ASAMID (etosuksimid)

AsamidSastav
5 ml sirupa (1 žličica) sadržava 250 mg etosuksimida.
Pomoćne tvari: natrij benzoat, natrij ciklamat, sorbitol, boje: E 123, E 124, E 110.

Farmaceutski oblik i veličina pakiranja
sirup; 200 ml sirupa.
* Izvornom je pakiranju priložena žličica za 5 ml sirupa.

Farmakoterapijska skupina i djelovanje
Asamid je antiepileptik koji povećavajući prag za izbijanje konvulzija i deprimiranjem provođenja impulsa u motornom korteksu smanjuje učestalost epileptičnih napadaja tipa apsansa.

Način i mjesto izdavanja
Na recept (samo u ljekarnama i zdravstvenim ustanovama).

Terapijske indikacije
Asamid je lijek izbora za kontrolu napadaja epilepsije tipa apsansa (petit mal). Kombiniran s ostalim antiepilepticima koristi se u liječenju miješanih oblika epilepsije koji uključuju apsanse.

Kontraindikacije
Preosjetljivost na etosuksimid i ostale sukcinimide.

Mjere opreza
Tijekom liječenja Asamidom bolesnici trebaju obavljati redovite kontrole krvne slike, bubrežne i jetrene funkcije, te pretrage mokraće.
Doza se etosuksimida pri prekidu liječenja mora postupno smanjivati. Pri zamjeni nekog antikonvulziva etosuksimidom, dozu etosuksimida treba postupno povećavati, a dozu antikonvulziva istodobno postupno smanjivati.

Interakcije

Istodobnom primjenom etosuksimida s depresorima središnjeg živčanog sustava ili s alkoholom mogu se pojačati depresivni učinci. Istodobna primjena etosuksimida s haloperidolom može promijeniti način i učestalost pojavljivanja epileptiformnih napadaja; serumska se koncentracija haloperidola može znatno smanjiti.

Istodobnom primjenom etosuksimida s tricikličkim antidepresivima, loksapinom, maprotilinom, molindonom, MAO inhibitorima, fenotijazinima, pimozidom ili s tioksantenima prag za izbijanje konvulzija i antikonvulzivni učinci mogu se smanjiti, a depresivni učinak na središnji živčani sustav povećati.

Zbog indukcije jetrenih mikrosomnih enzima karbamazepinom, fenobarbitalom, fenitoinom ili primidonom, može se povećati metabolizam i smanjiti serumska koncentracija istodobno primijenjenog etosuksimida; preporučuje se praćenje serumskih koncentracija kao orijentacija za doziranje.

Valproična kiselina, zbog promjena metabolizma, može smanjiti, ali i povećati koncentraciju etosuksimida; kao orijentacija za doziranje preporučuje se praćenje serumskih koncentracija etosuksimida.

Posebna upozorenja
U bolesnika s bubrežnim ili jetrenim oštećenjem Asamid valja primijenjivati s oprezom. U bolesnika s krvnim diskrazijama i u bolesnika s porfirijom primjenu Asamida zbog moguće egzacerbacije treba izbjegavati.
Asamid može smanjiti sposobost upravljanja vozilima i strojevima, na što bolesnike koji se njime liječe treba upozoriti.
Trudnoća i dojenje
Iako tijekom trudnoće nisu zapaženi štetni učinci etosuksimida, valja pažljivo procijeniti korist liječenja u odnosu na moguću opasnost po plod, te davati najmanje doze uz praćenje njegove serumske koncentracije.
Etosuksimid se izlučuje u mlijeku dojilje. Iako nisu zapaženi štetni učinci etosuksimida na dojenče, tijekom dojenja ga valja primjenjivati s oprezom.

Doziranje i način uporabe
Uobičajena početna doza Asamida u djece mlađe od 6 godina iznosi 250 mg na dan (1 žličica), a u djece starije od 6 godina i u odraslih 500 mg na dan (2 žličice). Doza se, ovisno o terapijskom odgovoru, može povećavati za 250 mg (jednu žličicu) svakih 4 do 7 dana, do najveće dnevne doze od 1 g (4 žličice) u djece, odnosno 1,5 g (6 žličica) u odraslih. Optimalna dnevna doza održavanja u djece iznosi oko 20 mg/kg.
Asamid se preporučuje uzimati tijekom obroka ili s mlijekom.

P r e d o z i r a n j e
Znakovi predoziranja etosuksimidom su jaka pospanost (zbog depresije središnjeg živčanog sustava), jaka mučnina i povraćanje, te problemi s disanjem (usporeno i nepravilno disanje, depresija disanja).
Specifičnog antidota nema, pa je liječenje predoziranja simptomatsko i suportivno. Da bi se smanjila apsorpcija valja izazvati povraćanje (u svjesnih bolesnika) ili isprati želudac, te primijeniti aktivni ugljen. Eliminacija se može povećati hemodijalizom.

Nuspojave
Najčešće su nuspojave anoreksija, ataksija, vrtoglavica, pospanost, glavobolja, štucanje, mučnina ili povraćanje, grčevi u trbuhu, a od ozbiljnijih se mogu pojaviti Stevens-Johnsonov sindrom ili sustavni lupus eritematosus. Rijeđe se mogu pojaviti umor ili slabost, agresivnost, poteškoće koncentracije i depresija. Iznimno su rijetke krvne diskrazije (agranulocitoza, aplastična anemija, eozinofilija, leukopenija, pancitopenija), toničko-klonički grčevi, psihoza i pruritični eritematozni osip.
O svakoj nuspojavi valja obavijestiti svog liječnika ili ljekarnika.

Proizvođač
Pliva, Zagreb

Rok valjanosti
Označen je na pakiranju.
Lijek se ne smije rabiti nakon isteka roka valjanosti.
Čuvati pri temperaturi do 25 °C.
LIJEK VALJA ČUVATI IZVAN DOSEGA DJECE!


loading...