R03 - Pripravci za liječenje opstruktivnih bolesti dišnih putova

ATK klasifikacija lijekova
(R - PRIPRAVCI S UČINKOM NA RESPIRATORNI SUSTAV)

R03 - Pripravci za liječenje opstruktivnih bolesti dišnih putova

... R03A - Adrenergici, inhalacijski
............... R03AC - Selektivni agonisti beta-2-adrenergičkih receptora
.............................. R03AC02 - Salbutamol
.............................. R03AC12 - Salmeterol
............... R03AK - Kombinacije adrenergika i drugih lijekova
.............................. R03AK06 - Salmeterol + flutikazon
.............................. R03AK07 - Budesonid + formoterol

... R03B - Ostali inhalacijski lijekovi za opstruktivne bolesti dišnih putova
............... R03BA - Glukokortikoidi
.............................. R03BA05 - Flutikazon
.............................. R03BA02 - Budesonid
.............................. R03BA08 - Ciklezonid
.............................. R03BA01 - Beklometazon
............... R03BB - Antikolinergici
.............................. R03BB01 - Ipratropij
.............................. R03BB04 - Tiotropij

... R03D - Ostali sustavni lijekovi za opstruktivne bolesti dišnih putova
............... R03DA - Ksantini
.............................. R03DA05 - Aminofilin
.............................. R03DA04 - Teofilin
............... R03DC - Antagonisti leukotrienskih receptora
.............................. R03DC03 - Montelukast
............... R03DX - Ostali sustavni lijekovi za opstruktivne bolesti dišnih puteva
.............................. R03DX00 - Omalizumab


loading...