ERITROMICIN (eritromicin)

Djelovanje
Eritromicin je antibiotik iz grupe makrolida namjenjen za profilaksu i liječenje infekcija izazvanih gram pozitivnim (streptokoke, pneumokoke) i gram-negativnim bakterijama (Neisseria catarrhalis, N.meningitidis, N.gonorhoae, Haemophilus infulenzae, B. pertussis, Campilobacter jejuni), hlamidijama, mikoplazmama i nekim spirohetama. Nakon oralne primjene eritromicin etilsukcinat se dobro resorbira iz tankog crijeva i u krvi se hidrolizira, i oslobađa se eritomicin baza kao djelotvorni oblik lijeka. Maksimalnu koncentraciju dostiže poslije 30 do 90 minuta nakon oralne doze. Izlučuje se putem jetre i žuči, a samo 5% putem mokraće.

Indikacije

Eritromicin kao lijek prvog izbora:
- Zamjena za penicilin kod streptokoknih infekcija u osoba preosjetljivih na penicilin
- Difterija (liječenje, profilaksa kod neimunizovanih osoba, kliconoštvo)
- Pertussis (liječenje i profilaksa)
- Legionarska bolest
- Enteritis izazvan sa Campylobacter jejuni
- Atipična preumonija, tj. ona izazvana sa mikoplazmom ili hlamidijom kod djece (Mycoplasma pneumoniae odn. Chlamydia trachomatis).
- Konjuktivitis izazvan sa Chlamydia trachomatis
- Pneumokokne infekcije ako je uzročnik osjetljiv (pneumonija, sinusitis)

Eritromicin kao značajan alternativni lijek:
- Infekcije sa streptokokom (grupe A,B,C ili G)
- Negonokokni uretritis
- Kongenitalni ili stečeni sifilis kod osoba preosjetljivih na penicilin
- Preventivna upotreba u kolorektalnoj kirurgiji
- Listerioza
- Aktinomikoza

Doziranje i način primjene
Dnevna doza za djecu iznosi 30-50 mg/kg podijeljeno u 2, 3 ili 4 doze.
Doze za djecu preko 12 godina su iste kao za odrasle i iznose 1000-2000 mg podijeljeno u 2 ili 4 doze.
Lijek se uzima uz obrok ili nakon jela.
Doze se razlikuju kod infekcija sa pojedinim prouzrokovačima infekcije, odnosno indikacijama.
Priprema Eritromicin sirupa
Eritromicin sirup se isporučuje kao suhi granulat. Priprema se svježe neposredno prije upotrebe. Priloženu graduisanu posudu napuniti prokuhanom ohlađenom vodom do oznake i sipati u bočicu. Bočicu snažno promućkati.
Tako pripremljen sirup potrebno je čuvati u hladnjaku najviše 14 dana. Nakon toga lijek više nije za upotrebu.

Neželjena djelovanja
Danas je prihvaćeno da je Eritromicin jedan od najsigurnijih antimikrobnih lijekova koji se trenutno koriste. Neželjena djelovanja su dobro proučena. Kod primjene eritromicina može se javiti mučnina, povraćanje, trbušni bolovi i grčevi, proljev različitog stupnja jačine, ovisno od doze. Obično se ova neželjena djelovanja povuku poslije 24-48 sati od prekida terapije. Holestaza sa povišenjem vrijednosti serumskih enzima ili blagom žuticom koja nastaje pri upotrebi svih oblika eritromicina je jedina neželjena reakcija koja prolazi bez posljedica po prekidu uzimanja.

Kontraindikacije
Eritromicin je kontraindiciran kod osoba koje su preosjetljive na ovaj lijek.
Upozorenje
Kod osoba sa porfirijom Eritromicin može aktivirati latentnu bolest, kao što je to slučaj i kod drugih lijekova koji indiciraju citohrom P-450 u jetri. Oprez je potreban također kod osoba kod kojih su se u toku ranije primene Eritromicina javili povišenje transaminaza ili žutica.

Trudnoća i dojenje
Nisu zabilježena neželjena djelovanja na plod majke koje su u trudnoći primale Eritromicin, niti neželjena djelovanja na dijete dojeno od majke koje su uzimale ovaj lijek. Stoga, ako je procijenjena korist liječenja znatno veća od eventualnog rizika, Eritromicin se može davati u ova dva fiziološka stanja.
Utjecaj na sposobnost upravljanja motornim vozilima i strojevima
Eritromicin nema utjecaja na psihofizičke sposobnosti, pa nije potrebno upozorenje u vezi sa radom na strojevima i sposobnošću sudjelovanja u prometu.

Interakcije
Eritromicin kao primarno bakteriostatski lijek može oslabiti baktericidno djelovanje istovremeno danoga penicilinskog ili cefalosporinskog lijeka. Eritromicin povišava serumske koncentracije teofilina, karbamazepina, kumarinskih antikoagulanasa i nekih drugih lijekova koji se metaboliziraju istim biotransformacijskim putem. Drugi lijekovi kod kojih se koncentacije povećavaju pri istovremenoj primjeni eritromicina su digoksin, metilprednizolon, ciklosporin, ergotamin.

Način izdavanja
Lijek se može izdavati samo uz liječnički recept.
Način čuvanja
Lijek čuvati na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svjetlosti, izvan dohvata djece.
Rok upotrebe
Označen na pakiranju.

Pakiranje
Bočica sa 23,25 g granulata za pripremu 60 ml sirupa
Bočica sa 38,75 g granulata za pripremu 100 ml sirupa

Proizvođač
Belupo


loading...