L04 - Imunosupresivi

ATK klasifikacija lijekova
(L - PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI)

L04 - Imunosupresivi

... L04A - Imunosupresivi
............... L04AA - Selektivni imunosupresivi
.............................. L04AA01 - Ciklosporin
.............................. L04AA00 - Miklofenolat-mofetil
.............................. L04AA04 - Antitimocitini imunoglobulin (kunićji)
.............................. L04AA00 - Baziliksimab
.............................. L04AA12 - Infliksimab
.............................. L04AA13 - Leflunomid
.............................. L04AA11 - Etanercept
.............................. L04AA00 - Daklizumab
.............................. L04AA17 - Adalimumab
.............................. L04AA05 - Takrolimus
.............................. L04AA00 - Sirolimus
.............................. L04AA00 - Everolimus
.............................. L04AA06 - Mikofenolna kiselina
.............................. L04AA21 - Efalizumabum
............... L04AX - Ostali imunosupresivi
.............................. L04AX01 - Azatioprin


loading...