IBUPROFEN

Fabrički zaštićeni nazivi:
Brufen, Dalsy, Diverin, Dolgit, IBUPROFEN

SASTAV:
Ibuprofen je derivat propionske kiseline. U poređenju sa drugim nesteroidnim antireumaticima ibuprofen ima manje neželjenih dejstava, što je značajna prednost s obzirom na njegovu, često dugotrajnu upotrebu. Pored antireumatskog, ima i snažno antiinflamatorno, analgetičko, antipiretičko i antiagregaciono djelovanje. Kod bolesnika sa reumatskim oboljenjem zglobova ibuprofen ublažava bol, jutarnju ukočenost, lokalne znake upale i povećava pokretljivost zgloba. Ibuprofen deluje analgetički i kod bolnih stanja nereumatske prirode kao sto su dismenoreja, glavobolja, zubobolja, postoperativni boli i slično.

MEHANIZAM DEJSTVA
Najznačajniji mehanizam dejstva ibuprofena, kao i ostalih nesteroidnih antiinflamatornih sredstava (NAS), je verovatna inhibicija sinteze cikličnih metabolita arahidonske kiseline (prostaglandina i tromboksana), koji zajedno sa leukotrienima predstavljaju najmoćnije, medijatore upalele. Inhibicija sinteze ovih metabolita nastaje kao posljedica ihibicije enzima cikiooksigenaze. Pored ovog, i neki drugi, još nedovoljno poznati mehanizmi djelovanja, uključeni su u dejstvo ibuprofena i drugih NAS.

FARMAKOKINETIKA
Poslije oralne primene ibuprofen se brzo resorbuje. Prisustvo hrane u želucu usporava resorpciju lijeka. Za proteine plazme vezuje se oko 99%, dobro se raspodijeljuje u tkiva, postepeno prelazi u sinovijalnu tečnost u kojoj se koncentracija leka povećava, uz istovremeno snižavanje nivoa u krvi. Maksimalnu kocentraciju u krvi dostiže već u toku prvog sahata od uzimanja lijeka. Metaboliše se u jetri skoro potpuno u neaktivne metabolite. Izlučuje se putem urina u obliku metabolita (oko 90%) i u nepromijenjenom obliku (oko 10%) za 1,8 - 2 sahata, (100% u toku 24 sahata).

INDIKACIJE:

* Degenerativni reumatizam i druga oboljenja zglobova i mehkih tkiva
* Povišena telesna temperatura
* Bolovi raznog porijekla (glavobolja, dismenoreja, postoperativna bol, analgezija, boli u mišićima)
* Akutni i hronični reumatoidni artritis (uključujući juvenilni artritis)

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE.

Ibuprofen se uzima poslije jela. Doziranje treba individuaino uskladiti tako da se sa najmanjom mogu- ćom dozom postigne željeni terapijski efekat.
Odrasli:
* Kao analgetik kod akutnih bolova: 200 - 400 mg svakih 4 - 6 sati
* Kao antipiretik: 200 mg (po potrebi 400 mg) svakih 4 - 6 sati
* Akutni ili hronični reumatoidni artritis: 2,4 - 3,2 g dnevno podeljeno u 4 - 6 pojedinačnih doza

Kod ekstremno gojaznih osoba doze ibuprofena treba povećati bez menjanja intervala uzimanja lijeka. Kod insuficijencije bubrega i jetre nije potrebno menjati doze.

Djeca od 6 meseci do 12 godina:
Kao antipiretik: 5-10 mg/kg telesne mase (maksimaino 40 mg/kg) dnevno, podijeljeno u 4 - 5 pojedi- načnih doza, najduže 3 dana bez konsultovanja ljekara.
Ibuprofen ne treba davati deci rnladoj od 6 meseci i laksoj od 7 kg.
Kod juvenilnog reumatoidnog artritisa preporućena dnevna doza se daje podeljena u 3 - 4 pojedinačne doze.

Djeca tjelesne mase:
* ispod 20 kg: 400 mg dnevno
* 20 - 30 kg: 800 mg dnevno
* iznad 30 kg: doze kao za odrasle

KONTRAINDIKACIJE:
Trudnoća, nazalni polipi, peptički ulkus, angioedem, bronhospastična ili druga alergijska reakcija na ibuprofen, acetilsalicilnu kiselinu ilii druge NAS.

Oprez
Ibuprofen treba oprezno primijenjivati kod osoba sa gastrointestinalnim krvarenjem u anamnezi, srča- nom dekompenzacijom, hipertenzijom, oštećenom funkcijom jetre, sistemskim lupusom, poremećajima u koagulaciji. Oprez je potreban i kod žena koje doje i bolesnika na antikoagulantnoj terapiji.

NEŽELJENA DEJSTVA:
Ibuprofen se dobro podnosi, a neželjena dejstva su veoma rijetka i nestaju prekidom terapije. Kod manjeg broja bolesnika mogu se javiti gastrointestinalne smetnje (mučnina, dijareja ill opstipacija), osip na koži, zujanje u ušima, bronhospazam i trombocitopenija. Kod primjene velikih doza (većih od 2,4 g) može da se javi blagi reverzibilni poremećaj vida.

Acetilsalicilna kiselina potencirano antiagregaciono dejstvo, povećan rizik od krvarenja (naročito u gastrointesinalnom - probavnom traktu)
Antihipertenzivi (beta blokatori, prazosin, kaptopril)smanjenje antihipertenzivnog efekta
Aminoglikozidi povećan rizik od toksičnih efekata aminoglikozida
Digitalis glikozidi povećanje koncentracije digitalis glikozida u serumu
Tiazidni diuretici i furosemidsmanjen efekat diuretika
Fenitoinpovećanje koncentracije fenitoina u plazmi zbog inhibicije razgradnje
Paracetamolpovećan rizik od toksičnih efekata na bubrezima


SAVJETI BOLESNIKU
Ne uzimati doze veće od propisanih i ne povećavati dozu samoinicijativno. U slučaju dugotrajne upotrebe ići na redovne ljekarske kontrole, koje su obavezne ako i se primijeti bilo kakvi neobični simptomi. Za vrijme terapije ibuprofenom treba izbjegavati upotrebu alkohola. Lijek čuvati na hladnom i suhom mjestu, zaštićeno od svjetlosti, u originalnom pakovanju, van domašaja djece.

Izvor: zdravstvo.com

  Pročitajte i ove vezane članke:

  ... ...

  ... ...loading...