FEMOX (fluoksetin)


FABRIČKI NAZIV: FEMOX
(fluoxetinum)

SASTAV:
1 filmtableta sadrži: 20,0 mg fluoksetina u obliku fluoksetin hidroklorida

Djelovanje

Fluoksetin je visoko selektivan i snažan inhibitor ponovnog preuzimanja serotonina s rezultirajućim nakupljanjem serotonina i potenciranjem serotonergičke neurotransmisije. Na taj način, fluoksetin veoma efikasno korigira disbalans serotonina u organizmu koji se smatra uzrokom pojave niza psihičkih i tjelesnih simptoma, koji čine izraženi premenstrualni sindrom tzv. premenstrualni disforični poremećaj - PMDP (premenstrual dysphoric disorder - PMDD). Fluoksetin ispoljava minimalne antikolinergičke i antimuskarinske efekte.

FARMAKOKINETIKA

Nakon oralne primjene fluoksetin se gotovo u potpunosti apsorbira iz gastrointestinalnog trakta. Najveću koncentraciju u plazmi dostiže za 6 do 8 sati. Oko 90% lijeka se veže za plazmatske proteine. Biotransformacija fluoksetina se odvija u jetri pri čemu nastaju metaboliti (norfluoksetin je jedini aktivni metabolit). Oko 60% lijeka se iz organizma izlučuje renalnim putem uglavnom u formi metabolita, dok se mali dio izlučuje fecesom. Poluživot eliminacije fluoksetina se kreće između 4 do 6 dana, dok za norfluoksetin iznosi 4 do 16 dana.

INDIKACIJE:

Premenstrualni disforični poremećaj (PMDP)

NEŽELJENA DEJSTVA;
Primijenjen u okviru naznačene indikacije i preporučenog doziranja lijek se dobro podnosi. Mučnina, povraćanje, proljev, gubitak apetita, suhoća usta, otežano gutanje, dispepsija abdominalni bol mogu se javiti, ali su uglavnom prolaznog karaktera i postepeno se povlače u toku terapije. Kožni raš, urtikarija, strepnja, nervoza, agitiranost, nesanica, glavobolja, malaksalost, vrtoglavica, parestezije, tinitus, hipertenzija, tahikardija, konjunktivitis, smetnje vida, rinitis, faringitis, otežano disanje, bol u mišićima, zglobovima i/ili kostima, smetnje pri mokrenju, seksualne disfunkcije, hipoglikemija, hipotireoidizam, hiperkolesterolemija, hipokalijemija, hiponatremija, anemija i povećana sklonost ka krvarenju javljaju se veoma rijetko i iznimno zahtijevaju prekid primjene lijeka. Pojačano znojenje je također rijetka nuspojava primjene fluoksetina.
uticaj na psihofizičke sposobnosti pacijenta

Doziranje:

* 20 mg ujutro, 4 dana prije očekivanog početka menstruacije i prva tri dana menstrualnog ciklusa. Učinak fluoksetina je bolji ukoliko se njegova primjena ponavlja u toku nekoliko uzastopnih menstrualnih ciklusa, nakon čega će ljekar zajedno sa pacijentkinjom procijeniti eventualnu potrebu za nastavkom terapije.

Predoziranje 
Znaci: mučnina, povraćanje, nemir, manične reakcije i drugi znaci ekscitacije CNS-a uključujući i konvulzije.
Tretman: osiguranje prohodnosti respiratornih puteva i primjena kisika predstavljaju prioritetni terapijski korak. Aplikacija medicinskog uglja se pokazala veoma korisnom. Kontinuirani monitoring srčane aktivnosti i vitalnih znakova, te primjena opštih suportivnih i simptomatskih mjera preporučuje se do oporavka pacijenta.

Posebna upozorenja

* Pojave kožnog raša, urtikarije i/ili sistemskih znakova ili simptoma koje indiciraju alergijsku reakciju na lijek su znak za prekid njegove primjene.
* Fluoksetin treba primjenjivati s oprezom u pacijentkinja s konvulzijama u anamnezi.
* Obzirom da lijek može imati reducirajući učinak na tjelesnu težinu preporučuje se oprez u terapiji mršavih pacijentkinja ili pacijentkinja koje boluju od anoreksije nervoze.

INTERAKCIJA SA DRUGIM LIJECIMA:

Kontraindicirana je istovremena primjena fluoksetina i inhibitora monoaminooksidaze-IMAO (neopodno je napraviti interval od najmanje 2 sedmice nakon prestanka primjene IMAO, a prije uvođenja fluoksetina u terapiju, a interval od najmanje 5 sedmica po završetku terapije fluoksetinom, a prije početka primjene IMAO.
Kontraindicirana je istovremena primjena fluoksetina i tioridazina (neopodno je napraviti interval od najmanje 5 sedmica po završetku terapije fluoksetinom, a prije početka primjene tioridazina).
Astemizol: povećan rizik ispoljavanja kardiotoksičnog efekta; ne preporučuje se istovremena primjena.
Klaritromicin: povećan rizik ispoljavanja toksičnosti fluoksetina; ne preporučuje se istovremena primjena.
Tramadol: u pacijenata s konvulzijama u anamnezi kontraindicirana je istovremena primjena.
Diltiazem: na pojavu bilo kojeg znaka toksičnosti diltiazema (mučnina, crvenilo lica, edemi, glavobolja) treba reducirati njegovu dozu.
Aspirin: kontraindicirana je primjena u pacijenata alergičnih na fluoksetin.
Kinidin: povećan rizik ispoljavanja toksičnosti oba lijeka; po potrebi reducirati njihove doze.
Ketorolak: ako je moguće izbjeći istovremenu primjenu zbog rizika pojave halucinacija.
Antiepileptici (fenitoin, karbamazepin): povećan rizik ispoljavanja toksičnosti antiepileptika; po potrebi reducirati njihove doze.
Antipsihotici (haloperidol, klozapin): rizik ispoljavanja ekstrapiramidalnih simptoma; po potrebi reducirati doze lijekova.
Alprozolam, diazepam: povećan rizik ispoljavanja toksičnosti benzodiazepina; po potrebi reducirati njihove doze.
Litij: povećan rizik ispoljavanja toksičnosti litija (slabost, tremor, izražena žeđ, smetenost) i serotoninskog sindroma (hipertenzija, hipertermija, mioklonus); po potrebi prilagoditi doziranje.
Triciklički antidepresivi: po uvođenju fluoksetina u terapiju reducirati dozu triciklika. Metoprolol: povećan rizik ispoljavanja neželjenih efekata metoprolola; po potrebi reducirati njegove doze. Triptofan: povećan rizik ispoljavanja serotoninskog po potrebi treba reducirati doze jednog ili oba lijeka. Flufenazin: pojava znakova akutnog parkinsonizma je razlog za prekid primjene fluoksetina.
Varfarin: povećan rizik krvarenja; redovno pratiti vrijeme koagulacije i prema rezultatima uskladiti doze varfarina.
Digitoksin, digoksin: rizik pojave toksičnosti digitoksina, odnosno digoksina (mučnina povraćanje, aritmije); po potrebi prilagoditi doziranje.
Ginkgo: povećan rizik ispoljavanja serotoninskog sindroma; po potrebi prilagoditi doziranje.

KONTRAINDIKACIJE:

* Alergija na fluoksetin ili druge sastojke lijeka
* Istovremena primjena fluoksetina i inhibitora monoaminooksidaze ili tioridazina
Trudnoća i dojenje
Adekvatne, kontrolirane studije u trudnih žena nisu sprovedene.
Fluoksetin se u toku trudnoće može primijeniti samo izuzetno, odnosno jedino ukoliko ljekar procijeni da dobrobit za majku nadilazi mogući rizik za plod.
Fluoksetin se izlučuje u majčino mlijeko. Ukoliko je indicirana primjena lijeka u toku perioda laktacije, majkama se savjetuje prekid dojenja i primjena vještačke prehrane novorođenčeta.
Uticaj na psihofizičke sposobnosti pacijenta 
Kao i drugi psihoaktivni lijekovi fluoksetin utiče na psihofizičke sposobnosti pacijenta, pa se u toku terapije ne preporučuje upravljanje motornim vozilom ili mašinom.

Čuvanje
Čuvati pri temperaturi 15°C-30°C, zaštićeno od svjetlosti. Lijek držati van dohvata djece.

Način izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Pakovanje 
Kutija s 7 filmtableta.

Proizvođač:
BOSNALIJEK

(izvor: zdravstvo.com)


loading...