D02 - Emolijenti i protektivi

ATK klasifikacija lijekova
(D - PRIPRAVCI S UČINKOM NA KOŽU - DERMATICI)

D02 - Emolijenti i protektivi

... D02A - Emolijenti i protektivi
............... D02AX - Ostali emolijenti i protektivi
.............................. D02AX00 - Nezasićene masne kiseline
.............................. D02AX00 - Tekući parafin
............... D02AF - Pripravci sa salicilnom kiselinom
.............................. D02AF00 - Salicilatna kiselina + urea


loading...