A03 - Lijekovi za funkcionalne GIT poremećaje

ATK klasifikacija lijekova
(A - PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA PROBAVNI SUSTAV I METABOLIZAM)

A03 - Lijekovi za funkcionalne GIT poremećaje

... A03A - Lijekovi za funkcionalne crijevne poremećaje
............... A03AX - Ostali lijekovi za funkcionalne crijevne poremećaje
.............................. A03AX00 - Dimetikon
.............................. A03AX00 - Simetikon
............... A03AA - Sintetski antikolinergici, esteri s tercijarnom amino
                             skupinom
.............................. A03AA04 - Mebeverin

... A03B - Beladona i derivati
............... A03BB - Alkaloidi beladone polusintetski, kvart. amonijevi spojevi
.............................. A03BB01 - Hioscin-butilbromid
............... A03BA - Alkaloidi beladone, tercijarni armini
.............................. A03BA01 - Atropin-sulfat

... A03F - Propulzivi
............... A03FA - Propulzivi
.............................. A03FA01 - Metoklopramid
.............................. A03FA02 - Cisaprid


loading...