INDAPAMID

INDAPAMID

SASTAV:
Indapamid je značajan lijek u terapiji hipertenzije - visokok krvnog pritiska, bilo da se primjenjuje sam ili u kombinaciji sa drugim antihipertenzivima. Pripada grupi netiazidnih diuretika sa indolskim jezgrom. Koristi se u terapiji edema kod kongestivne srčane slabosti, hipertenzije kod bolesnika sa oštećenom bubrežnom funkcijom i hipertenzije u dijabetesu zbog toga što, za razliku od drugih tiazida, manje utiče na glikoregulaciju.

MEHANIZAM DEJSTVA
Antihipertenzivno djelovanje indapamida je posljedica djelovanja na transmembranski protok jona (smanjuje ulazak jona kalcijuma u ćeliju) i stimulacije sinteze prostaglandina PGE2. Istovremeno indapamid smanjuje reaktivnost glatkih mišića krvnih suda prema noradrenalinu i angiotenzinu, uz smanjenje perifernog vaskularnog otpora. Diuretičko dejstvo indapamida nastaje tek kod većih doza, a posljedica je smanjenja reapsorpcije vode i elektrolita u distalnim tubulima.

FARMAKOKINETIKA
Poslije oralne primjene indapamid se brzo i potpuno resorbuje. Vezuje se za proteine plazme oko 79%. Maksimalnu koncentraciju u plazmi dostiže za 1 - 3 sahata. Vreme polueliminacije je oko 18 sahata. Izlučuje se putem urina, oko 95% u obliku metabolita, a oko 5% nepromijenjen.

INDIKACIJE:
* Esencijalna arterijska hipertenzija
* Retencija vode i elektrolita (edemi)

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE.
Indapamid se daje jedanput dnevno u dozi od 2,5 mg, ujutro poslije doručka.

KONTRAINDIKACIJE:
Preosjetljivost na indapamid, akutna cerebralna krvarenja, teška insuficijencija jetre ili bubrega, anurija, giht.

NEŽELJENA DEJSTVA:
Indapamid se dobro podnosi, a rijetko mogu da se jave neželjena dejstva kao glavobolja, mučnina, dispepsija, dijareja ili opstipacija i raš.

INTERAKCIJA SA DRUGIM LIJECIMA:

Amiodaronrizik od aritmije i hipokalijemije
Antikoagulansi smanjeno antikoagulantno dejstvo
Glikozidi digitalisapovećanje toksičnosti glikozida digitalisa
Litijum povećanje toksičnosti litijuma

SAVJETI BOLESNIKU
Ne uzimati doze veće od propisanih i ne povećavati dozu samoinicijativno. Za sve promjene stanja pacijenta i načina uzimanja lijeka, potrebno se posavjetovati sa ljekarom. Povremeno kontrolisati krvni pritisak i koncentraciju elektrolita u serumu. 
Lijek čuvati na hladnom i suhom mjestu, zaštićeno od svjetlosti, u originalnom pakovanju, van domašaja djece.

Izvor: zdravstvo.com


  Pročitajte i ove vezane članke:

  INDAMID SR (indapamid)

  INDAPAMID SR Pliva tablete (indapamid)loading...