CEPHABOS (cefaleksin)

Fabrički zaštičeni nazivi: CEPHABOS, CEFALEKSIN, CEPOREX

SASTAV:
Cefaleksin je cefalosporinski antibiotik prve generacije koji deluje baktericidno. Cefalosporini su beta- laktamski antibiotici koji imaju sličan mehanizam djelovanja, antibakterijski spektar i antigena svojstva kao penicilini.
Antibakterijski spektar cefaleksina obuhvata:
Gram-pozitivne bakterije: (Streptococcus beta haemoliticus grupe A, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus uključujući koagulaza-pozitivne, koagulaza-negativne i stafilokoke koje proizvode penicilinazu),
Gram-negativne bakterije: (Escherichia coli, Proteus mirabilis, sojevi Klebsiella, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, neke sojeve Salmonella i Shigella.

Cefaleksin se primenjuje isključivo oralno.

MEHANIZAM DEJSTVA
Baktericidno dejstvo cefaleksina se zasniva na inhibiciji transpeptidaza, čime se ometaju enzimske reakcije tokom sinteze mukopeptida odgovornih za otpornost i stabilnost ćelijskog zida osetljivih mikroorganizama. Zbog toga nastaje osmotska nestabilnost i liza ćelija u fazi diobe bakterija.

FARMAKOKINETIKA
Resorpcija cefaleksina poslije oralne primjene je skoro potpuna. Vezuje se za proteine plazme 10 - 15%. Maksimalnu koncentraciju u plazmi dostiže za 1 sahat. Ne metaboliše se u organizmu. Poluvrijeme eliminacije je 50 - 70 minuta. Izlučuje se urinom više od 90% u nepromijenjenom obliku. Prolazi placentu, izlučuje se mlijekom dojilja. Terapijski aktivne koncentracije mogu se naći u žuči.

INDIKACIJE:
Infekcije izazvane mikroorganizmima osjetljivim na cefaleksin:
- gornjih i donjih respiratornih puta
- otitis media
- kože i mehkih tkiva
- kostiju i zglobova
- urogenitalnog trakta

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE
Uobičajeno doziranje:
Odrasli
Uobičajeno doziranje : 250 mg na 6 sahata, maksimaino 4 g.
Kod streptokoknog faringitisa, infekcija kože, cistitisa: 500 mg na 12 sati
Djeca
Uobičajeno doziranje: 25 - 50 mg/kg tjelesne mase dnevno podijeljeno u 4 doze (na 6 sahata)
Kod streptokoknog faringitisa, infekcija kože: 25 - 50 mg/kg tjelesne mase dnevno podijeljeno u 2 doze na 12 sati)
Otitis media: 75-100 mg/kg tjelesne mase dnevno podijeljeno u 4 doze
Deca telesne mase:
10 kg: 4 x 1/4 - 1/2 ili 2 x 1/2-1 kahvena kašika sirupa dnevno
20 kg: 4 x 1/2 -1 ili 2 x 1 - 2 kahvene kašike sirupa dnevno
40 kg: 4x 1 - 2 ili 2 x 2 - 4 kahvene kašike sirupa dnevno
Suspenzija se priprema neposredno prije upotrebe tako što se dopuni do naznačcene crte destilovanom vodom i dobro promućka.
Kod renalne insuficijencije:
     Klirens kreatinina .......... Doza .............. Interval
      15-30 ml/min ................... 500 mg .......... 8-12 sahata
      4-15 ml/min ..................... 500 mg .......... 24 sahata
      manji od 4 ml/min .......... 500 mg .......... 48 sahata
Kod bolesnika na hemodijalizi ili peritonealnoj dijalizi: 500 mg na 24 sahata i 500 mg dodatno na kraju svake dijalize. Ukupna dnevna doza 1 g.
Terapija cefaleksinom obično traje 7-14 dana, a kod streptokoknih infekcija najmanje 10 dana. Kod težih infekcija ili kod infekcija izazvanih manje osjetljivim mikroorganizmima doze cefaleksina se mogu udvostručiti.

KONTRAINDIKACIJE:
Unakrsna alergija na peniciline i cefalosporine.
Cefaleksin treba oprezno primijenjivati kod kolitisa, enteritisa, oslabljene funkcije jetre ili bubrega, kao i kod trudnica i dojilja.
Oprez Primjena antibiotika u dužem periodu može dovesti do superinfekcije rezistentnim bakterijama i gljivicama.

NEŽELJENA DEJSTVA:
Cefaleksin se dobro podnosi, a neželjena dejstva se izuzetno rijetko javljaju. Manifestuju se kao mučnina, povraćanje, abdominalni bol, dijareja, raš, urtikarija, rijetko angioedem, Stivens-Johnson-ov sindrom ill toksična epidermalna nekroliza, anafilaksa. U većini slučaja neželjena dejstva nestaju nakon prestanka upotrebe lijeka.

INTERAKCIJA SA DRUGIM LIJECIMA:
Holestiramin --- smanjena koncentracija cefaleksina u plazmi
Oralni antikoagulansi ---  moguće produženje protrombinskog vremena
Oralni kontraceptivi --- smanjenje efikasnosti kontraceptiva

UTICAJ NA LABORATORIJSKE TESTOVE
Može dati lažno povišen nivo glukoze u urinu ako se radi redukcionom metodom, lažno pozitivna reakcija na proteine u urinu kao i lažno pozitivan COOMBS-ov test. Veoma rijetko su transaminaze (SGPT i SGOT) blago povišene.

SAVJETI BOLESNIKU
Lijek uzimati samo po preporuci ljekara. Držati se propisane doze i intervala uzimanaja. Ne prekidati uzimanje samoinicijativno. Razmak između dvije doze ne traba da je kraći od 2-4 sahata
PONAVLJAMO: Oprez ! Primjena antibiotika u dužem periodu može dovesti do superinfekcije rezistentnim bakterijama i gljivicama.


  Pročitajte i ove vezane članke:

  ... ...

  ... ...loading...