ANAFRANIL (klomipramin)

AnafranilAnafranil dražeje
clomipraminum

ATK: Antidepresiv (N06AA)

Sastav
Jedna dražeja sadržava 25 mg klomipramin klorida.
Pomoćne tvari: laktoza, hipromeloza, mikrokristalna celuloza, boje E171 i E172, saharoza.

Farmaceutski oblik i veličina pakovanja
Dražeje; 30 dražeja

Farmakoterapijska skupina i djelovanje

Anafranil sadržava klomipramin, triciklički antidepresiv koji djeluje na depresivne sindrome u cjelini, uključujući tipične osobine poput psihomotorne retardacije, depresivnog raspoloženja i anksioznosti. Terapijski učinak najvjerojatnije postiže inhibicijom preuzimanja otpuštenog noradrenalina i serotonina iz sinaptičke pukotine u živčani završetak. Klinički odgovor obično nastupa nakon 2 do 3 tjedna liječenja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet
PLIVA d.d.
Ulica grada Vukovara 49, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Proizvođači
PLIVA d.d.
Ulica grada Vukovara 49, 10 000 Zagreb, Hrvatska
i
NOVARTIS, Basel, Švicarska u suradnji

Način i mjesto izdavanja
Na recept (samo u ljekarnama i zdravstvenim ustanovama).

Terapijske indikacije

Liječenje depresivnih stanja različitog uzroka i simptomatologije:
- endogeni, reaktivni, neurotski, organski, maskirani i involutivni oblici depresije;
- depresija povezana sa shizofrenijom i poremećajima osobnosti;
- depresivni sindromi zbog presenilnosti i senilnosti, kroničnih bolnih stanja i kroničnih somatskih bolesti;
- depresivni poremećaji raspoloženja reaktivne, neurotske i psihopatske prirode:
- opsesivno-kompulzivni sindromi;
- kronična bolna stanja.
Liječenje fobija i paničnih napadaja, katapleksije uz narkolepsiju te noćne enureze (samo u djece starije od 5 godina nakon što se isključe organski uzroci).

Kontraindikacije

Anafranil je kontraindiciran u slučaju preosjetljivosti na klomipramin i ostale sastojke lijeka te u slučaju unakrižne preosjetljivosti na tricikličke antidepresive dibenzazepinske skupine.
Istodobna primjena Anafranila i MAO inhibitora (inhibitora monoaminooksidaze) je kontraindicirana, kao i primjena Anafranila tijekom 14 dana prije ili nakon liječenja MAO inhibitorima.
Anafranil je kontraindiciran u bolesnika sa svježim infarktom miokarda.

Mjere opreza

Tijekom dugotrajnog liječenja Anafranilom, posebice tijekom prvih mjeseci liječenja preporučuje se periodično pratiti krvnu sliku.
Anafranil se istodobno s elektrokonvulzivnim liječenjem daje s posebnim oprezom.
Tijekom dugotrajnog liječenja tricikličkim antidepresivima nešto je učestalija pojava karijesa te zube redovito valja kontrolirati.
Zbog antikolinergičnih učinaka Anafranil u bolesnika s kontaktnim lećama može oštetiti epitel rožnice.
Nagli prekid liječenja Anafranilom valja izbjegavati (vidi Nuspojave).


Interakcije

Zbog opasnosti od ozbiljnih simptoma (hipertenzivna kriza, hiperpireksija, mioklonus, napadaji agitacije, delirij, koma) istodobna primjena klomipramina i MAO inhibitora je kontraindicirana, kao i primjena klomipramina tijekom 14 dana prije ili nakon liječenja MAO inhibitorima.

Klomipramin može smanjiti ili ukinuti antihipertenzivne učinka blokatora adrenergičnih neurona (gvanetidina, betanidina, rezerpina, klonidina i alfa-metildope).

Klomipramin može pojačati kardiovaskularne učinke adrenalina, izoprenalina, efedrina i fenilefrina (lokalnih anestetika).

Triciklički antidepresivi mogu pojačati učinke alkohola ili depresora središnjeg živčanog sustava (barbiturata, benzodijazepina, općih anestetika), kao i antikolinergičnih lijekova (fenotijazina, antiparkinsonika, antihistaminika, atropina, biperidena) na oko, središnjiživčani sustav, debelo crijevo i mokraćni mjehur.

Klomipramin se ne bi smio primjenjivati istodobno s antiaritmicima kinidinskog tipa.

Istodobna primjena sa selektivnim inhibitorima preuzimanja serotonina može pojačati učinke na serotoninergični sustav. Fluoksetin i fluvoksamin također mogu povećati plazmatsku koncentraciju klomipramina i učestalost njegovih nuspojava.

Lijekovi koji potiču jetrene mikrosomne enzime (barbiturati, karbamazepin, fenitoin, nikotin, oralni kontraceptivi) mogu ubrzati metabolizam, smanjiti plazmatsku koncentraciju i učinkovitost klomipramina. Plazmatske se koncentracije fenitoina i karbamazepina mogu povećati, zbog čega mogu nastati nuspojave. Stoga tijekom istodobne primjene ovih lijekova i klomipramina doze valja prilagoditi.

Tijekom istodobne primjene s neurolepticima mogu se povećati plazmatske koncentracije klomipramina i smanjiti prag za izbijanje konvulzija. U kombinaciji s tioridazinom mogu nastati ozbiljne srčane aritmije.

Zbog inhibicija jetrenog metabolizma triciklički antidepresivi mogu pojačati učinak kumarinskih antikoagulansa te se preporučuje pozorno praćenje plazmatskog protrombina.

Cimetidin, metilfenidat i estrogeni povećavaju plazmatske koncentracije tricikličkih antidepresiva te njihove doze tijekom istodobne primjene s klomipraminom valja smanjiti.


Posebna upozorenja

Zbog mogućeg pada krvnog tlaka bolesnicima s ortostatskom hipotenzijom se preporučuje izmjeriti krvni tlak prije početka liječenja Anafranilom.

Oprez je potreban u bolesnika s hipertireozom ili u bolesnika koji se liječe hormonima štitnjače zbog moguće kardiotoksičnosti.

U bolesnika s jetrenim bolestima preporučuje se periodično mjeriti razine jetrenih enzima.

Zbog mogućeg smanjenja praga za izbijanje konvulzija Anafranil treba davati s posebnim oprezom bolesnicima s epilepsijom i s ostalim predisponirajućim čimbenicima (moždana oštećenja različitog uzroka, istodobna uporaba neuroleptika, odvikavanje od alkohola ili lijekova s antikonvulzivnim osobinama).

Anafranil s posebnim oprezom treba davati i srčanim bolesnicima, posebice onima sa srčanom insuficijencijom, smetnjama provođenja (npr. s AV blokom I do III stupnja) te s aritmijama. U ovakovih bolesnika, kao i u starijih bolesnika valja pratiti EKG i srčanu funkciju.

Klomipramin zbog njegovih antikolinergičnih osobina, s oprezom valja davati bolesnicima s povišenim očnim tlakom, glaukomom uskog ugla ili s retencijom mokraće (npr. zbog bolesti prostate) u anamnezi.

Oprez pri primjeni Anafranila je potreban u bolesnika s ozbiljnom jetrenom bolešću i tumorom srži nadbubrežne žlijezde (npr. feokromocitom, neuroblastom) u kojih može izazvati hipertenzivne krize.

Bolesnici s paničnim poremećajima tijekom prvih dana liječenja Anafranilom mogu osjetiti nešto naglašeniju anksioznost koja općenito jenjava tijekom dva tjedna. U bolesnika sa shizofrenijom koji se liječe tricikličkim antidepresivima povremeno se može primijetiti aktivacija psihoze, a u bolesnika s cikličkim afektivnim poremećajima tijekom depresivne faze, hipomanične ili manične epizode. U takvim slučajevima dozu Anafranila valja smanjiti ili liječenje prekinuti i primijeniti antipsihotik. Nakon povlačenja ovakvih epizoda liječenje se može nastaviti malim dozama Anafranila.

U bolesnika s jakom depresijom postoji opasnost od suicida koja može potrajati do nastanka remisije, te je ponekad potrebno kombinirano liječenje s benzodijazepinima ili neurolepticima.

Oprez je potreban u bolesnika s kroničnom opstipacijom, jer triciklički antidepresivi mogu uzrokovati paralitički ileus, posebice u starijih bolesnika i bolesnika koji leže.

U starijih i predisponiranih bolesnika triciklički antidepresivi mogu izazvati farmakogene psihoze, posebice noću. Nekoliko dana nakon prestanka uzimanja lijeka simptomi se povlače.

Stariji bolesnici i adolescenti pokazuju jači terapijski odgovor na Anafranil od bolesnika ostalih dobnih skupina te u njih valja biti oprezan, posebice pri povećavanju doza. Anafranil se ne daje djeci mlađoj od 5 godina zbog nedostatka kliničkog iskustva.

Sposobnost upravljanja vozilima i strojevima bolesnika koji se liječe Anafranilom može biti narušena.

Trudnoća i dojenje
Anafranil tijekom trudnoće treba izbjegavati, osim kad moguća korist za majku premašuje moguću opasnost po plod. Liječenje Anafranilom tijekom dojenja se ne preporučuje.

Doziranje i način uporabe

Doziranje Anafranila i način uporabe valja prilagoditi svakom bolesniku, ovisno o bolesnikovu stanju. Optimalni učinak valja postići što manjom dozom.

Depresija, opsesivno-kompulzivni sindromi i fobije
Liječenje započinje s 25 mg (1 dražejom) 2 do 3 puta na dan. Dnevna se doza postupno povećava za 25 mg svakih nekoliko dana (ovisno o bolesnikovom podnošenju lijeka), sve do dnevne doze od 4 do 6 dražeja tijekom prvog tjedna liječenja. U ozbiljinijim slučajevima dnevna se doza može povećati do najviše 250 mg. Nakon postizanja poboljšanja, dnevna se doza obično prilagodi na razinu održavanja terapijskog učinka od 2 do 4 dražeje.

Katapleksija uz narkolepsiju
Dnevna doza iznosi 25 do 75 mg (1 do 3 dražeje).

Kronična bolna stanja
Doza se mora prilagoditi svakom bolesniku, uzimajući u obzir i istodobnu primjenu analgetika (uz mogućnost smanjenja njihove doze). Doza Anafranila može iznositi do 150 mg na dan.

Doziranje u starijih bolesnika
Liječenje započinje s najnižom mogućom dozom koju se postupno povećava do optimalne razine (obično 25 do 50 mg na dan) koja se postiže nakon otprilike 10 dana i koju valja održavati do kraja liječenja.

Doziranje u djece s noćnom enurezom
Početna dnevna doza u djece od 5 do 8 godina iznosi 25 mg (1 dražeja), u djece od 9 do 12 godina 25 do 50 mg (1 do 2 dražeje), a u starije djece 25 do 75 mg (1 do 3 dražeje). U djece u koje se ne postigne potpun terapijski odgovor tijekom prvog tjedna liječenja primjenjuju se veće doze. Dražeje se obično uzimaju u jednoj dozi (odjedanput) nakon večere, ali djeci koja mokre u krevet ranije tijekom noći dio se doze može dati ranije, oko 16 sati. Nakon postizanja željenog terapijskog odgovora liječenje se nastavlja tijekom 1 do 3 mjeseca, kad se doza postupno smanjuje.

P r e d o z i r a nj e

Simptomi predoziranja Anafranilom se općenito pojavljuju 4 sata nakom uzimanja, a najjači su 24 sata nakon uzimanja. Zbog odgođene apsorpcije , dugog poluvremena izlučivanja i enterohepatičke recirkulacije lijeka bolesnik može biti izložen opasnosti tijekom 4 do 6 dana.

Simptomi
Simptomi predoziranja u središnjem živčanom sustavu koji se mogu pojaviti su pospanost, stupor, koma, ataksija, nemir, agitacija, pojačani refleksi, mišićna ukočenost i koreoatetoidni pokreti te konvulzije.
Simptomi predoziranja u kardiovaskularnom sustavu koji se mogu pojaviti su hipotenzija, tahikardija, aritmije, smetnje provođenja, šok, srčano zatajenje, a iznimno rijetko prestanak srčanog rada. Također mogu nastati depresija disanja, cijanoza, povraćanje, vrućica, midrijaza, pojačano znojenje, te oligurija ili anurija.

Liječenje
S obzirom da ne postoji specifični antidot liječenje je simptomatsko i suportivno. Ako je bolesnik pri svijesti što prije (do 12 sati nakon uzimanja lijeka) treba izazvati povraćanje ili isprati želudac, a može se primijeniti i aktivni ugljen. Ako bolesnik nije u svjesnom stanju prije ispiranja želuca valja osigurati zračni put. Valja primijeniti sve mjere intenzivne skrbi uz stalni nadzor srčane funkcije, plinova u krvi i elektrolita, a ako je potrebno primjenjuju se i antikonvulzivni lijekovi, umjetno disanje i oživljavanje. Bolesnika valja nadzirati najkraće 72 sata nakon uzimanja lijeka.

Nuspojave

Nuspojave klomipramina su obično blage i prolazne, te nestaju tijekom liječenja ili nakon smanjenja doze. Nuspojave nisu uvijek ovisne o plazmatskim koncentracijama ili o dozi lijeka, a često ih je teško razlikovati od simptoma depresije. Na učinke lijeka su posebice osjetljivi stariji bolesnici.

Od nuspojava u središnjem živčanom sustavu često se pojavljuju pospanost, umor, nemir i pojačan apetit; a povremeno konfuzija, dezorijentacija, halucinacije (posebice u starijih bolesnika s Parkinsonovom bolešću), anksiozna stanja, agitacija, poremećaji spavanja, manija, hipomanija, agresivnost, poremećaji pamćenja, depersonalizacija, pogoršanje depresije, poremećaji koncentracije, nesanica, noćne more i zijevanje.

Bolesnik možečesto osjetiti vrtoglavicu, tremor, glavobolju i mioklonus, a povremeno se mogu pojaviti delirij, poremećaji govora, parestezije, mišićna slabost i mišićna hipertonija.

Česta je suhoća usta, znojenje, opstipacija, poremećaji akomodacije, zamagljen vid i poremećaji mokrenja, a valovi vrućine i midrijaza se mogu pojaviti povremeno.

Od nuspojava u kardiovaskularnom sustavupovremeno se mogu pojaviti sinus tahikardija, palpitacije, posturalna hipotenzija te klinički nebitne EKG promjene u bolesnika s normalnim srčanim statusom.

U probavnom sustavumučnina je česta, dok su povraćanje, abdominalne smetnje, proljev i anoreksija povremene pojave. Mogu se povisiti i vrijednosti jetrenih transaminaza, a mogu nastati i alergijske kožne reakcije (kožni osip, urtikarija), fotosenzitivnost i svrbež.

Bolesnicima se može povećati tjelesna težina te poremetiti libido i potencija, a povremeno se mogu uočiti galaktoreja i povećanje grudi. Promjene okusa i tinitus su rjeđi.

Ponekad nakon naglog prekida liječenja Anafranilom ili naglog smanjenja doze bolesnici mogu osjetiti mučninu ili povraćati, a mogu se pojaviti i bol u trbuhu, proljev, nesanica, glavobolja, nervoza ili anksioznost.

O svakoj nuspojavi valja obavijestiti svog liječnika ili ljekarnika.

Rok valjanosti
Označen je na pakovanju.
Lijek se ne smije rabiti nakon isteka roka valjanosti.
Čuvati pri temperaturi do 25 °C.

LIJEK VALJA ČUVATI IZVAN DOSEGA DJECE!

Obnova upute
Studeni, 2000.

Broj i datum Rješenja: 530-10/00-01/269 od 10. travnja 2001.


loading...