LAMICTAL (lamotrigin)

Djelatna tvar: lamotrigin

Tvorničko ime registrirano u RH: Lamictal, Arvind, Danoptin

Farmakoterapijska skupina: Antiepileptik

Terapijske indikacije:
Lamotrigin se koristi u liječenju i sprječavanju različitih tipova epilepsije u odraslih i djece te za liječenje bipolarnog poremećaja.


loading...