FAVISTAN (tiamazol)


Fabrički naziv: FAVISTAN

SASTAV:
1 tableta sadrži: 20,0 mg tiamazola

MEHANIZAM DEJSTVA
Tiamazol sprečava ugradnju joda u tirozin, te uključivanje dvije molekule dijodtirozina u hormon tiroksin. Ovaj efekt postiže se inhibicijom reakcija koje katalizira tireoidna peroksidaza. Osim toga, tiamazol blokira spajanje jodtirozina u dijodtirozin, dok preuzimanje jodida u tireoidnu žlijezdu nije blokirano. Krajnji efekt djelovanja tiamazola je inhibicija sinteze i smanjenje koncentracije tireoidnih hormona, kako u žlijezdi tako i u cirkulaciji. Rezultati terapije tiamazolom uočiće se tokom jedne do dvije sedmice.

FARMAKOKINETIKA
Tiamazol se brzo i gotovo kompletno apsorbira iz digestivnog trakta i dostiže visok stepen biološke raspoloživosti. Ne veže se za proteine plazme. Najviša koncentracija u plazmi uspostavi se nakon 1-2 sata. Distribuira se u sva tkiva, ali u različitim koncentracijama. U tireoideji se nagomilava tako da je i pri niskim dozama lijeka koncentracija tiamazola u žlijezdi signifikantno veća od koncentracije u serumu. Prolazi kroz placentu, a prisutan je i u majčinom mlijeku. Metabolizira se u jetri, izlučuje se urinom u vidu metabolita, a manje od 12 % od unesene doze izluči se nepromijenjeno. Poluživot izlučivanja je 3-6 sati. Uz oboljenja jetre i bubrega poluživot se produžava.

Indikacije:
hipertireoza (Morbus Graves-Basedowi)
- priprema za subtotalnu tireoidektomiju
- dopuna terapije sa radioaktivnim jodom
- terapija postoperativnih recidiva
- tireotoksična kriza

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE.


Odrasli 
Doziranje FAVISTAN tableta je individualno, prema uputstvu ljekara. Preporučena dnevna doza iznosi 20-60 mg na dan, odnosno 1-3 tablete podijeljene u 3 pojedinačne doze. S preporučenim dozama eutireoidnost se postiže obično u toku 4 do 8 sedmica; kasnije se doza postepeno smanjuje do doze održavanja između 5 do 15 mg na dan. FAVISTAN tablete su žlijebom podijeljene na 4 dijela tako da su pogodne i za dozu održavanja. U pripremi za subtotalnu tireoidektomiju FAVISTAN se primjenjuje kao u hipertireoidizmu sve dok pacijent ne postane eutireoidan. 7-10 dana prije operacije dodaje se preparat joda. Nekoliko sedmica prije terapije J131 primjenjuju se FAVISTAN tablete radi redukcije zaliha tireoidnog hormona. Primjenu FAVISTANA treba prekinuti 2-4 dana prije ozračenja, a može se nastaviti nekoliko dana nakon tretmana, ukoliko pacijent ne reagira na terapiju. Postoperativni recidivi liječe se na isti način kao hipertireoidizam. U liječenju tireotoksične krize primjenjuje se 60 do 120 mg tiamazola u prva 24 sata, peroralno ili putem nazogastrične sonde, u podijeljenim dozama. Kako se kriza smiruje i doziranje se smanjuje.
Djeca 
Preporučena doza je 0,4 do 0,7 mg/kg/dan, podijeljena u 3 pojedinačne doze, svakih 8 sati.
Doza održavanja je 0,2 mg/kg /dan, do postizanja eutireoidnosti.
Maksimalna doza je 30 mg/dan.

Predoziranje 
Simptomi kod predoziranja su: mučnina, povraćanje, epigastrični bol, glavobolja, groznica, bolovi u zglobovima, pruritus, edemi. Mjere kod predoziranja su: osigurati prohodnost dišnih puteva (intubacija i aplikacija kisika). Sa najvećom pažnjom pratiti i održavati (unutar mogućih granica) vitalne znake, gasove u krvi, elektrolite i funkciju koštane srži. U većini slučajeva efikasnija je primjena aktivnog uglja nego provociranje povraćanja ili lavaža želuca.

Kontraindikacije 
- granulocitopenija
- substernalna struma
- trahealna opstrukcija uzrokovana strumom

NEŽELJENA DEJSTVA;
Neželjeni efekti najčešće se javljaju u toku prva 2 mjeseca terapije u oko 3-12% liječenih. Osip po koži u 5% liječenih, zatim mučnina, povraćanje, trombocitopenija i srednje izražena leukopenija javiće se u 26% liječenih. Ostali neželjeni efekti su: groznica, glavobolja, vertigo, artralgija, vaskulitis, nefritis, oštećenje jetre, struma, egzoftalmus, poremećaj okusa, abnormalno opadanje kose i hipoprotrombinemija. Najteži neželjeni efekt je agranulocitoza koja se češće javlja u starijih bolesnika liječenih visokim dozama lijeka (većim od 40 mg). Poslije prekida terapije tiamazolom može se javiti tireotoksična kriza.

INTERAKCIJA SA DRUGIM LIJECIMA:
Tiamazol interferira s ugradnjom joda u tireoglobulin, te tretman treba prekinuti nekoliko dana prije i poslije terapije radioaktivnim jodom. Efikasnost antikoagulansa može biti potencirana zbog tzv. anti-vitamin K aktivnosti tiamazola.

Posebna upozorenja
U pacijenata s oštećenom funkcijom jetre i bubrega potrebno je smanjiti dozu tiamazola. U slučajevima hepatitisa, eksfolijativnog dermatitisa, aplastične anemije terapija se prekida. Leukopenija ispod kritične i trombocitopenija znaci su za obavezni prekid liječenja tiamazolom, kako bi se spriječio nastanak agranulocitoze. Pacijente upozoriti da na pojavu ulceracija na sluznici usne duplje, kožne ospe, te groznice treba odmah da se jave ljekaru i prekinu terapiju. Moguće su zakašnjele reakcije na lijek u pacijenata koji primaju jod, te se ne preporučuje primjena joda u toku terapije tiamazolom. Neophodna je kontrola krvne slike za vrijeme trajanja terapije.

Trudnoća
Tiamazol prolazi placentarnu barijeru i može prouzrokovati gušu u fetusa. Uz to se može pojaviti i aplazija kože koja se manifestuje najčešće kao defekt skalpa. Ako se tiamazol mora dati trudnicama, terapiju treba prekinuti u prva tri i posljednji mjesec trud-noće. Pošto prodire u majčino mlijeko, tiamazol na treba uzimati u periodu dojenja.
Uticaj na psihofizičke sposobnosti pacijenta 
Lijek ne utiče na psihofizičke sposobnosti pacijenta.

Čuvanje
Čuvati pri sobnoj temperaturi 15°C-25°C, na suhom mjestu, zaštićeno od svjetlosti.
Lijek čuvati van dohvata djece.

Način izdavanja lijeka
Lijek se izdaje samo uz ljekarski recept .

Pakovanje
Kutija s 20 tableta

Proizvođač: Bosnalijek

  Pročitajte i ove vezane članke:

  FAVISTAN (tiamazol)

  ... ...loading...