C08 - Blokatori kalcijevih kanala

ATK klasifikacija lijekova
(C - PRIPRAVCI S UČINKOM NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV)

C08 - Blokatori kalcijevih kanala

... C08C - Selektivni blokatori kalcijevih kanala s direktnim učinkom na srce
............... C08CA - Derivati dihidropiridina
.............................. C08CA01 - Amlodipin
.............................. C08CA09 - Lacidipin
.............................. C08CA05 - Nifedipin
.............................. C08CA06 - Nimodipin
.............................. C08CA00 - Lerkanidipin

... C08D - Selektivni blokatori kalcijevih kanala s direktnim učinkom na srce
............... C08DA - Derivati fenilalkilamina
.............................. C08DA01 - Verapamil
.............................. C08DA51 - Verapamil + trandolapril
............... C08DB - Derivati benzotiazepina
.............................. C08DB01 - Diltiazem


loading...