ARGEDIN (sulfadiazin srebro)

Fabrički zaštićeni nazivi: ARGEDIN krema

SASTAV
1 g ARGEDIN kreme sadrži: Sulfadiazin srebra 10,0 mg

MEHANIZAM DEJSTVA
Sulfadiazin srebro je topikalni antimikrobik. Svoj antibakterijski učinak ispoljava vezivanjem za membrane i zid bakterijske ćelije. Dodatno, ion srebra koji se oslobađa nanošenjem sulfadiazin srebra na kožu može stupiti u reakciju sa sulfhidrilnim grupama bakterijskih enzima i bakterijske DNK ostvarajući dodatni baktericidni učinak. Sulfodiazinska komponenta lijeka djeluje bakteriostatski. Sulfadazin srebro je topikalni antimikrobik širokog spektra koji obuhvata mnoge Gram-pozitivne i Gram-negativne bakterije uključujući i Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, kao i osjetljive sojeve Proteus spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Enterobacter spp. i Klebsiella spp. Sulfadiazin srebro djeluje i protiv pojedinih gljivica i herpes virusa.

FARMAKOKINETIKA
Nakon topikalne aplikacije ARGEDIN kreme sulfadiazin se može apsorbirati u sistemsku cirkulaciju u različitom omjeru, posebno ako se krema aplicira na veća područja oštećene kože i/ili u toku duže primjene lijeka. Slobodni ion srebra se ne apsorbira. Apsorbirana sulfonamidna komponenta lijeka dostiže maksimalne serumske nivoe 3. do 11. dana aplikacije kreme, a iz organizma se izlučuje uglavnom putem urina i to u nepromijenjenoj formi. Poluživot eliminacije iznosi 10 sati.

INDIKACIJE
- Liječenje i prevencija infekcija rana u pacijenata s opekotinama drugog i trećeg stepena
- Inficirane kožne ulceracije (dekubitalni ulkusi, duboke zagađene rane)

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE
ARGEDIN krema se na zahvaćeno područje kože nanosi prethodno dobro opranim rukama ili rukama u strerilnim rukavicama, a može se koristiti i sterilna špatula. Krema se nanosi jednom do dva puta na dan, u sloju debljine oko 2 mm. Krema se može nanijeti na sterilnu gazu i položiti na zahvaćeno područje kože. U težim slučajevima preporučuje se kremu nanositi i do 4 puta na dan. Prije svakog narednog nanošenja kreme, mlazom fiziološke otopine ili antiseptičkim sredstvom treba dobro isprati opekotinsku ili drugu ranu. Terapija se sprovodi do izlječenja ili dok se steknu uslovi za izvršenje adekvatne hirurške intervencije. Napomena: Krema ne ostavlja mrlje na odjeći ili posteljini.

KONTRAINDIKACIJE
- Alergija na srebro ili sulfonamide
- Trudnice blizu termina poroda
- Nedonoščad ili novorođenčad do 2 mjeseca života

NEŽELJENA DEJSTVA
ARGEDIN krema može uzrokovati neželjene pojave na koži u smislu nadražaja, svrbeža ili osjećaja peckanja. Aplikacija kreme na velike površine oštećene kože i u dužem vremenskom periodu može biti uzrokom pojave sistemskih neželjenih efekata sulfonamida.

INTERAKCIJA SA DRUGIM LIJECIMA
* Ketokonazol --- smanjena resorpcija ketokonazola (ranitidin uzimati 2 sahata poslije ketokonazola)
* Paracetamol --- inhibicija metabolizma paracetamola (ovisi o dozi)
* Pušenje duhana --- smanjeno dejstvo ranitidina
* Povećan je rizik pojave leukopenije u pacijenata tretiranih sa sulfadiazin srebrom koji istovremeno primjenjuju cimetidin.


Posebna upozorenja 
U pacijenata s deficitom glukozo-6-fosfatne dehidrogenaze aplikacija sulfadiazin srebra može izazvati pojavu hemolize (ako je nastupila sistemska apsorpcija). Praćenje serumskih nivoa sulfonamida u toku aplikacije ARGEDIN kreme preporučuje se u pacijenata s velikim opekotinskim površinama ili s bubrežnom insuficijencijom. Prolongirano nanošenje kreme na velike površine oštećene kože može razultirati pojavom sulfonamidne kristalurije pa se u toku terapije preporučuje obilno unošenje tečnosti i redovna kontrola urina.

Trudnoća i dojenje 
FDA kategorija rizika primjene u trudnoći: B. Adekvatne kontrolirane studije u trudnih žena nisu sprovedene. ARGEDIN krema se može primijeniti u trudnoći (izuzev u trudnica blizu termina poroda) samo ako ljekar procijeni da su majčin život i zdravlje ugroženi više nego što bi primjenom kreme bio ugrožen plod. Dojilje u kojih je indicirana primjena kreme trebaju prekinuti dojenje i primijeniti alternativni režim ishrane dojenčeta.

Uticaj na psihofizičke sposobnosti pacijenta
Lijek nema uticaja na psihofizičke sposobnosti pacijenta.

Čuvanje
Čuvati na temperaturi do 250C. Lijek držati van dohvata djece!

Način izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na ljekarski recept.

Pakovanje 
Tuba s 40 g kreme  Pročitajte i ove vezane članke:

  ... ...

  ... ...loading...