PHEMITON (metilfenobarbital)

Phemitonmethylphenobarbitalum
ATK: Antiepileptici (N03AA)

Sastav
Jedna tableta sadržava 30 mg metilfenobarbitala. Pomoćne tvari: laktoza.
Tablete: 30 tableta po 30 mg; 50 tableta po 200 mg

Farmakoterapijska skupina i djelovanje
Metilfenobarbital je antiepileptik iz skupine barbiturata, a po svojoj kemijskoj građi to je metilirani oblik fenobarbitala. Za razliku od fenobarbitala, njegovo je hipnotičko djelovanje slabije izraženo, dok mu je antikonvulzivno djelovanje jednako onom fenobarbitala. Antikonvulzivno djelovanje metilfenobarbitala posljedica je njegova utjecaja na prijenos impulsa središnjim živčanim sustavom, te povišenja praga električne podražljivosti motoričke kore. Sedacijsko-hipnotičko i antikonvulzivno djelovanje barbiturata posljedica je pojačanog inhibicijskog djelovanja gamaaminomaslačne kiseline (GABA).

Način i mjesto izdavanja
Na recept (samo u ljekarnama i zdravstvenim ustanovama).

Terapijske indikacije
Grand mal i psihomotorna epilepsija (osim vrste petit mal - apsans), febrilne konvulzije.

Kontraindikacije
Preosjetljivost na barbiturate, porfirija, zatajenje bubrega ili jetre, onemoćalost, senilnost, zlouporaba alkohola ili drugih lijekova ili povijest takve zlouporabe. Kontraindiciran je u hiperaktivne djece.

Mjere opreza
Nagli prekid liječenja metilfenobarbitalom može uzrokovati epileptičke napadaje ili pojavu epileptičkog statusa, te se doziranje mora smanjivati postupno.
Pri politerapiji epilepsije bitno je voditi računa o nuspojavama. Preporučuje se pratiti koncentraciju antiepileptika u krvi. Pri dugotrajnom liječenju metilfenobarbitalom, preporučuje se redovito pratiti pokazatelje jetrene i bubrežne funkcije kao i broj krvnih stanica. Pri dugotrajnom liječenju metilfenobarbitalom, preporučuje se uzimanje vitamina D i folne kiseline radi sprječavanja osteomalacije i megaloblastne anemije.
Metilfenobarbital treba oprezno davati bolesnicima s teškom akutnom ili kroničnom boli jer postoji mogućnost prikrivanja simptoma ili paradoksalnih reakcija ekscitiranosti.
Metilfenobarbital treba oprezno propisivati bolesnicima s bolesnom jetrom jer se lijek metabolizira u jetri. Treba ga oprezno davati i bolesnicima s narušenom funkcijom bubrega ili zatajenjem bubrega. Zbog disfunkcije bubrega može se iskazati toksičnost metilfenobarbitala jer se do 50 % lijeka izlučuje urinom. Barbiturati mogu uzrokovati respiracijsku depresiju, te ih stoga valja oprezno davati bolesnicima s bronhopneumonijom ili infekcijiama dišnog sustava.
Produženo uzimanje metilfenobarbitala može izazvati ovisnost!

Interakcije
Barbiturati mogu utjecati na djelovanje širokog raspona ostalih lijekova, uglavnom pospješujući njihovu razgradnju, jer potiču aktivnost mikrosomnih enzima, što obično rezultira smanjenjem, a katkada i pojačanjem njihovih učinaka i toksičnosti. Interakcije mogu biti obostrane, te i drugi lijekovi mogu utjecati na plazmatsku koncentraciju i aktivnost barbiturata. Bez obzira na kinetske i metaboličke interakcije, učinak lijeka se može pojačati, npr. može nastupiti teška depresija kad se barbiturati kombiniraju s alkoholom ili s drugim depresivima središnjeg živčanog sustava, npr. sedativima, hipnoticima, anksioliticima, antihistaminicima i disulfiramom. Poseban je oprez nužan kad se metilfenobarbltal daje u kombinaciji s nekim antiaritmicima (disopiramid, kinidin), antihipertenzivima, uključivši beta-blokatore kao npr. metopropol i propanolol, ali i furosemid i digoksin, s peroralnlm antikoagulansima, antidepresivima, inhibitorima monoamin-oksidaze, s teofilinom, cimetidlnom, tiroksinom, steroidima za sustavnu uporabu, uključivši oralne kontraceptive, s antikonvulzivima poput fenitoina i valproata, antibioticima poput kloramfenikola, rifampicina, metronidazola i doksicilina, ali i griseofulvina te s nekim oralnim hipoglikemijskim lijekovima.

Posebna upozorenja
Metilfenobarbital treba oprezno davati djeci i starijim bolesnicima, bolesnicima s depresijom, bolesnicima s narušenom funkcijom jetre, bubrega ili pluća (status asthmaticus), kao i bolesnicima sa zatajenjem srca.
Metilfenobarbital se mora oprezno davati i bolesnicima s vrućicom, hipertireozom, dijabetesom melitusom, teškom anemijom, šokom i uremijom.
Metilfenobarbital utječe na mentalne i fizičke sposobnosti, pa se za vrijeme liječenja bolesnicima ne preporučuje upravljanje motornim vozilima ni strojevima.

Trudnoća i dojenje
Barbiturati prolaze kroz placentu i mala se količina lijeka izlučuje u majčino mlijeko, te može izazvati pospanost u dojenčadi. Metilfenobarbital treba u trudnoći rabiti samo ako očekivana korist opravdava potencijalni rizik za plod. Uzimanje barbiturata tijekom posljednjeg tromjesečja trudnoće može izazvati fizičku ovisnost s posljedičnim sindromom apstinencije u novorođenčeta. Može izazvati i poremećaj koagulacije u neonatalnom razdoblju, obilježen smanjenom koncentracijom vitamina K.

Doziranje i način uporabe
Lijek treba titrirati oprezno i polako, vodeći računa o individualnim potrebama i odgovoru na liječenje. Preporučuje se jednokratnu dozu uzeti uvečer ako se napadaji javljaju noću i/ili tijekom dana ako se napadaji javljaju danju.
Odrasli
Preporučena srednja doza za odrasle iznosi 200 - 400 mg na dan, a uzima se jednokratno ili podijeljena u više pojedinačnih doza. Maksimalna dnevna doza je 600 mg.
U nemoćnih i starijih bolesnika, kao i onih s narušenom funkcijom bubrega ili jetre, nužne su manje doze (100 - 400 mg)
Djeca
Preporučuje se doza od 5-15 mg/kg tjelesne težine podijeljena u više pojedinačnih doza
Nagli prekid liječenja metilfenobarbitalom ili njegova zamjena drugim antikonvulzivom može uzrokovati epileptičke napadaje ili pojavu epileptičkog statusa, te se doziranje mora smanjivati postupno kroz tri ili četiri dana.

Predoziranje
Simptomi predoziranja su mučnina, povraćanje, glavobolja, vrtoglavica, mentalna konfuzija, poremećaji disanje i koma.
Valja isprati želudac i provesti suportivne mjere za održavanje rada srca, bubrega i dišnih funkcija, te za održanje ravnoteže elektrolita. Radi pojačanja izlučivanja lijeka (ako je funkcija bubrega očuvana) valja pospješiti diurezu i alkalinizirati urin.

Nuspojave
Među najčešće nuspojave ubrajaju se pospanost, vrtoglavica, glavobolja, depresija središnjeg živčanog sustava i mentalna depresija, no mogu se javiti i nistagmus, ataksija, mijalgija, neuralgija i artralgija. Od gastrointestinalnih poremećaja mogući su mučnina, povraćanje, proljev i zatvor. Rijetke su reakcije preosjetljivosti s promjenama na koži, probavnim organima i krvožilnom sustavu. Stevens-Johnsonov sindrom javlja se samo iznimno. Moguća je pojava tolerancije na metilfenobarbital, te fizičke i psihičke ovisnosti, napose pri dugotrajnijem uzimanju većih doza.
O svakoj nuspojavi valja obavijestiti svog liječnika ili ljekarnika.

Proizvođač:
Belupo

Rok valjanosti
Označen je na pakiranju.
Lijek se ne smije rabiti nakon isteka roka valjanosti.
Čuvati pri temperaturi do 25°C.
LIJEK VALJA ČUVATI IZVAN DOSEGA DJECE!


loading...