AMLODIL (amlodipin)

AMLODIL (amlodipin)
AMLODIL
kapsule 5 mg

Sastav
1 kapsula sadrži 5,0 mg amlodipina.

Djelovanje

Amlodipin je blokator kalcijevih kanala, derivat dihidropiridina koji posjeduje specifično i snažno djelovanje na transmembranski prolaz iona kalcija i sniženje koncentracije kalcija u ćelijama miokarda i glatkih mišića. Njegovo glavno mjesto djelovanja su periferne krvne žile, mada širi i koronarne krvne žile.
Perifernom vazodilatacijom amlodipin smanjuje periferni otpor, a time snižava povišeni krvni tlak.
Mehanizam antianginoznog djelovanja amlodipina objašnjava se na dva načina. Prvo, dilatacijom perifernih arteriola smanjuje se ukupni periferni otpor (afterload), općenito bez refleksne tahikardije, a zatim se smanjuje napor srca i potreba miokarda za kisikom. Drugo, širenjem koronarnih arterija poboljšava se snabdjevenost miokarda kisikom.

Indikacije

· Arterijska hipertenzija
· Vazospastična angina
· Stabilna angina pektoris

Doziranje i način primjene:
Doziranje lijeka je individualno.

Hipertenzija
Uobičajena početna doza amlodipina je 5 mg (1 kapsula) jedanput na dan, a najviša 10 mg (2 kapsule) jedanput na dan.
Kronična stabilna i vazospastična angina
Preporučena doza amlodipina je 5 do 10 mg (1 do 2 kapsule) jedanput na dan. AMLODIL se može upotrijebiti sam ili u kombinaciji s drugim antianginoznim lijekom.

Primjena s drugim antihipertenzivima i/ili antianginoznim lijekovima:
AMLODIL se može kombinirati s tiazidima, ACE inhibitorima, beta-blokatorima, nitratima dugog djelovanja, i/ili sublingvalnim nitroglicerinom.

Kontraindikacije
· Alergija na aktivnu i pomoćne komponente lijeka.

Pakiranje
Kutija s 20 kapsula.

Proizvođač
Bosnalijek


loading...