P03 - Ektoparaziticidi, uključujući skabicide, insekticidi i repelenti

ATK klasifikacija lijekova
(P - PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA UZROKOVANIH PARAZITIMA)

P03 - Ektoparaziticidi, uključujući skabicide, insekticidi i repelenti

... P03A - Skabicidi
............... P03AC - Piretrini
.............................. P03AC01 - Piretrin
............... P03AX - Ostali ektoparaziticidi, uključujući skabicide
.............................. P03AX01 - Benzilbenzoat


loading...