Bromazepam (bromazepamum)

Bromazepam se proizvodi pod tvorničkim imenom:

- BROMAZEPAM (Hemofarm koncern - Zorka Pharma, Srbija),
- LEXILIUM (Alkaloid AD, Makedonija),
- LEXAURIN (Krka d.d., Slovenija)
- LEKOTAM (Lek)


  Pročitajte i ove vezane članke:

  Anksiolitici (općenito)

  ... ...loading...