G01 - Ginekološki antiinfektivi i antiseptici

ATK klasifikacija lijekova
(G - PRIPRAVCI S UČINKOM NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONII)

G01 - Ginekološki antiinfektivi i antiseptici

... G01A - Ginekološki antiinfektivi i antiseptici (isklj. komb. s. kortikost)
............... G01AA - Antibiotici
.............................. G01AA10 - Klindamicin
.............................. G01AA51 - Nistatin + oksitetraciklin
............... G01AD - Organske kiseline
.............................. G01AD00 - Mliječna kiselina
............... G01AF - Derivati imidazola
.............................. G01AF05 - Ekonazol
.............................. G01AF02 - Klotrimazol
.............................. G01AF01 - Metronidazol
.............................. G01AF04 - Mikonazol
............... G01AX - Ostali antiinfektivi i antiseptici
.............................. G01AX00 - Polikrezulen
.............................. G01AX11 - Povidon - jodid
.............................. G01AX00 - Interferon (ljudski, leukocitni, nativni)


loading...