BOSNYL (sulpirid)

kapsule neuroleptik

SASTAV:

1 kapsula sadrži: Sulpirida 50,0 mg

MEHANIZAM DEJSTVA

Sulpirid je supstituirani benzamidski derivat koji u visokim dozama djeluje antipsihotički (neuroleptički), a u nižim dozama djeluje anksiolitički i antidepresivno. Mehanizam djelovanja sastoji se u selektivnoj blokadi dopaminskih D2 receptora. Također, sulpirid djeluje antiemetički i utiče na lučenje gastrina u želucu.

FARMAKOKINETIKA

Nakon oralne primjene sulpirid se sporo i slabo apsorbira iz gastrointestinalnog trakta, u prosjeku za 4,5 sata. Maksimalna koncentracija u plazmi nakon uzimanja jedne kapsule od 50 mg iznosi 0,25 mg/mL. Bioraspoloživost sulpirida je individualno različita i kreće se između 25-35%. Manje od 40% lijeka je vezano za proteine plazme. Plazmatski poluživot se kreće između 6 i 9 sati, a ukupni klirens iznosi 126 mL/min. Oko 92% ukupne doze lijeka se izlučuje putem bubrega u nepromijenjenom obliku.

INDIKACIJE:

Odrasli:
* Hronični i akutni oblici šizofrenije
* Neurotski, psihofunkcionalni i psihoafektivni poremećaji udruženi sa somatskim stanjima
* Gastroduodenalni ulkus i različiti gastrointestinalni poremećaji.
Djeca:
* Poremećaji u ponašanju
* Infantilna šizofrenija
* Psihomotorna depresija
* Psihogene anoreksije
* Onihofagija, enureza

NEŽELJENA DEJSTVA:
Sulpirid se dobro podnosi. Moguća je pojava poremećaja sna, prenadraženosti, osjećaja umora i nespokojstva. Moguća je pojava reverzibilne hiperprolaktinemije koja može dovesti najčešće do galaktoreje i amenoreje, a rjeđe do ginekomastije, impotencije ili frigidnosti). Sedacija se javlja u 25 % pacijenata. Antimuskarinski efekti, ortostatska hipotenzija i ekstrapiramidalni poremećaji se javljaju u znatno manjem stepenu nego kod većine drugih neuroleptika, mada je moguć razvoj ekstrapiramidalnog sindroma te spastičke ukočenosti vrata. Hipertermija je zabilježena u rijetkim slučajevima i zahtijeva prekid terapije.

DOZIRANJE:

Doziranje u odraslih:
U liječenju šizofrenije (negativni simptomi) početna doza iznosi 200-400 mg dva puta dnevno. Ukoliko su prisutni pozitivni simptomi, početna doza se može povećati na maksimalno 1200 mg. U liječenju neurotskih, psihofunkcionalnih i psihoafektivnih poremećaja udruženih sa somatskim stanjima doza iznosi 100 do 200 mg/dan. U liječenju gastroduodenalnog ulkusa i različitih gastrointestinalnih poremećaja dnevna doza iznosi 150 mg tokom 4-6 sedmica.

Doziranje u djece iznad 14 godina:
3-5 mg/kg tjelesne težine dnevno podijeljeno u 2-3 doze.
Dnevna doza se može povećati do 10 mg/kg tjelesne težine.

U starijih pacijenata preporučena doza iznosi od 100 do 200 mg sulpirida.

U pacijenata sa renalnom insuficijencijom preporučuje se sljedeći režim doziranja:
Kreatinin klirens 30-60 mL/min - 70% uobičajene doze sulpirida. Kreatinin klirens 10-30 mL/min - 50% uobičajene doze sulpirida. Kreatinin klirens manji od 10 mL/min - 34% uobičajene doze sulpirida.

Posebna upozorenja

U starijih i pacijenata sa renalnom insuficijencijom potrebno je adekvatno smanjiti dozu sulpirida. U toku terapije sulpiridom se ne smije konzumirati alkohol zbog njegove ubrzane resorpcije. U pacijenata sa kardiovaskularnim oboljenjem sulpirid se primjenjuje s oprezom zbog mogućnosti pogoršanja ovog oboljenja. Prije početka terapije sulpiridom preporučuje se monitoring faktora koji ukazuju na pojavu srčane aritmije. U pacijenata sa hipertenzijom sulpirid se primjenjuje s oprezom. Ne smije se upotrebljavati za stimulaciju motiliteta gastrointestinalnog trakta ukoliko su prisutne gastrointestinalne hemoragije, mehaničke opstrukcije i perforacije. Ne preporučuje se primjena sulpirida kod pacijenata sa epilepsijom, parkinsonizmom, manijakalnom psihozom. Terapiju sulpiridom treba posebno razmotriti u slučajevima kada u pacijenata postoje znaci akutne porfirije. U slučajevima pojave hipertermije odmah prekinuti terapiju sulpiridom.

INTERAKCIJA SA DRUGIM LIJECIMA:

* Levodopa antagonizira efekt sulpirida na CNS, dok efekte na motilitet gastrointestinalnog trakta
antagoniziraju antiholinergici, narkotici i analgetici.
* Sukralfat i antacidi koji sadrže aluminij i magnezij hidrokside značajno smanjuju apsorpciju sulpirida, pa se preporučuje primjena lijeka prije pomenutih antacida.
* Istovremenom primjenom sulpirida sa analgeticima, antitusicima morfinskog tipa, blokatorima H1 receptora, barbituratima, opštim anesteticima, drugim trankvilizerima, klonidinom, alkoholom potencirani su simptomi depresije CNS-a.
* Povećan je rizik od ortostatske hipotenzije pri istovremenoj primjeni sulpirida sa kaptoprilom ili enalaprilom.
* Sulpirid povećava nivo ciklosporina i kinidina u serumu, a smanjuje nivo digoksina.
* Hrana smanjuje apsorpciju sulpirida za 30%.

KONTRAINDIKACIJE:

* Preosjetljivost na sulpirid, te ostale komponente lijeka
* Feokromocitom
* Parkinsonova bolest
Primjena sulpirida se ne preporučuje djeci prije navršene 14 godine.

Trudnoća i dojenje
Sulpirid je kontraindiciran u trudnoći. Također ga ne treba uzimati za vrijeme dojenja, jer lijek prelazi u majčino mlijeko i zbog toga je potrebno preći na alternativni režim ishrane dojenčeta.

Uticaj na psihofizičke sposobnosti pacijenta
Lijek može uticati na psihofizičke sposobnosti i tokom liječenja s ovim lijekom nije preporučljivo upravljati motornim vozilom ili strojem.

Čuvanje
Čuvati na temperaturi do 25°C. Lijek držati van dohvata djece.

Način izdavanja lijeka 
Lijek se izdaje na ljekarski recept.

Pakovanje 
Kutija s 30 kapsula


  Pročitajte i ove vezane članke:

  SULPIRID kapsule 50 mg

  EGLONYL FORTE (sulpirid)

  EGLONYL (sulpirid)

  Antipsihotici (neuroleptici)loading...