DIABOS (glibenklamid)

DIABOS (glibenklamid)
Sastav
1 tableta sadrži 5,0 mg glibenklamida.

Djelovanje
Osnovno farmakodinamsko svojstvo, sniženje koncentracije glukoze u krvi, glibenklamid ostvaruje mehanizmima sličnim za sve derivate sulfonilureje: stimulacijom sekrecije inzulina iz beta ćelija pankreasa, povećanjem osjetljivosti i odgovora tkiva na djelovanje inzulina, te smanjenim stvaranjem glukoze u jetri kao izvanpankreasni učinak. Od glukoze, čiji je učinak na ćelijskom nivou sličan učinku glibenklamida, razlikuje se po tome što djeluje samo na fazu I oslobađanja inzulina (tzv. inicijalni rapidni peak). Glibenklamid se veže za sulfonilurejske receptore na beta ćelijama pankreasa, što dovodi do inhibicije ATP ovisnih kalijevih kanala (K-ATP). Stabilizacija procesa izlaska kalija uzrokuje depolarizaciju i aktivaciju L-tipa kalcijevih kanala. Influks kalcija stimulira sekreciju inzulina.

Indikacije
· Tip I diabetes mellitusa (inzulin neovisni diabetes mellitus)

Doziranje i način primjene

Uobičajena inicijalna dnevna doza glibenklamida je 2,5 do 5 mg i primjenjuje se uz doručak ili prvi veći obrok u toku dana. Doza se može postepeno povećavati u skladu s terapijskim odgovorom pacijenta, za 2,5 mg, u tjednim intervalima.
Glibenklamid se obično primjenjuje jedanput na dan. Pacijentima koji primjenjuju više od 10 mg dnevno savjetuje se ukupnu dozu podijeliti na dvije podjednake, pojedinačne doze i primijeniti uz doručak i večeru.
Najviša dnevna doza glibenklamida je 20 mg.
Uobičajena doza održavanja kreće se između 1,25 mg i 20 mg na dan.
Ukoliko se DIABOS uključuje u terapiju pacijentima koji su prethodno bili tretirani drugim oralnim antidijabetikom primjenjuju se uobičajene doze, bez perioda prijelaza.

Shema doziranja koja se primjenjuje pri uvođenju glibenklamida u pacijenata koji su prethodno primali inzulin.
Prethodna dnevna doza inzulinaPrelazni periodPočetna dnevna doza glibenklamida
Manje od 20 IUNije potreban2,5-5 mg
20-40 IUNije potreban5 mg
Više od 40 IUPotreban period prijelaza. Doza inzulina se smanji za 50%, uz istovremeno uvođenje glibenklamida. Nakon toga, dozu inzulina treba postepeno smanjivati, u intervalima od 2-10 dana, paralelno s povećavanjem doze glibenklamida.5 mg, s postepenim povećavanjem za 1,5-2,5 mg, u intervalima od 2 do 10 dana.

Manje inicijalne doze, kao i manje doze održavanja glibenklamida preporučuju se u pacijenata s oštećenom jetrenom ili bubrežnom funkcijom, kao i u starijih pacijenata. Ne preporučuje se primjena glibenklamida u pacijenata čiji je klirens kreatinina manji od 50 ml/min.

Kontraindikacije
· Alergija na lijek
· Dijabetička ketoacidoza
· Tip I diabetes mellitusa

Pakiranje
Kutija s 30 tableta.

Proizvođač
Bosnalijek, BiH


loading...