LORSILAN (lorazepam)

LorsilanBENZODIAZEPINSKI ANKSIOLITIK

SASTAV
LORSILAN® 1 mg tablete: jedna tableta sadržava 1 mg lorazepama.
Pomoćne tvari: laktoza.
LORSILAN® 2,5 mg tablete: jedna tableta sadržava 2,5 mg lorazepama.
Pomoćne tvari: laktoza, boja E 104.

PAKOVANJE
LORSILAN® 1 mg tablete: 30 tableta u kutiji.
LORSILAN® 2,5 mg tablete: 20 tableta u kutiji.

FARMAKOTERAPIJSKA SKUPINA
Lorazepam je lijek s djelovanjem na živčani sustav, anksiolitik iz skupine benzodiazepina.

IME I ADRESA PROIZVOĐAČA
Belupo, lijekovi i kozmetika, d.o.o.
Ulica Danica 5
48000 Koprivnica, Hrvatska

NAČIN I MJESTO IZDAVANJA
Na recept, samo u ljekarnama.

TERAPIJSKE INDIKACIJE
LORSILAN se primjenjuje u stanjima u kojima strah čini bitnu komponentu:
- anksioznost, razdražljivost i napetost, osobito u starijih bolesnika;
- anksioznost kod depresije ili shizofrenije;
- strah kao komplicirajući čimbenik organskih bolesti;
- emocionalno uvjetovani organski poremećaji ili smetnje spavanja;
- tenzijske glavobolje;
- psihoneuroze;
- sedacija prije dijagnostičkih ili operativnih zahvata;
- akutni alkoholni apstinencijski sindrom.

KONTRAINDIKACIJE
LORSILAN se ne smije primijeniti u bolesnika preosjetljivih na benzodiazepine ili neki od pomoćnih sastojaka lijeka.
Osim toga ne smije se primijeniti u slučaju:
- miastenije gravis
- akutnog glaukoma uskog kuta
- psihoza
- prvog tromjesečja trudnoće
- djece mlađe od 12 godina

MJERE OPREZA
LORSILAN se ne smije dugotrajno uzimati, jer može doći do razvoja znakova ovisnosti (već nakon 4-6 tjedana primjene, češće nakon 3 mjeseca, te kod naglog prekida uzimanja lijeka). U slučaju naglog prekida terapije može doći do razvoja apstinencijske krize čiji su simptomi slabost, tjeskoba, glavobolja, smetnje spavanja i koncentracije, tresavica, znojenje, mučnina i ubrzan rad srca.
Preporuča se terapiju prekinuti postupnim smanjenjem doze tijekom duljeg vremenskog razdoblja.
Poseban oprez potreban je u slučajevima trovanja alkoholom, ovisnosti o drugim lijekovima, oslabljene funkcije jetre i bubrega, hiperkinezije, jake mentalne depresije, organskih promjena u mozgu, plućnih bolesti, mišićne slabosti, te općenito u bolesnika starije dobi.

INTERAKCIJE
Prije primjene LORSILAN tableta, izvijestite liječnika o drugim lijekovima koje uzimate!
Istovremena primjena LORSILANA s alkoholom i depresorima središnjeg živčanog sustava može povećati depresivni učinak oba preparata. Doziranje opioidnih analgetika, ako se primjenuju istodobno s LORSILANOM, valja smanjiti za barem jednu trećinu.
Također je potreban oprez pri istodobnoj primjeni LORSILANA i lijekova iz skupine antiparkinsonika i antiepileptika.

POSEBNA UPOZORENJA

Trudnoća
Zbog rizika pojave malformacija LORSILAN se ne smije primijeniti u prva tri mjeseca trudnoće, a u drugom i trećem tromjesečju trudnoće njegova primjena je dozvoljena samo ako, po procjeni liječnika, moguća korist za trudnicu prevladava mogući rizik za fetus.

Dojenje
Iako nije sa sigurnošću utvrđeno izlučivanje lorazepama u majčinu mlijeku, dojiljama se preporuča prekid dojenja tijekom primjene lijeka ili prekid primjene LORSILANA.

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima
LORSILAN, kao i svi lijekovi iz njegove skupine, može izazvati pospanost i smanjenje psihofizičkih sposobnosti pa se tijekom uzimanja LORSILANA ne smije upravljati vozilima ili raditi sa strojevima i alatima.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE
Važna je individualna prilagodba doze. Valja primjenjivati minimalne učinkovite doze kroz što kraće vremensko razdoblje, a nakon dulje primjene LORSILANA, terapiju valja postupno prekidati.
Kako visina doza zbog individualne prilagodbe dosta varira (obično od 2 - 6 mg/dan), u tablici se navode početne doze. Kod potrebe povećanja doze, valja prvo povećati dozu prije spavanja.

UOBIČAJENA SHEMA DOZIRANJA (početne doze)

anksioznost: 1 mg lorazepama (1 Lorsilan 1 mg tableta) dva do tri puta na dan
insomnia: 1-2 mg lorazepama (1-2 Lorsilan 1 mg tablete) uvečer prije spavanja
psihijatrijska primjena:
3-7,5 mg lorazepama (3 Lorsilan 1 mg tablete do 3 Lorsilan 2,5 mg tablete) na dan podijeljeno u tri do četiri doze
preoperativna priprema:
1-2 mg lorazepama (1-2 Lorsilan 1 mg tablete) večer prije zahvata i/ili 1-2 mg lorazepama jedan do dva sata prije zahvata
stariji bolesnici: početno 1-2 mg lorazepama (1-2 Lorsilan 1 mg tablete) na dan

PREDOZIRANJE
U slučaju predoziranja valja odmah prekinuti primjenu LORSILANA i obratiti se liječniku! Najčešći simptomi predoziranja su dugotrajna konfuzija, usporeni refleksi, dugotrajna pospanost, drhtanje, kratkoća daha, usporen rad srca, nejasnoća govora i izrazita slabost. Pri istovremenom uzimanju drugih depresora središnjeg živčanog sustava, može se javiti i koma.
Postupak kod predoziranja : valja izazvati povraćanje i uz opće mjere održavnja životnih funkcija pristupiti ispiranju želuca. Kao antidot u teškim slučajevima trovanja primjenjuje se flumazenil.

NUSPOJAVE
Nuspojave, koje se rijetko javljaju, mogu se uočiti na početku terapije lorazepamom, a imaju tendenciju nestajanja kod dulje primjene ili nakon smanjenja doze.
U središnjem živčanom sustavu mogu se javiti pospanost, umor i ataksija, konfuzija, glavobolja, usporeni govor, sinkopa, strah, tremor, vrtoglavica, dezorijentacija, depresija, promjenljivost apetita, agitacija i poremetnje spavanja, a u starijih osoba amnezija. U starijih osoba, djece i retardiranih osoba navedene nuspojave se razmjerno češće javljaju nego u drugih dobnih skupina.
Izuzetno rijetke su nuspojave u dišnom sustavu (začepljenje dišnih puteva), srčano-krvožilnom sustavu (hipotenzija, hipertenzija, tahikardija i bradikardija), probavnom sustavu (zatvor, mučnina, povraćanje i grčevi), mokraćno-spolnom sustavu (promjene libida i zadržavanje mokraće), na koži (osip, svrbež i urtikarija), jetri (povišeni jetreni enzimi, žutica), te smetnje vida.
Lorazepam može izazvati simptome ustezanja (vidjeti Mjere opreza) koji se manifestiraju kao iritabilnost, nervoza i poremetnje spavanja. Rjeđa je pojava znojenja, depersonalizacije, poremetnji percepcije, preosjetljivosti na dodir i bol, te tresavice.
U slučaju nuspojave, valja se obratiti liječniku ili ljekarniku!

ROK VALJANOSTI
Otisnut je na pakovanju.
Lijek se ne smije primijeniti nakon isteka roka valjanosti.

NAČIN ČUVANJA LIJEKA
Čuvati pri temperaturi do 25°C.
Lijek valja čuvati izvan dohvata djeci!

Napomena: U susjednim državama lorazepam se može naći pod tvorničkim imenom LORAM (proizvođač: Jugoremedija)


loading...