TORENDO Q-TAB (risperidon)

Šifra ATK:
N05AX08 125
N05AX08 126
N05AX08 127
Zaštićeno ime lijeka: Torendo Q-Tab
Recept: RS
Proizvođač: Krka farma d.o.o.
Generičko ime -INN: risperidon
Način primjene: O
Oblik lijeka:
rasp. tbl. za usta tbl. 30x0,5 mg
rasp. tbl. za usta tbl. 30x1 mg
rasp. tbl. za usta tbl. 30x2 mg
Glavna skupina lijeka ATK: Lijekovi s djelovanjem na živčani sustav
Podskupina lijeka ATK: Antipsihotici
NAPOMENA: Indikacija: Samo za duševne bolesnike s refrakternim oblicima bolesti na klasičnu terapiju ili nepodnošenjem klasične terapije po preporuci specijalista psihijatra. Zavod odobrava samo početak liječenja, bez potrebe odobravanja nastavka liječenja.

Vezani članci: Antipsihotici (neuroleptici)


loading...