H03 - Pripravci za liječenje bolesti štitnjače

ATK klasifikacija lijekova
(H - SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA)

H03 - Pripravci za liječenje bolesti štitnjače

... H03A - Pripravci za liječenje bolesti štitnjače
............... H03AA - Hormoni štitnjače
.............................. H03AA01 - Levotiroksin-Na

... H03B - Tireostatici
............... H03BA - Tiouracil
.............................. H03BA02 - Propiltiouracil
............... H03BB - Derivati imidazola koji sadržavaju sumpor
.............................. H03BB02 - Tiamazol


loading...