A07 - Antidijaroici i pripravci s antiinflamatornim i antiinfektivnim djelovanjem

ATK klasifikacija lijekova
(A - PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA PROBAVNI SUSTAV I METABOLIZAM)

A07 - Antidijaroici i pripravci s antiinflamatornim i antiinfektivnim djelovanjem

... A07A - Intestinalni antiinfektivi
............... A07AA - Antimikrobici
.............................. A07AA02 - Nistatin

... A07B - Intestinalni adsorbensi
............... A07BA - Pripravci aktiviranog ugljena
.............................. A07BA01 - Medicinski ugljen
............... A07BC - Ostali intestinalni adsorbensi
.............................. A07BC00 - Diosmektit

... A07D - Antipropulzivi
............... A07DA - Antipropulzivi
.............................. A07DA03 - Loperamid

... A07E - Intestinalni antiinflamatorni lijekovi
............... A07EA - Kortikosteroidi koji djeluju lokalno
.............................. A07EA06 - Budesonid
............... A07EC - Aminosalicilna kiselina i derivati
.............................. A07EC01 - Sulfasalazin
.............................. A07EC02 - Mesalazin


loading...