AMINOL (atenolol)

AMINOL (atenolol)
tablete 50 mg
filmtablete 100 mg

Sastav
1 tableta sadrži 50,0 mg atenolola.
1 filmtableta sadrži 100,0 mg atenolola.

Mehanizam djelovanja

Atenolol je kardioselektivni ß1-blokator koji usporava rad srca i smanjuje udarni volumen srca, što omogućava da se srčani mišić odmara i smanjuje potrošnju kisika. Atenolol dovodi do proširenja koronarnih krvnih žila kojima se sada dovodi više krvi i kisika u srčani mišić, što uklanja anginoznu bol. Djelovanjem na regulatore srčane radnje, sprečava eventualnu pojavu aritmije i uspostavlja normalan srčani ritam.

Indikacije

· Hipertenzija
· Angina pektoris uzrokovana aterosklerozom koronarnih krvnih žila
· Prevencija reinfarkta miokarda

Doziranje i način primjene

AMINOL se u principu primjenjuje jedanput na dan. Doziranje je individualno.
Hipertenzija:
Liječenje započinje dozom 50 mg (1/2 tablete) na dan. Optimalno djelovanje lijeka se postiže tijekom 1-2 tjedna. Ako se u ovom periodu ne postigne odgovarajući terapijski učinak, doza se može povećati na 100 mg (1 tableta) na dan. Hipotenzivni učinak se može pospješiti istovremenom primjenom drugih antihipertenziva (npr. lizinopril).
Angina pektoris:
Uobičajena doza lijeka iznosi 50 mg (1/2 tablete) na dan. Ako se u toku jedne sedmice ne postigne odgovarajući terapijski učinak doza se može povećati na 100 mg (1 tableta) na dan. Za postizanje optimalnog terapijskog efekta lijekom neki pacijenti mogu zahtijevati dozu od 200 mg (2 tablete) na dan. AMINOL se može kombinirati sa diureticima i perifernim vazodilatatorima.
Prevencija reinfarkta miokarda:
100 mg (1 tableta) AMINOL-a na dan.

Doziranje u starijih i pacijenata s renalnom insuficijencijom:
Kreatinin-klirens (ml/min/1,73 m2)Maksimalna dnevna doza
> 35100 mg/dan
15-3550 mg/dan ili 100 mg svaki drugi dan
< 1550 mg svaki drugi dan ili
100 mg svaki četvrti dan

U pacijenata na hemodijalizi atenolol se primjenjuje u dozi 50 mg nakon svake dijalize pod kontrolom liječnika u zdravstvenoj ustanovi, jer može doći do znatnog pada krvnog tlaka.

Kontraindikacije
· Alergija na aktivnu i pomoćne komponente lijeka
· Kardiogeni šok
· Dekompenzirana srčana insuficijencija
· Srčani blok II. i III. stupnja
· Teška sinusna bradikardija sa frekvencijom srca manjom od 45/min
· Hipotenzija (sistolni tlak manji od 100 mm/Hg)
· Feohromocitom (prethodno netretiran blokatorima alfa-adrenergičkih receptora)

Pakiranje
Kutija s 20 tableta od 50 mg.
Kutija s 20 filmtableta od 100 mg.

Proizvođač
Bosnalijek, BiH


loading...