FLORMIDAL (midazolam)

benzodiazepin
(midazolam)
hipnotik i sedativ

upotreba:
nesanica: 7,5 - 15mg uvece pre spavanja, po potrebi ponoviti tokom noci
premedikacija (prije operativnih zahvata - kao uvod u anesteziju):
15mg na 30 - 60 minuta pre intervencije
paralele:
DORMICUM, MIDAZOLAM TORREX

FLORMIDAL® film tableta 30x15mg

1. ŠTA JE LEK  FLORMIDAL® I ČEMU JE NAMENJEN
2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FLORMIDAL®
3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FLORMIDAL®
4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
5. KAKO ČUVATI LEK FLORMIDAL®

--- dio teksta nedostaje ---

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FLORMIDAL®

Lek se upotrebljava oralnim putem.
U terapiji nesanice, zbog brzog početka dejstva, polovinu do jedne film tablete (7.5-15 mg) treba uzeti neposredno pre odlaska na spavanje. Poželjno je da tretman bude što kraći (maksimalno do 2 nedelje). Za starije i iscrpljene osobe, kao i kod pacijenata sa oštećenom funkcijom jetre, preporučuje se polovina uobičajene doze FLORMIDALA. Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek.
U premedikaciji se primenjuje jedna film tableta (15 mg), 30-60 minuta pre planirane intervencije.
Ukoliko mislite da FLORMIDAL suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.

Ako je pacijent uzeo više leka FLORMIDAL ® nego što je trebalo
Ukoliko ste uzeli veću dozu FLORMIDALA nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.
U blažim slučajevima predoziranja javljaju se sanjivost, konfuzija i letargija. Kod težih slučajeva predoziranja FLORMIDALOM mogu da se jave neki od sledećih simptoma: otežano hodanje, poteškoće u govoru, slabost mišića, pad krvnog pritiska, teškoće u disanju i u retkim slučajevima koma.
Ako primetite neki ili više ovih simptoma, odmah se javite lekaru.
Ako je pacijent zaboravio da uzme lek FLORMIDAL ®
Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!
Ako je pacijent naglo prestao da uzima lek FLORMIDAL®
Nakon dugotrajne terapije FLORMIDALOM, u slučaju naglog prestanka primene leka, mogu da se jave sledeći apstinencijalni simptomi: glavobolja, bol u mišićima, anksioznost, nemir, konfuzija, iritabilnost, promene raspoloženja, halucinacije, nesanica, konvulzije (naročito kod epileptičara gde je potreban poseban oprez).

--- dio teksta nedostaje --- 


Proizvođač: Galenika

  Pročitajte i ove vezane članke:

  Midazolam (midazolamum)

  DORMICUM (midazolam)loading...