XICLAV (amoksicilin + klavulanska kiselina)

XICLAV - amoxicillinum + acidum clavulancium
filmtablete 625 mg
filmtablete 1000 mg

Sastav
1 filmtableta sadrži: amoksicilina 500,0 mg u obliku amoksicilin trihidrata i klavulanske kiseline 125,0 mg u obliku kalijeve soli
1 filmtableta sadrži: amoksicilina 875,0 mg u obliku amoksicilin trihidrata i klavulanske kiseline 125,0 mg u obliku kalijeve soli

Djelovanje

Amoksicilin je polusintetski penicilinski derivat i baktericid snažnog učinka. Inhibiranjem sinteze peptidoglikanske komponente (mukopeptid) neophodne za održanje integriteta membranske strukture ćelije bakterije, amoksicilin uzrokuje fatalnu rupturu membrane i smrt osjetljive bakterijske ćelije. Klavulanska kiselina je inhibitor ß-laktamaza. U kombinaciji s beta-laktamskim antibioticima povećava njihovu efektivnost u odnosu na inače rezistentne mikroorganizme koji proizvode enzimske sisteme ß-laktamaza.
Antimikrobni spektar lijeka uključuje:
Gram-pozitivni aerobi: Staphylococcus aureus (ß-laktamaza producirajući i ß-laktamaza ne- producirajući sojevi, izuzev meticilin rezistentnih sojeva), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans, Enterococcus faecalis.
Gram-negativni aerobi: Enterobacter spp., Escherichia coli (ß-laktamaza producirajući i ß-laktamaza neproducirajući sojevi), Haemophilus influenzae (ß-laktamaza producirajući i ß-laktamaza neproducirajući sojevi), Klebsiella spp., Moraxella catarrhalis (ß-laktamaza producirajući i ß-laktamaza neproducirajući sojevi), Neisseria gonorrhoeae, Proteus mirabilis, Helicobacter pylori.
Anaerobne bakterije: Peptostreptococcus spp.

Indikacije

XICLAV â 2x se primjenjuje u tretiranju slijedećih infekcija izazvanih osjetljivim mikroorganizmima:
- Infekcije donjeg dijela respiratornog trakta (bronhitis, pneumonija)
- Infekcije gornjeg dijela respiratornog trakta (otitis media, sinusitis, tonzilitis, faringitis)
- Infekcije kože i mekih tkiva
- Infekcije urinarnog trakta
- Infekcije genitalnog trakta
- Infekcije gastrointestinalnog trakta
- Infekcije kostiju i zglobova
- Rane nakon ugriza životinja ili čovjeka
- Odontogene infekcije
- Šankroid

Doziranje i način primjene

Odrasli i djeca tjelesne težine 40 kg i više
1 filmtableta 625 mg 3 puta na dan (svakih 8 sati) ili 1 filmtableta 1000 mg dva puta na dan (svakih 12 sati). U liječenju manje teških infekcija može se primijeniti 1 filmtableta 625 mg 2 puta na dan (svakih 12 sati).

Djeci tjelesne težine 40 kg ili više se preporučuju doze odgovarajuće odraslim pacijentima.
Doziranje u pacijenata s oštećenom funkcijom bubrega
U pacijenata (odrasli i djeca tjelesne težine 40 kg i više) s oštećenom funkcijom bubrega u kojih se vrijednost klirensa kreatinina kreće između 10 i 30 ml/min preporučuje se primjena 1 filmtablete 625 mg svakih 12 sati. Ukoliko su vrijednosti klirensa kreatinina ispod 10 ml/min preporučuje se primjena 1 filmtablete 625 mg svaka 24 sata. U djece tjelesne težine do 40 kg s teško kompromitovanom funkcijom bubrega preporučenu pojedinačnu dozu treba primijeniti u intervalu od 24 sata (svaka 24 sata).
Doziranje u pacijenata na hemodijalizi
Lijek se hemodijalizom u značajnoj količini odstranjuje iz organizma.
U pacijenata (odrasli i djeca tjelesne težine 40 kg i više) na hemodijalizi preporučuje se primjena 1 filmtablete 625 mg svakih 24 sata uz dodatnu dozu lijeka koju treba primijeniti u toku, a i nakon hemodijalize. U djece tjelesne težine do 40 kg s teško kompromitovanom funkcijom bubrega preporučenu pojedinačnu dozu lijeka treba primijeniti u intervalu od 24 sata (svaka 24 sata) uz dodatnu dozu koja se preporučuje primijeniti u toku, a i nakon hemodijalize.

Kontraindikacije
· Alergija na amoksicilin, klavulansku kiselinu ili druge komponente lijeka
· Alergija na bilo koji penicilinski preparat
· Holestatska žutica/jetrena disfunkcija (uzrokovane primjenom penicilinskih preparata)

Pakiranje
Kutija s 10 filmtableta po 625 mg.
Kutija s 10 filmtableta po 1000 mg.

Proizvođač
Bosnalijek


loading...