8. Čuvanje lijekova

ČUVANJE LIJEKOVA

Nakon završene terapije preostalu količinu lijeka ne biste trebali čuvati.

Lijekove je potrebno čuvati uvijek u originalnoj kutiji s priloženim uputstvima. Treba ih čuvati na hladnom, suhom, tamnom mjestu, lijekove nikako ne držati u kupaonicama ili na dohvat djece.

Lijekovima kojima je istekao rok trajanja treba zbrinuti propisno u posebne kontejnere koje možete naći u svakoj ljekarni. Lijekove sa prošlim rokom trajanje nikako ne bacajte u komunalni otpad. Jedini siguran način zbrinjavanja lijekova je spaljivanje u specijalnim spalionicama.


  Pročitajte i ove vezane članke:

  ... ...

  ... ...loading...