LOPRIL (lizinopril)

LOPRIL (lizinopril)
tablete 5 mg
tablete 10 mg
tablete 20 mg

Sastav
1 tableta sadrži 5,0 mg lizinoprila.
1 tableta sadrži 10 mg lizinoprila.
1 tableta sadrži 20 mg lizinoprila.

Djelovanje
Angiotenzin konvertirajući enzim (ACE) je peptidil dipeptidaza koja katalizira konverziju angiotenzina I u vazokonstriktorni angiotenzin II, koji stimulira sekreciju aldosterona i razgrađuje bradikinin. ACE inhibitori oponentnim efektima dovode do arterijalne i arteriolarne dilatacije, te koronarne vazodilatacije i ekskrecije natrija. Lizinopril je moćan inhibitor ACE, što povoljno djeluje na sniženje visokog krvnog tlaka, s jedne, te smanjenje serumskog natrija, s druge strane.

Farmakokinetika
Lizinopril se postepeno apsorbira iz gastrointestinalnog trakta. Biodostupnost je oko 30%, a najviša plazmatska koncentracija nastaje za oko 7 sati. Prisustvo hrane ne mijenja bitno apsorpciju lizinoprila. Vezivanje za plazma proteine je minimalno. Vrlo mala količina lizinoprila prolazi krvno-moždanu, kao i placentarnu barijeru. Ne metabolizira se i izlučuje uglavnom urinom. Eliminacija lijeka je značajno usporena u starijih pacijenata.

Indikacije
· Esencijalna hipertenzija
· Renovaskularna hipertenzija
· Kardijalna insuficijencija-dekompenzacija
· Dijabetična nefropatija i retinalne komplikacije dijabetesa
· Postinfarktna opasnost od zatajivanja lijevog srca

Doziranje i način primjene

Esencijalna hipertenzija i renovaskularna hipertenzija
· početna doza je 2,5-5 mg na dan
· doza održavanja je 10-20 mg na dan
· najviša doza je 40 mg na dan
U pacijenata s hipertenzijom koji su bili liječeni samo diuretikom, po uvođenju lizinoprila može doći do izražene hipotenzije. Iz tih razloga treba prekinuti diuretsku terapiju 2-3 dana prije uvođenja LOPRILA, a dozu lizinoprila uskladiti s vrijednostima krvnog tlaka.
U slučaju da se regulacija krvnog pritiska ne postigne primjenom LOPRILA mogu se primijeniti manje doze diuretika (LODIX npr.), a dozu LOPRILA je potrebno uskladiti ovisno o krvnom pritisku.

Shema doziranja u renalnoj insuficijenciji
Klirens kreatinina (ml/min)Početna doza (mg/dan)
< ili =70>305 - 10
< ili =30>102,5 - 5
2,5

Kardijalna dekompenzacija
· početna doza je 2,5 mg na dan
· doza održavanja je 5-20 mg na dan

Akutni infarkt miokarda
Pacijenti sa sistoličkim krvnim pritiskom većim od 120 mmHg:
· 5 mg na dan u toku prva dva dana poslije infarkta,
· 10 mg na dan nakon 48 sati,
· 10 mg na dan kao doza održavanja u trajanju od 6 sedmica ili duže ovisno o kliničkom stanju pacijenta (uz trajni monitoring krvnog pritiska i prilagođavanje doze LOPRILA).

Pacijenti sa sistoličkim krvnim pritiskom 100-120 mmHg:
· početna doza je 2,5 mg na dan,
· doza održavanja je 5 mg na dan u trajanju od 6 sedmica ili duže ovisno o kliničkom stanju pacijenta (uz trajni monitoring krvnog pritiska i prilagođavanje doze LOPRILA).

Napomena:
· Lijek ne treba primjenjivati u pacijenata sa sistoličkim krvnim pritiskom ispod 100 mmHg.
· Ukoliko u toku terapije sistolički krvni pritisak padne ispod 100 mmHg dozu održavanja treba privremeno smanjiti sa 5 mg na 2,5 mg na dan.
· Prekinuti terapiju LOPRILOM u slučaju izražene hipotenzije (sistolički krvni pritisak ispod 90 mmHg u trajanju dužem od 1 sata).

Dijabetična nefropatija i retinalne komplikacije dijabetesa
· početna doza iznosi 2,5 mg na dan
· doza održavanja 10-20 mg na dan

P r e d o z i r a n j e
Predoziranje može dovesti do hipotenzivne krize, koja se najčešće rješava infuzijama fizioloških otopina, spuštanjem glave i podizanjem donjih ekstremiteta u vis. Lizinopril se može odstranitiiz krvi i hemodijalizom.

Kontraindikacije
Apsolutne:
· Alergija na lijek
· Anamneza angioneurotskog edema
· Aortalna stenoza
Relativne:
· Teška renalna insuficijencija s perzistentnom hipertenzijom
· Generalizirana arterioskleroza
· Životno opasna hiperkalemija

Neželjena dejstva
Neželjeni efekti su češći u pacijenata s renalnom insuficijencijom ili u slučajevima primjene visokih doza lizinoprila.
Koža: raš koji se može komplicirati svrbežom, koprivnjačom,
groznicom i eozinofilijom.
Kardiovaskularni sistem: angina pektoris, bolovi u grudnom košu, ortostatska hipotenzija, tahikardija, palpitacije, aritmije, periferni edemi.
Centralni nervni sistem: nesvjestica, vrtoglavica, glavobolja, zamor, apopleksija, nervoza, konfuzija, depresija, pospanost.
Gastrointestinalni trakt: suhoća usta, mučnina, povraćanje, bolovi u trbuhu, dispepsije, proljevi, zatvor, pankreatitis, hepatitis i holestatska žutica.
Respiratorni trakt: sinuzitis, rinitis, laringitis, bronhospazam. Krv: trombocitopenija, leukopenija, neutropenija i hemolitička anemija se rijetko javljaju.

Interakcija sa drugim lijecima

Indometacin i diuretici potenciraju hipotenzivni efekt lizinoprila
Kalijev hlorid povišava serumsku koncentraciju kalija do toksičnih nivoa
ACE inhibitori s litijem dovode do intoksikacije tim antipsihotikom.
Spironolakton, amilorid, triamteren i drugi kalij-štedeći diuretici doprinijeće pojavi toksičnih koncentracija kalija. Navedeni diuretici uz lizinopril u trudnoći mogu dovesti do oštećenja ploda i smrti fetusa.
Diklofenak, kao i salicilatismanjuju efekte lizinoprila
Kombinacija lizinoprila s -blokatorima, diureticima ili drugim antihipertenzivima može dovesti do izražene hipotenzije i kolapsa.
Uz nikardipin nastupiće ekscesivni porast serumskog kalija, a ciklosporin ugrožava renalne funkcije.
ACE inhibitori i blokatori angiotenzinskih receptora međusobno se nadopunjavaju.

Posebna upozorenja
Potreban je poseban oprez u slijedećim stanjima:
  • Pacijenti koji trebaju biti tretirani lizinoprilom moraju biti informirani o eventualnim znacima angioedema, kako bi na vrijeme potražili ljekara (početak otoka lica, ekstremiteta, očiju, usana, jezika ili teškoća u gutanju i disanju).
  • Hiperkalemija - zbog opasnosti pojave hiperkalemije isključenje iz terapije bilo kojeg kalij-štedećeg diuretika je osnovna mjera opreza. Ukoliko je nužna primjena diuretika,
  • savjetuje se primjena malih doza diuretika (LODIX npr).
  • U starijih osoba, kao i osoba sa smanjenom bubrežnom funkcijom, potreban je oprez u doziranju, te se primjenjuju manje početne doze koje se kasnije prilagođavaju krvnom pritisku. Konkomitantna terapija s nesteroidnim antireumatskim lijekovima povećava rizik renalnih oštećenja.
  • Neutropenija - da bi se spriječila pojava neutropenije ili trombocitopenije, te anemije, potrebno je redovno kontrolirati promjene u krvi.
  • Kašalj - suhi kašalj se može javiti u malom procentu liječenih, ali je neprijatan. Ukoliko nema drugog rješenja, treba prekinuti terapiju.
Trudnoća i dojenje. FDA kategorija rizika za trudnoću: C (prvi trimestar) i D (drugi i treći trimestar). ACE inhibitori mogu, kada se primijene u trudnica, uzrokovati oštećenje i smrt fetusa. Stoga primjena lizinoprila u trudnoći nije dozvoljena naročito u drugom i trećem trimestru trudnoće.
Lizinopril se neznatno izlučuje u majčino mlijeko. Dojenje treba prekinuti i zamijeniti alternativnom ishranom dojenčeta.

Uticaj na psihofizičke sposobnosti pacijenta
Lijek ne utiče na psihofizičke sposobnosti, ali zbog opasnosti od naglih hipotenzivnih situacija nije preporučljivo da pacijenti voze automobil ili rade s pokretnom mašinom nekoliko sati nakon konzumiranja lijeka. farmaceutske informacije

Čuvanje
Čuvati na temperaturi do 30°C.
Lijek držati van dohvata djece!

Način izdavanja lijeka
Lijek se može izdavati samo uz ljekarski recept.pakovanje

Pakiranje
Kutija s 20 tableta od 5 mg.
Kutija s 20 tableta od 10 mg.
Kutija s 20 tableta od 20 mg.

Proizvođač
Bosnalijek, BiH


loading...