ATENOLOL (atenolol)

ATENOLOL (atenolol)
Sastav
Atenolol u terapijskim dozama selektivno blokira beta2 - receptore u srcu, a ne djeluje na beta1 - receptore bronha i glatke muskulature krvnih suda. Ne posjeduje unutrašnju simpatikomimetičku (parcijalno agonističku) aktivnost i ne stabilizira ćelijske membrane. Antihipertenzivno djelovanje atenolola je po efikasnosti jednako sa djelovanjem tiazidnih diuretika, blokatora kalcijevih kanala i ACE inhibitora. U terapiji angine pektoris atenolol jednako efikasan kao propranolol, a efikasniji od nifedipina i nitrata.

Djelovanje
Kompetitivnom kardioselektivnom blokadom beta2 - receptora atenolol smanjuje frekvencu srca, snagu srčane kontrakcije, minutni volumen, ukupan rad srca, a samim time i potrebu za kisikom. Atenolol usporava srčani ritam blokadom beta - receptora sinusnog čvora. Za nastajanje antihipertenzivnog djelovanja odgovorna je blokada presinaptičkih beta - receptora čime se smanjuje izlučivanje noradrenalina i blokada beta - receptora u juksta glomerularnom aparatu, što dovodi do smanjenja produkcije angiotenzina.

Farmakokinetika
Liposolubilnost atenolola je mala i poslije oralne primjene nepotpuno se resorbira iz probavnog trakta (oko 50 - 60%). Maksimalnu koncentraciju u plazmi dostiže za 2 - 4 sata. Za proteine plazme se slabo veže (5 -15%). Neznatno se metabolizira u jetri i insuficijencija jetre ne utječe na kinetiku lijeka. Slabo prolazi hematoencefalnu barijeru, prolazi placentu, izlučuje se u mlijeko dojilja. Vrijeme polueliminacije 6 - 8 sati. Izlučuje se u nepromijenjenom obliku putem urina.

Indikacije
· Arterijska hipertenzija
· Angina pektoris
· Aritmije
· Sekundarna prevencija poslije preležanog infarkta miokarda

Doziranje i način primjene
Arterijska hipertenzija: 1 x dnevno 50 -100 mg. Puno antihipertenzivno djelovanje se postiže poslije 1 - 2 tjedna.
Angina pektoris: 100 mg jedanput dnevno ili podjeljeno u dvije doze
Aritmije i sekundama prevencija infarkta miokarda: 50-100 mg Jedanput dnevno ili podijeljeno u dvije doze.
Kod renalne insuficijencije dnevna doza se smanjuje ili se lijek uzima svakog drugog ili četvrtog dana, u ovisnosti od vrijednosti klirensa kreatinina.

Kontraindikacije
Preosjetljivost na atenolol, srčani blok II. i III. stupnja, kardiogeni šok.

Neželjena djelovanja
Atenolol treba oprezno primjenjivati kod bolesnika sa astmom, opstruktivnim oboljenjima respiratornih puta, renalnom insuficijencijom, dijabetesom, zatim kod starijih osoba i trudnica.Oprez: Nagli prekid terapije može dovesti do tahikardije, hipertenzije i agitiranosti. Da bi se izbjegle ove neželjene reakcije prekid liječenja treba biti postepen.

Interakcije sa drugim lijekovima
Dizopiramid
Verapamil
sinergističko kardiodepresivno djelovanje
Indometacinsmanjenje djelovanja atenolola
Hidralzin
Metildopa
Rezerpin
adicija antihipertenzivnog djelovanja


Savjeti bolesniku
Ne uzimati doze veće od propisanih i ne povećavati dozu samoinicijativno. Za sve promjene stanja pacijenta i načina uzimanja lijeka, potrebno se posavjetovati sa liječnikom. Kod propuštene doze lijek treba uzeti što prije, ali ako je ostalo 4 sata ili manje vremena do sljedeće redovne doze, onda lijek treba uzeti u uobičajenoj dozi u redovnom terminu.Lijek čuvati na hladnom i suhom mjestu, zaštićeno od svjetlosti, u originalnom pakiranju, izvan dohvata djece.

Proizvođač
Pliva


loading...