A02 - Lijekovi za poremećaje kiselosti

ATK klasifikacija lijekova
(A - PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA PROBAVNI SUSTAV I METABOLIZAM)

A02 - Lijekovi za poremećaje kiselosti

... A02A - Antacidi
............... A02AB - Pripravci sa spojevima aluminija
.............................. A02AB01 - AlNa-dihidroksikarbonat
............... A02AD - Kombinirani pripravci sa spojevima Al, Ca i Mg
.............................. A02AD01 - Al-hidroksid-Mg-karbonat + Mg-hidroksid
.............................. A02AD02 - Hidrotalcit
.............................. A02AD00 - Kalcij-karbonat + Mg-karbonat

... A02B - Pripravci za liječenje peptičkog ulkusa i GERB
............... A02BA - Antagonisti H2 receptora
.............................. A02BA01 - Cimetidin
.............................. A02BA02 - Ranitidin
.............................. A02BA03 - Famotidin
............... A02BC - Inhibitori protonske pumpe
.............................. A02BC01 - Omeprazol
.............................. A02BC02 - Pantoprazol
.............................. A02BC03 - Lanzoprazol
.............................. A02BC05 - Esomeprazol


loading...