LEPONEX (klozapin)


SASTAV:

1 tableta sadrži: 25,0 mg klozapina
1 tableta sadrži: 100,0 mg klozapina.

INDIKACIJE

Shizofrenija u pacijenata koji ne odgovaraju ili ne podnose terapiju klasičnim neurolepticima.

NEŽELJENA DEJSTVA:

Hematološki: granulocitopenija, agranulocitoza, trombocitopenija, eozinofilija, leukocitoza, leukemija (izolirani slučajevi).
CNS: pospanost, slabost, vrtoglavica, glavobolja, konfuzija, nemir, agitacija, delirij, EEG promjene, mioklonički grčevi, padavica, rigidnost, tremor, akatizija, neuroleptički maligni sindrom i tardivna diskinezija (vrlo rijetko).
Autonomni nervni sistem: suhoća usta ili hipersalivacija, smetnje vida, poremećaji znojenja i temperaturne regulacije.
Kardiovaskularni sistem: tahikardija, posturalna hipotenzija, hipertenzija, cirkulatorni kolaps (vrlo rijetko), EKG promjene, srčana aritmija (izolirani slučajevi),perikarditis, miokarditis, tromboembolija (rijetki slučajevi).
Respiratorni sistem: disfagija, aspiracija, depresija respiracije ili respiratorni arest (izuzetno rijetko).
Gastrointestinalni sistem: mučnina, povraćanje, zatvor, ileus, holestatska žutica hepatitis ili akutni pankreatitis (rijetko), fulminantna nekroza jetre( vrlo rijetko).
Genitourinarni sistem: urinarna inkontinencija ili retencija, prijapizam (vrlo rijetko), akutni intesticijalni nefritis (izolirani slu-čajevi).
Ostali: benigna hipertermija, hiperglikemija, CPK porast, porast tjelesne težine, kožne reakcije .

DOZIRANJE:

Tablete
Prvi dan: 12,5 mg, 1-2 puta dnevno.
Drugi dan: 25 mg ili 50 mg, jednom dnevno.
Od trećeg dana doza se postepeno povećava do doze od 300 -450 mg/dan (eventualno 600 mg/dan) i primjenjuje se podijeljena na nekoliko pojedinačnih doza.Maksimalna doza je 900 mg/dan.Kao doza održavanja primjenjuje se najniža efektivna terapijska doza.

Posebna upozorenja

LEPONEX MOŽE UZROKOVATI AGRANULOCITOZU. Primjenu Leponexa treba ograničiti na pacijente čiji je broj leukocita u granicama normale i u kojih se može vršiti redovna kontrola broja bijelih krvnih zrnaca (u toku prvih 18 sedmica jednom sedmično, a kasnije najmanje jednom mjesečno). Istovremenu upotrebu lijekova koji mogu suprimirati funkciju koštane srži i antipsihotika dugog djelovanja treba izbjeći. Poseban oprez potreban je u pacijenata s epilepsijom, kardiovaskularnim, renalnim ili hepatičkim oboljenjima, u pacijenata s hipertrofičnom prostatom, kao i u onih koji boluju od glaukoma. Oprez je potreban prilikom primjene Leponexa u djece, starijih pacijenata, u trudnica i dojilja, kao i u pacijenata koji upravljaju motornim vozilom.

INTERAKCIJA SA DRUGIM LIJECIMA:

Lijek s oprezom upotrebljavati u kombinaciji s alkoholom, inhibitorima MAO, depresorima CNS-a, narkoticima, antihistaminicima, benzodiazepinima, antiholinergičkim lijekovima, antihipertenzitivima, adrenalinom, lijekovima s depresivnim djelovanjem na respiratornu funkciju, varfarinom, cimetidinom, eritromicinom, fenitoinom, karbamazepinom, selektivnim inhibitorima ponovnog preuzimanja serotonina, fluvoksaminom, litijem.

KONTRAINDIKACIJE:

- preosjetljivost na lijek
- toksična ili idiosinkrazijska granulocitopenija ili agranulocitoza (izuzev onih koje su izazvane hemoterapijom karcinoma) o oštećena funkcija koštane srži
- neliječena epilepsija
- cirkulatorni kolaps
- depresija CNS-a
- teška renalna ili srčana oboljenja
- akutno oboljenje jetre sa slijedećim simptomima (mučnina, gubitak apetita ili žutica)
- progresivno oboljenje jetre ili jetrena insuficijencija.

Pakovanje
Tablete 50 x 100 mg
Tablete 50 x 25 mg

Izvor: zdravstvo.com


  Pročitajte i ove vezane članke:

  LEPONEX (klozapin)

  ... ...loading...