AMLOPIN (amlodipin)

AMLOPIN (amlodipin)
Sastav
Tableta sadržava 5 mg amlodipina u obliku amlodipin-benzen sulfonata.
Pomoćne tvari: laktoza
Tableta sadržava 10 mg amlodipina u obliku amlodipin-benzen sulfonata.
Pomoćne tvari: laktoza.

Svojstva i djelovanje

Amlodipin je antagonist kalcija iz skupine dihidropiridina s dugim djelovanjem. Koči utok kalcijevih iona kroz spore kalcijeve kanale u stanice srčanog mišića i glatkih mišića krvnih žila. To uzrokuje širenje perifernih arteriola, a time i smanjenje perifernog vaskularnog otpora i sistolnog opterećenja.

Amlodipin širi koronarne arterije i arteriole u normalnom i ishemičnom području te smanjuje srčanu potrošnju energije i potrebu srčanog mišića za kisikom. Takvim rasterećenjem srca objašnjava se djelovanje amlodipina u ishemiji miokarda. Amlodipin ne djeluje na provodni sustav srca niti na snagu kontrakcije. Amlopin se dobro resorbira. Najviša koncentracija u plazmi dostiže se nakon 6-12 sati. Apsolutna je biološka raspoloživost 60-70-postotna. Biološko je vrijeme polovičnog izlučivanja od 31 do 50 sati. Za bjelančevine plazme veže se 97,5 % lijeka. Izlučuje se mokraćom i izmetom.

Značajka je Amlopina njegov postupan početak djelovanja; stabilnu koncentraciju u plazmi postiže nakon sedam dana primjene. Stoga uzrokuje manje nuspojava i ne uzrokuje akutnu hipotenziju.

Jedna doza lijeka na dan omogućuje sniženje krvnoga tlaka tijekom 24 sata.

Amlopin smanjuje broj anginoznih napadaja i potrošnju nitroglicerina, povećava podnošenje standardnog fizičkog opterećenja, znatno smanjuje ishemične promjene fizičkog opterećenja i produžava vrijeme do napadaja angine pektoris. Zbog postupnog početka djelovanja Amlopin nije prikladan za liječenje akutnih napadaja angine pektoris.

Indikacije
arterijska hipertenzija: Amlopin je namijenjen za liječenje blage i umjerene arterijske hipertenzije ; preventivno liječenje stabilne angine pektoris, odnosno vazospastične (Prinzmetalove) angine pektoris

Kontraindikacije
Primjena lijeka kontraindicirana je u trudnica i dojilja te u bolesnika preosjetljivih na dihidropiridine.
Amlopin se ne primjenjuje u liječenju djece i mladih do 18. godine života.

Mjere opreza
Kod bolesnika s insuficijencijom jetre dozu treba prilagoditi. Kod njih je dovoljno primijeniti od 2,5 do 5 mg lijeka na dan.

Interakcije
Do sada nisu zapažena značajna međudjelovanja s drugim lijekovima. Po potrebi se Amlopin može kombinirati s diureticima, beta-blokatorima, ACE-inhibitorima, nitratima ili nitroglicerinom.

Posebna upozorenja
Kod starijih bolesnika i bolesnika s insuficijencijom bubrega doza se ne treba prilagoditi. Amlopin se ne dijalizira.
Nije poznat utjecaj na sposobnost upravljanja motornim vozilom ili strojem.

Doziranje i primjena
Uobičajena je početna doza Amlopina kod obje indikacije, hipertenzije i angine pektoris, jedna tableta od 5 mg na dan. Po potrebi doza se može povećati na 10 mg na dan. Hrana ne utječe na djelotvornost lijeka. Kod starijih bolesnika i bolesnika s insuficijencijom bubrega doza se ne treba smanjivati, a u bolesnika s insuficijencijom jetre doza se treba smanjiti. Obično je dovoljno uzeti od 2,5 do 5 mg lijeka na dan.

Predoziranje
Raspoloživi podaci pokazuju da veliko predoziranje uzrokuje izrazitu perifernu vazodilataciju, a time jaku i produljenu sustavnu hipotenziju.
Budući da je resorpcija amlodipina spora, može pomoći ispiranje želuca. Preporučamo ispiranje želuca u skladu s uobičajenim mjerama sigurnosti.
Klinički značajna hipotenzija uzrokovana predoziranjem Amlopina zahtijeva hitno poduzimanje odgovarajućih mjera za potporu srčanog i cirkulacijskog sustava.

Nuspojave
Obično su blage i ne zahtijevaju prekid liječenja. Kao i kod drugih dihidropiridina najčešće se javlja otjecanje nogu, glavobolja, crvenilo lica, umor, mučnina i palpitacije. U dosadašnjem liječenju nisu opažene promjene lipidnih i laboratorijskih vrijednosti.

Uvjeti čuvanja
Lijek se čuva pri temperaturi do 25°C.
Lijek se treba čuvati izvan dohvata djece.

Način izdavanja lijeka
R - Lijek se izdaje samo na liječnički recept.

Oprema
kutije s 20 tableta od 5 mg
kutije s 20 tableta od 10 mg

Proizvođač
Lek


loading...