COBAL (mekobalamin)


SASTAV:
1 filmtableta sadrži: Mekobalamina 500 mcg.

MEHANIZAM DEJSTVA
COBAL pomaže anaboličku transmetilaciju homocisteina u metionin, proizvodnju mijelina, ćelijsku reprodukciju, normalni rast ćelija i održavanje normalne eritropoeze.

FARMAKOKINETIKA
Mekobalamin se nakon oralne primjene apsorbira iz tankog crijeva. Veže se za bjelančevine plazme, uglavnom za specifični transportni beta globulin transkobalamin II. Ovaj kompleks se transportira do tkiva. Nakon doze od 1500 mcg, maksimalnu koncentraciju u plazmi postiže za 3 sata. Mekobalamin se uglavnom izlučuje urinom, a manjim dijelom putem žuči. Izlučuje se i u majčino mlijeko.

INDIKACIJE
- tretman perifernih neuropatija
- prevencija i tretman deficita vitamina B12

DOZIRANJE
Odrasli: 1 filmtableta 3 puta na dan. Ukupna doza ne bi trebala biti veća od 1500 mcg/dan. Doziranje se prilagođava prema kliničkoj slici i starosti pacijenta.
Djeca: primjena u djece nije preporučljiva.

KONTRAINDIKACIJE
- Alergija na vitamin B12
- Alergija na kobalt

NEŽELJENA DEJSTVA
- Gastrointestinalni poremećaji: gubitak apetita, mučnina,povraćanje i proliv.
- Alergijske reakcije: rijetko osip na koži.

INTERAKCIJA SA DRUGIM LIJECIMA:

* Apsorpcija mekobalamina iz probavnog trakta može biti smanjena istovremenom primjenom aminoglikozidnih antimikrobika, kolhicina, sporo oslobađajućih preparata kalija, aminosalicilne kiseline i njenih soli, antikonvulziva (fenitoin, fenobarbiton, primidon) i prekomjernim unosom alkohola.
* Istovremena primjena kloramfenikola i vitamina B12 može antagonizirati hematopoetski odgovor na vitamin B12 u pacijenata sa deficitom ovog vitamina.

Posebna upozorenja
- Ukoliko u periodu od mjesec dana nema poboljšanja, terapiju sa COBALOM treba prekinuti.
- Produžena primjena se ne preporučuje u pacijenata koji rade sa živom ili smjesama koje sadrže živu.

Trudnoća i dojenje
Mekobalamin prolazi placentarnu barijeru. Izlučuje se u majčino mlijeko. Mekobalamin se može primijeniti u trudnoći i periodu dojenja u žena koje su dugo vremena bile na strogoj vegetarijanskoj ishrani.

Uticaj na psihofizičke sposobnosti pacijenta
COBAL ne utiče na psihofizičke sposobnosti pacijenta.

Čuvanje
Čuvati na temperaturi 15°C-30°C, zaštićeno od svjetlosti i vlage. Držati van dohvata djece!

Način izdavanja lijeka
COBAL se izdaje na ljekarski recept.

Pakovanje 
Kutija sa 30 filmtableta od 500 mcg
Proizvođač
Bosnalijek d.d. u saradnji sa JPM.


  Pročitajte i ove vezane članke:

  ... ...

  ... ...loading...