5. Što je doza

Doziranje lijekova

Doza je količina lijeka koja se određuje bolesniku. Ovisna je o svojstvu lijeka, dobi bolesnika, tjelesnoj težini, spolu, prirodi bolesti.
Razlikujemo:
  • pojedinačna doza: količina lijeka koju bolesnik uzima odjednom
  • dnevna doza: je ukupna količina lijeka uzeta u jednom danu
  • maksimalna doza: je najveća količina lijeka koja još ne izaziva toksične pojave
  • toksična doza: je ona količina lijeka koja može izazvati trovanje
  • letalna doza: je količina lijeka koja izaziva smrt

  Pročitajte i ove vezane članke:

  ... ...

  ... ...loading...