CITALON (citalopram)

Naziv: Citalon 10 mg filmom obložene tablete

Djelatna tvar: citalopramum
Farmaceutski oblik: filmom obložene tablete
Pakovanje: 28 (2x14) tableta u PVC/PVDC/Alu blister pakiranju, u kartonskoj kutiji
Proizvođač: Salutas Pharma GmbH, Gerlingen, Njemačka
Nositelj odobrenja: Lek Zagreb d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb
Datum rješenja: 29.09.2005.
Rok rješenja: 29.09.2010.
Klasa UP/I-530-09/05-01/839
Urbroj 381-05-L/16175
Sastav: 1 tableta sadržava 12,495 mg citalopram hidrobromida što odgovara 10,00 mg citaloprama
Naziv i mjesto izdavanja lijeka: na recept, u ljekarnama
Način propisivanja: ponovljivi recept
ATK: N06AB04


Naziv: Citalon 20 mg filmom obložene tablete
Djelatna tvar: citalopramum
Farmaceutski oblik: filmom obložene tablete
Pakovanje: 56 (4x14) tableta u PVC/PVDC/Alu blister pakiranju, u kartonskoj kutji
Proizvođač: Salutas Pharma GmbH, Gerlingen, Njemačka
Nositelj odobrenja: Lek Zagreb d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb
Datum rješenja: 29.09.2005.
Rok rješenja: 29.09.2010.
Klasa UP/I-530-09/05-01/836
Urbroj 381-05-L/16178
Sastav: 1 tableta sadržava 24,99 mg citalopram hidrobromida što odgovara 20,00 mg citaloprama
Naziv i mjesto izdavanja lijeka: na recept, u ljekarnama
Način propisivanja: ponovljivi recept
ATK: N06AB04


Naziv: Citalon 40 mg filmom obložene tablete
Djelatna tvar: citalopramum
Farmaceutski oblik: filmom obložene tablete
Pakovanje: 56 (4x14) tableta u PVC/PVDC/Alu blister pakiranju, u kartonskoj kutiji
Proizvođač: Salutas Pharma GmbH, Gerlingen, Njemačka
Nositelj odobrenja: Lek Zagreb d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb
Datum rješenja: 29.09.2005.
Rok rješenja: 29.09.2010.
Klasa UP/I-530-09/05-01/834
Urbroj 381-05-L/16180
Sastav: 1 tableta sadržava 49,98 mg citalopram hidrobromida što odgovara 40,00 mg citaloprama
Naziv i mjesto izdavanja lijeka: na recept, u ljekarnama
Način propisivanja: ponovljivi recept
ATK: N06AB04


loading...