AMYZOL (amitriptilin)

AmyzolSASTAV

Tableta sadržava 10 mg amitriptilinova klorida.
Pomoćne tvari: laktoza, mikrokristalna celuloza
Tableta sadržava 25 mg amitriptilinova klorida.
Pomoćne tvari: laktoza, mikrokristalna celuloza
Ampula (2 ml) sadržava 20 mg amitriptilinova klorida.
Pomoćne tvari: glukoza, metilhidroksibenzoat, propilhidroksi­benzoat, klorovodična kiselina, voda za injekcije


SVOJSTVA I DJELOVANJE

Amyzol je triciklični antidepresiv sa sedativnim učinkom. Osnovno snažno antidepresivno djelovanje praćeno je otklanjanjem uznemirenosti i tjeskobe.

Amyzol koči mehanizam membrane kojim se regulira ulazak serotonina i noradrenalina u adrenergičke i serotoninergičke neurone. U farmakološkom smislu to djelovanje može pojačati ili produžiti aktivnost neurona, jer je ponovan ulazak tih bio­ge­nih amina važan za završetak transmisije. Vjeruje se da inter­ferencija s ponovnim ulaskom adrenalina i/ili serotonina čini osnovu za antidepresivnu aktivnost Amyzola.

Nakon peroralne primjene Amyzol se lako apsorbira iz pro­bavnog sustava, a najviša se koncentracija u krvi postiže nakon 6 sati. Oko 90 % lijeka reverzibilno se veže za proteine plazme. Jedan se dio u organizmu metabolizira i izlučuje s mokraćom i izmetom. Trećina do polovica doze izlučuje se s mokraćom tijekom 24 sata.


INDIKACIJE

depresija; depresija s tjeskobom; noćno mokrenje (enuresis nocturna)


KONTRAINDIKACIJE

Ne smije se davati bolesnicima koji već uzimaju inhibitore mo­no­aminooksidaze, bolesnicima tijekom oporavka nakon srča­nog infarkta i bolesnicima sa srčanim blokom.

Kad se želi zamijeniti inhibitor monoaminooksidaze ami­tri­pti­linom, treba proći najmanje 14 dana od obustave njegove primjene. Amyzol se ne daje pri ileusu, te najmanje 48 sati prije operativnog zahvata u općoj anesteziji.

Također se ne smije davati bolesnicima koji su preosjetljivi na njega.

Trudnice i dojilje ne smiju uzimati Amyzol.


MJERE OPREZA

Bolesnike s kardiovaskularnim smetnjama koji uzimaju amitri­ptilin treba brižljivo nadzirati. Lijek treba oprezno davati hiper­tireoidnim bolesnicima ili onima koji uzimaju tireoidne lijekove. Oprez je također potreban kod bolesnika s glaukomom uskog kuta ili povećanim intraokularnim tlakom u anamnezi te u bolesnika s retencijom mokraće. Oprezno ga treba davati bole­sni­cima s epilepsijom u anamnezi.

Kao i ostale tricikličke antidepresive treba ga oprezno davati bolesnicima s oštećenom funkcijom jetre. Oprez je potreban kod bolesnika s hipertrofijom prostate ili s opstipacijom.

Ne preporučuje se davanje amitriptilina maničnim bolesnicima ili bolesnicima sa suicidnim namjerama.


INTERAKCIJE

Pri kombiniranoj primjeni amitriptilina i ostalih antidepresiva moguć je pojačani učinak.

Bolesnik mora biti oprezan ako uzima alkohol ili tablete za spavanje, npr. barbiturate, jer njihov učinak može biti pojačan.

Istodobna primjena amitriptilina i simpatikomimetika povećava mogućnost nastanka aritmija i hipertenzije. Opasnost aritmija povećana je također uz istodobnu primjenu antiaritmika. Atro­pin i antikolinergici (neuroleptici i antiparkinsonici) povećavaju opasnost antikolinergičnih učinaka i ileusa.


POSEBNA UPOZORENJA

Liječnik i farmaceut dužni su upozoriti bolesnika da o tome vodi računa ako za vrijeme uzimanja lijeka upravlja motornim vo­zilom ili radi strojevima kod kojih je potrebna nesmanjena pozornost.


DOZIRANJE I PRIMJENA

Odrasli

Za ambulantne bolesnike s depresijom uobičajena je peroralna doza Amyzola od 75 do 100 mg na dan, podijeljena na tri obroka. Doza ovisi o reagiranju bolesnika. Za bolničko liječenje primjenjuju se tablete u dozi od 100 do 200 mg na dan ili injekcije, i to od 20 do 30 mg (2-3 ml) četiri puta na dan. Injekcije se daju intramuskularno ili polagano intravenski.

Injekcije Amyzola preporučuju se pri depresiji kada treba brzo započeti liječenje, a bolesnik ne može ili neće uzimati lijek peroralno; injekcije se daju i kada postoje samoubilačke sklo­nosti ili kada treba smiriti simptome, a elektrokonvulzivna tera­pija je kontraindicirana ili je bolesnik odbija.

Adolescentima i starijim bolesnicima preporučuju se ma­nje doze. O prilagođavanju doze održavanja i o trajanju li­ječenja treba se posavjetovati s liječnikom i pridržavati se nje­govih uputa.

Djeca

Ne preporučuje se primjena Amyzola za liječenje depresije kod djece mlađe od 12 godina.

Za liječenje enureze uobičajena je peroralna doza za djecu mlađu od 6 godina: 10 mg prije spavanja; za djecu od 6 do 10 godina: 10-20 mg na dan; za djecu od 10 do 16 godina: 25-50 mg na dan.

Navedene doze treba prilagoditi dobi i tjelesnoj masi djeteta.


PREDOZIRANJE

Opisano je mnogo slučajeva predoziranja amitriptilina, samog ili u kombinaciji sa drugim lijekovima. Simptomi su trovanja: eks­tra­piramidni sindrom, pospanost, delirij, antikolinergični učinci. U težim slučajevima opažena je depresija disanja, konvulzije, koma, smetnje srčane funkcije, metabolička acidoza i hipoter­mije. Pri teškim je trovanjima smrtnost česta, a nastaje zbog provodnih smetnji, aritmija i izrazite hipotenzije.

Opće su mjere za liječenje predoziranja ispiranje želuca i pri­mjena aktivnog ugljena.

Ako su izraženi kardijalni simptomi, potreban je stalan EKG- nadzor i sprečavanje aritmija.

Preporuča se lidokain, fenitoin i bikarbonat, a ne digoksin ili beta-blokatori.

Pri konvulzijama se daje dijazepam iv., a u težim slučajevima provodi se opća anestezija. Ako je antikolinergična simptomatika jako izražena, daje se fizostigmin.


NUSPOJAVE

Rjeđe su i blaže nego pri liječenju drugim tricikličkim anti­de­presivima. Najčešće su nuspojave suha usta, pospanost, glavo­bolja, zamagljen vid, palpitacija, tahikardija, opstipacija, uri­narna retencija. Povremeno se mogu javiti edemi i hipotenzija, a rijetko parkinsonizam ili žutica.

Na početku liječenja mogu se javiti konvulzije, smetnje srčanog ritma i ortostatska hipotenzija.

Rijetko treba prekinuti liječenje zbog nuspojava; obično je do­voljno smanjiti dozu.


UVJETI ČUVANJA
Lijek se čuva pri temeraturi do 25 şC, a injekcije i zaštićeno od svjetlosti.
Lijek se treba čuvati izvan dohvata djece.

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA
R - Lijek se izdaje samo na liječnički recept.

OPREMA
kutije sa 100 tableta od 10 mg
kutije s 30 tableta od 25 mg
kutije s 50 ampula


loading...