DIAZEPAM JADRAN (diazepam)


DIAZEPAM JADRAN

Proizvođač:
Jadran Galenski laboratorij

Samo na recept?
DA

Primjena:
sedativ, anksiolitik

Opis

Sastav
* 1 tableta Diazepam JADRAN 2 mg sadržava 2 mg diazepama.
Pomoćne tvari: laktoza-monohidrat, škrob, boja marelice 03308.
* 1 tableta Diazepam JADRAN 5 mg sadržava 5 mg diazepama.
Pomoćne tvari: laktoza-monohidrat, škrob, boja E 172.
* 1 tableta Diazepam JADRAN 10 mg sadržava 10 mg diazepama.
Pomoćne tvari: laktoza-monohidrat, škrob, plava boja 01679.

Pakovanje
3 PVC/Al blistera s po 10 tableta.

Farmakoterapijska grupa i djelovanje
Diazepam je benzodiazepin koji pokazuje anksiolitičko, sedativno, hipnotičko, mišićno-relaksirajuće i antikonvulzivno djelovanje. U većim dozama može izazvati stanje slično anesteziji. U terapijskim dozama može iskazati blago depresivan učinak na respiratorni sustav i cirkulaciju. Ukoliko se lijek primjenjuje u terapijskim dozama i po preporuci liječnika, pokazuje široki terapijski potencijal, bez značajnijeg štetnog učinka.

Način i mjesto izdavanja
Izdaje se u ljekarnama na liječnički recept .
Rok valjanosti
Otisnut je na pakovanju. Lijek se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti.
Način čuvanja
Čuvati na suhom mjestu i na temperaturi ne višoj od 25°C, izvan dohvata djece.

Primjena

Terapijske indikacije
Diazepam se koristi u liječenju anksioznih stanja (napetost, uznemirenost, agresivnost, strah), za ublažavanje simptoma apstinencije od alkohola, kao dodatna terapija pri spazmima skeletne muskulature, kod neurovegetativne distonije, kao hipnotik za kratkotrajno liječenje nesanice, kod konvulzija (dodatak drugim antikonvulzivima u prevenciji epileptičkih napada), za smirenje bolesnika prije operativnog zahvata (u premedikaciji), u porodiljstvu (placenta previja, preeklampsija).

Doziranje


Doziranje i način primjene
Doziranje mora biti individualno kako bi se izbjegla pretjerana sedacija, motorna ili mentalna usporenost.
Za kratkotrajno simptomatsko liječenje blagih do umjerenih anksioznih stanja uobičajena oralna doza diazepama je 2-10 mg 2-4 puta dnevno (za starije osobe ide pola doze). U liječenju nesanice primjenjuje se u dozi od 4-10 mg navečer prije spavanja. Dok kod nesanice udružene s anksioznosti se primjenjuje u dozi od 5-15 mg navečer prije spavanja.
Za simptomatsko liječenje sindroma sustezanja od alkohola diazepam se daje oralno u dozi od 10 mg 3-4 puta tijekom prvih 24 sata, a nakon toga se doza smanjuje na 5 mg 3-4 puta dnevno prema potrebi. Diazepam se koristi kao pomoćno sredstvo kod konvulzija i spazama muskulature u dozi od 2-10 mg 2-4 puta dnevno.
U premedikaciji prije kirurških zahvata daje se u dozi 10-20 mg za odrasle i i 0,1-0,2 mg/kg tjelesne težine za djecu 1-2 sata prije uvođenja u anesteziju. Preporučeno trajanje terapije je oko 4-6 tjedna, a u iznimnim slučajevima duže, uz praćenje učinka i procjenu daljnje neophodnosti terapije.

Predoziranje


Simptomi
Moguća je pospanost, smetenost, usporeni refleksi, otežano disanje, hipotenzija, nejasan govor te poremećena koordinacija pokreta, koma.
Liječenje
U slučaju predoziranja liječenje je simptomatsko. Rijetko je potrebna mehanička ventilacija. U večini slučajeva dovoljno je pratiti vitalne funkcije, isprati želudac i dati medicinski ugljen da se otkloni preostali lijek. U izuzetno teškim slučajevima (gubitak svih refleksa, kardiorespiratorna depresija, apneja, koma) može se primjeniti flumazenil, antagonist benzodiazepinskih receptora, dovodi do oporavka depresije središnjeg živčanog sustava, ali ne i depresije disanja.
Treba voditi računa da je primjena flumazenila povezana s rizikom javljanja konvulzivnih napadaja, posebno kod dugotrajnog uzimanja lijeka i kod predoziranja cikličkim antidepresivima. Benzodiazepini se vrlo slabo uklanjaju postupkom hemodijalize.

Mjere opreza

Mjere opreza
Diazepam može izazvati fizičku i psihičku ovisnost tako da treba izbjegavati nagli prekid terapije. Za vrijeme terapije treba izbjegavati aktivnosti koje zahtijevaju dobru koordinaciju. Kod starijih i oslabjelih bolesnika preporuča se započeti liječenje dozom koja ne prelazi 2,5 mg dva puta na dan. Također je potreban oprez u bolesnika s kroničnom insuficijencijom bubrega i / ili jetre, s kroničnom plućnom insuficijencijom ili apneom u snu. Ne preporučuje se korištenje kod osoba s graničnim poremećajem osobnosti jer mogu pogoršati agresivno ponašanje.
Diazepam prolazi kroz placentu, pa se ne bi trebao davati trudnicama (pogotovo u prvom trimestru trudnoće).
Ne preporučuje se davanje djeci mlađoj od 6 mjeseci budući da je njihov sustav jetrenih metaboličkih enzima nezreo.

Kontraindikacije
Preosjetljivost na benzodiazepine, miastenija gravis, postojeća depresija središnjeg živčanog sustava, depresija disanja, akutna alkoholna intoksikacija, akutna insuficijencija pluća, glaukom uskog kuta, šok, trudnoća.

Posebna upozorenja

Trudnoća
Diazepam prolazi kroz posteljicu, te ga je potrebno izbjegavati u prvom trimestru trudnoće i kratko vrijeme prije poroda, jer može uzrokovati respiratornu depresiju novorođenčeta, hipotenziju i simptome sustezanja. U drugom i trećem trimestru se može primjenjivati samo kada prema procjeni liječnika moguća korist za trudnicu prevladava moguće rizike za fetus.

Dojenje
Žene koje se liječe diazepamom ne bi smjele dojiti jer se izlučuje u mlijeko.
Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima
Diazepam smanjuje sposobnost upravljanja motornim vozilima i strojevima.

Nuspojave
Najčešće nuspojave, ovisne o dozi mogu biti pospanost, mišićna slabost i ataksija. Nešto rijeđe se javljaju vrtoglavica, mučnina, nejasan vid, diplopija, glavobolja, tremor, hipoaktivnost, teškoće u govoru, slabost pamćenja, smetenost, depresija, inkontinencija, retencija mokraće, opstipacija, tahikardija, promjene u libidu, fotosenzitivnost. Često je uočena fizička i psihička ovisnost na benzodiazepine, a također i sindrom sustezanja (anksioznost, nesanica, tremor, gubitak apetita, slabost).
Naglo ukidanje terapije može dovesti do vraćanja simptoma u puno jačem intenzitetu. Opisane su i konvulzije nakon naglog prekida terapije. Vrlo rijetko se može javiti krvna diskrazija, povišena vrijednost aminotransferaza, alkalne fosfataze, leukopenija, žutica (hepatocelularna i kolestatska), eksfolijativni dermatitis. Navedene nuspojave se mogu češće javiti kod starijih ili oslabjelih bolesnika, djece i bolesnika s jetrenom bolesti ili niskim koncentracijama albumina u serumu, te se kod tih bolesnika preporuča započeti terapiju s manjom dozom.
O svakoj nuspojavi potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Interakcije s drugim lijekovima
Djelovanje diazepama mogu pojačati fenotiazini, barbiturati, MAO inhibitori, te drugi psihoaktivni lijekovi (antikonvulzivi, antidepresivi, sedativi, hipnotici) tako da kod istovremene primjene ovih lijekova treba biti oprezan zbog mogućnosti predoziranja. Također treba izbjegavati konzumaciju alkohola (pojačava apsorpciju diazepama iz gastrointestinalnog trakta) i drugih lijekova koji djeluju depresivno na središnji živčani sustav - sve dok se uzima diazepam, zbog aditivnog učinka. Cimetidin i omeprazol mogu inhibirati metabolizam diazepama, povećati njegov poluživot i time potencirati njegov farmakološki učinak. Tada je dozu diazepama potrebno smanjiti.
Hipnotički učinak pojačava se u kombinaciji s antihistaminicima i alfa-blokatorima.
Može poremetiti izlučivanje fenitoina. U kombinaciji s levodopom može pogoršati simptome parkinsonizma.

Napomene

Proizvođač / Nositelj odobrenja
“JADRAN” - Galenski laboratorij d.d., Pulac bb, Rijeka, Hrvatska


loading...