DEVIDON (trazodon)

Devidon (trazodon)SASTAV

Tableta sadržava 50 mg trazodonova hidroklorida.
Pomoćne tvari: laktoza, mikrokristalna celuloza, natrijev karbo­ksi­metilškrob

Tableta sadržava 100 mg trazodonova hidroklorida.
Pomoćne tvari: laktoza, mikrokristalna celuloza, natrijev karbo­ksimetilškrob

Ampula (5 ml) sadržava 50 mg trazodonova hidroklorida.
Pomoćne tvari: sorbitol, voda za injekcije

SVOJSTVA I DJELOVANJE

Devidon je triazolopiridinski derivat s antidepresivnim djelovanjem. Kemijski se razlikuje od postojećih psihotropnih lijekova i drugih antidepresiva.

Devidon selektivno djeluje na serotoninski sustav, i to na sre­dišnjoj razini, kao i na razini krvnih žila, gdje prevladava anti­serotoninsko djelovanje. Selektivno djeluje i na integritet emo­tivnog doživljaja, što sprečava da se umor razvije u depresivno stanje. Uz antidepresivni učinak Devidon pokazuje anksiolitički i analgetički učinak. Devidon se potpuno resorbira nakon pe­roralne primjene i u velikom postotku metabolizira. Najveća koncentracija u krvi postiže se 1,5 do 2,5 sata nakon uzimanja lijeka. Eliminacija je bifazična, a vrijeme je polovičnog izlučivanja od 5 do 13 sati. Izlučuje se s mokraćom u obliku metabolita.

INDIKACIJE

depresivna stanja (endogena, atipična, neurotična, involutivna, psihoreaktivna, egzogena), anksiozno-depresivna stanja, psihosomatski poremećaji , preanestezija i anestezija, neuroleptoanalgezija, prije manjih kirurških zahvata, pri porođaju i u pre­medikaciji

KONTRAINDIKACIJE

Preosjetljivost na trazodon i cikličke antidepresive

Iako nije ustanovljeno teratogeno djelovanje trazodona, ipak se ne preporučuje primjena kod trudnica u prva tri mjeseca trud­noće.


MJERE OPREZA

Mjere opreza su potrebne kod bolesnika s kardiovaskularnim smetnjama (ishemična bolest srca) i u bolesnika sa svježim infarktom miokarda. U bolesnika koji su dobivali MAO-in­hi­bitore trazodon se može primijeniti nakon 14 dana od prekida uzimanja.

Uz potrebne mjere opreza trazodon se može davati bolesnicima s teškim oštećenjem funkcije jetre i bubrega.

INTERAKCIJE

Poseban oprez potreban je prilikom primjene s drugim psiho­farmacima, hipnoticima i anesteticima kako bi se izbjegli neže­ljeni i neočekivani učinci interakcije.

Istodobna primjena antihipertenziva, osobito onih sa središnjim učinkom (klonidin, metildopa, rezerpin) može prekomjerno sni­ziti krvni tlak. Istodobna primjena peroralnih antikoagulanata može produžiti ili skratiti protrombinsko vrijeme.


POSEBNA UPOZORENJA

Liječnik i farmaceut dužni su upozoriti bolesnika da trazodon može pojačati djelovanje alkohola i smanjiti pozornost za vri­jeme vožnje i rukovanja strojevima.

DOZIRANJE I PRIMJENA

Peroralna primjena

Kod endogenih depresija (melankolija, depresivne faze ciklo­ti­mije, depresivna stanja kod shizofrenije) i drugih teških psihičkih stanja daju se 1 do 2 tablete od 100 mg od dva do tri puta na dan.
Kod psihogenih depresija (neurotičkih, reaktivnih i dr.) te kod depresija srednjeg intenziteta daju se 1 do 2 tablete od 50 mg od dva do tri puta na dan.

Kod anksiozno-depresivnih oblika, koji mogu biti i prikri­veni, te kod psihosomatskih poremećaja daje se 1 tableta od 50 mg od dva do tri puta na dan.

Preporučuje se liječenje započeti 1 tabletom od 50 mg dva puta na dan, a zatim je postupno povećavati do 14. dana liječenja.

U ambulantnih bolesnika maksimalna je dnevna doza 400 mg, podijeljena na više obroka.

Parenteralna primjena

Ampule Devidon daju se pri intenzivnom liječenju depresija, i to 2 do 4 ampule u 250 do 500 ml fiziološke otopine u laganoj venskoj infuziji (30 do 50 kapi u minuti) dva puta na dan. Za vrijeme infuzije i jedan sat nakon nje bolesnik treba ležati. Optimalna se doza postiže treći ili četvrti dan liječenja. Rezultati postignuti nakon 10 do 14 dana liječenja venskom infuzijom Devidona mogu se održavati peroralnim uzimanjem lijeka u dnevnoj dozi od 300 do 600 mg.

U preanesteziji, premedikaciji i liječenju bolnih stanja daje se 1/2 do 1 ampula (25-50 mg) Devidona jedanput ili dva puta na dan sasvim polako intravenski ili intramuskularno.

PREDOZIRANJE

Simptomi su predoziranja: mučnina, povraćanje, pospanost, glavobolja, tahikardija, suha usta. Nakon uzimanja većih količi­na tableta zapaženi su teži poremećaji svijesti sve do kome, hipotenzije, aritmije, konvulzije i respiratorne insuficijencije.
U takvim je slučajevima indicirano ispiranje želuca, aktivni ug­ljen, laksativ i druga simptomatska terapija.
Specifičan antidot ne postoji.

NUSPOJAVE

Nuspojave su najčešće prolazne (obično ne traju duže od sedam dana) te zbog njih ne treba prekidati liječenje. U početku se mogu javiti somnolencija ili nesanica, astenija, vrtoglavica, tre­mor, glavobolja, smušenost, blage gastrične smetnje (opsti­pacija ili proljev), smetnje vida, suhoća usta, znojenje, retencija mokraće, prijapizam, a kod vazolabilnih osoba i ortostatska hipotenzija.

UVJETI ČUVANJA

Lijek se čuva pri temperaturi do 25 °C, a injekcije i zaštićene od svjetlosti.
Lijek se treba čuvati izvan dohvata djece.

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

R - Lijek se izdaje samo na liječnički recept.

OPREMA

kutije s 30 tableta od 50 mg
kutije s 30 tableta od 100 mg
kutije s 10 ampula od 50 mg/5 ml

Ostali tvornički nazivi pod kojima se proizvodi trazodon:
- TRITTICO RETARD (CSC Pharmaceuticals Handels, Austrija)


loading...