BOSOPTIN (verapamil)

BOSOPTIN (verapamil)
filmtablete 80 mg

Sastav
1 film tableta sadrži 80,0 mg verapamil klorida

Djelovanje

Verapamil je selektivni blokator kalcijevih kanala koji inhibira ulazak iona kalcija u glatke mišiće arterija, kao i u sprovodne i kontraktilne ćelije miokarda pri tome ne mijenjajući serumske koncentracije kalcija. Njegov učinak je trostruk: antianginozan, antihipertenzivan i antiaritmičan.
Antianginozno djelovanje verapamila je posljedica povećane opskrbljenosti miokarda kisikom koja nastaje kao rezultat dilatacije glavnih koronarnih arterija i koronarnih arteriola. Dodatno, dilatiranjem perifernih arteriola verapamil reducira ukupnu perifernu rezistenciju (after-load) u toku mirovanja i pri naporu što rezultira smanjenom potrošnjom energije i smanjenom potrebom za kisikom srčanog mišića.
Antiaritmički učinak lijeka je posljedica produženja efektivnog perioda refraktornosti u atrioventrikularnom čvoru i usporavanja vremena atrioventrikularnog provođenja srčanih impulsa, čime se prekidaju podražajni mehanizmi za nastajanje aritmija.
Smanjujući sistemsku vaskularnu rezistenciju verapamil djeluje antihipertenzivno i to bez popratne ortostatske hipotenzije ili refleksne tahikardije.

Indikacije
Angina pektoris
Aritmije
Hipertenzija

Doziranje i način primjene

Doziranje verapamila je individualno i prilagođeno je težini oboljenja i kliničkom stanju pacijenta.
Odrasli:
Angina pektoris
· 40 do 120 mg, 3 puta na dan.
Aritmije
· 240 mg do 480 mg na dan podijeljeno na 3 do 4 pojedinačne doze.
Maksimalan antiaritmički efekt će biti evidentan već u toku prvih 48 sati od početka terapije.
Hipertenzija
· 40 mg do 120 mg, 3 puta na dan.
Antihipertenzivni učinci lijeka su evidentni u toku prve sedmice terapije, pa se prema tome izvršava titriranje doze.
Djeca
Sigurnost i efikasnost oralne primjene verapamila u liječenju djece mlađe od 18 godina nije potvrđena.
Lijek se primjenjuje kao alternativna terapija u liječenju srčanih aritmija (1-3 mg/kg svakih 8 sati), hipertenzije (3-8 mg/kg/dan podijeljeno na 3 pojedinačne doze) i hipertrofične kardiomiopatije (3-6 mg/kg/dan).

Kontraindikacije
· Alergija na aktivnu ili pomoćne komponente lijeka
· Jaka hipotenzija (sistolni tlak ispod 90 mmHg)
· Kardiogeni šok
· Kongestivna srčana insuficijencija
· Istovremena iv. primjena beta-blokatora
· AV blok drugog i trećeg stupnja (kad nije ugrađen pacemaker)
· Sindrom bradikardija-tahikardija (sick sinus syndrome)
· Ventrikularna tahikardija (QRS 0,12 sekundi ili veći)
· Atrialna fibrilacija ili flater udruženi sa sindromima WPW, LGL ili kratkog PR intervala

Pakiranje
Kutija s 50 filmtableta.

Proizvođač
Bosnalijek


loading...