L01 - Antineoplastici (citostatici)

ATK klasifikacija lijekova
(L - PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI)

L01 - Antineoplastici (citostatici)

... L01A - Alkilirajući pripravci
............... L01AA - Analozi dušikova plikavca
.............................. L01AA01 - Ciklofosfamid
.............................. L01AA06 - Ifosfamid
............... L01AD - Nitrozoureje
.............................. L01AD01 - Karmustin
.............................. L01AD02 - Lomustin
............... L01AX - Ostali alkilirajući pripravci
.............................. L01AX04 - Dakarbazin
.............................. L01AX03 - Temozolomid

... L01B - Antimetaboliti
............... L01BA - Analozi folne kiseline
.............................. L01BA01 - Metotreksat
.............................. L01BA00 - Pemetreksed
............... L01BB - Analozi purina
.............................. L01BB05 - Fludarabin
............... L01BC - Analozi pirimidina
.............................. L01BC01 - Citarabin
.............................. L01BC05 - Gemcitabin
.............................. L01BC02 - Fluorouracil
.............................. L01BC06 - Kapecitabin
.............................. L01BC03 - Tegafur + uracil

... L01C - Biljni alkaloidi
............... L01CA - Vinka alkaloidi
.............................. L01CA02 - Vinkristin
............... L01CB - Derivati podofilitoksina
.............................. L01CB01 - Etopozid
............... L01CD - Taksani
.............................. L01CD01 - Paklitaksel
.............................. L01CD02 - Docetaksel

... L01D - Citotoksični antibiotici
............... L01DB - Antraciklini
.............................. L01DB02 - Daunorubicin
.............................. L01DB01 - Doksorubicin
.............................. L01DB03 - Epirubicin
.............................. L01DB06 - Idarubicin
.............................. L01DB07 - Mitoksantron

... L01X - Ostali antineoplastici
............... L01XA - Spojevi platine
.............................. L01XA01 - Cisplatin
.............................. L01XA02 - Karboplatin
.............................. L01XA03 - Oksaliplatin
............... L01XC - Monoklonska antitijela
.............................. L01XC02 - Rituksimab
.............................. L01XC03 - Trastuzumab
.............................. L01XC00 - Cetuksimab
.............................. L01XC00 - Bevacizumab
.............................. L01XC04 - Alemtuzumab
............... L01XX - Ostali antineoplastici
.............................. L01XX11 - Estramustin
.............................. L01XX17 - Topotekan
.............................. L01XX00 - Tretinoin
.............................. L01XX05 - Hidroksikarbamid
.............................. L01XX28 - Imatinib
.............................. L01XX19 - Irinotekan
.............................. L01XX32 - Bortezomib
............... L01XE - Inhibitori protein-kinaze
.............................. L01XE00 - Erlotinib
.............................. L01XE00 - Imatinib
.............................. L01XE05 - Sorafenib
.............................. L01XE04 - Sunitinib


loading...