GENTAMICIN (gentamicin)

Tvornički zaštićeni nazivi: GENTAMICIN, Garamicin
gentamicinum

SASTAV:
Gentamicin je baktericidni antibiotik iz grupe aminoglikozida. Deluje na veliki broj patogenih bakterija, uključujući: Citrobacter sp., Enterobacter sp., Escherichia coli, Klebsiella sp., Proteus sp. (indol pozitivne i indol negativne), Pseudomonas aeruginosa, Salmonella sp., Serratia sp, Shigella sp., Staphylococcus sp. U kombinaciji sa penicilinom djeluje i na Streptococcus faecalis. Gentamicin ne deluje na Streptoccocus pneumoniae niti na većinu ostalih streptokoka i anaeroba.

MEHANIZAM DJELOVANJA
Gentamicin deluje baktericidno na taj način što ireverzibiino inhibira sintezu proteina osetijiivih mikroorganizama.

FARMAKOKINETIKA
Gentamicin se resorbuje brzo i kompletno poslije intramuskularne primene. Maksimalnu koncentraciju u serumui postiže poslije 1/2 -1 sahata, a aktivna koncentracija se zadržava oko 6 - 8 sahata. Vrijeme polueliminacije je nešto duže od 2 sahata kod osoba sa normalnom funkcijom bubrega. Kod male djece iznosi 3 1/2 sahata, a kod novorođenčadi 5 - 6 sahata. Oštećenje bubrega produžava vrijeme polueliminacije. Dobro se distribuira u većinu tkiva i tjelesnih tečnosti, veoma slabo prolazi kroz hematoencefalnu barijeru. Prolazi placentu, a neznatno se luči u rnlijeko dojilja. Slabo se vezuje za proteine plazme, do 3%. Ne metaboliše se. Izlučuje se prvenstveno putem urina u nepromijenjenom obliku, oko 60% u prvih 6 sahata, a 85% tokom 24 sahata. Eliminacija preko žuči je neznatna.

INDIKACIJE:

- Infekcije urinarnog trakta (komplikovane i recidivirajuće)
- Infekcije respiratornog trakta
- Infekcije gastrointestinalnog trakta (uključujući peritonitis)
- Infekcije kože (uključujući opekotine)
- Infekcije kostiju i mehkih tkiva
- Septikemije (uključujući neonatalnu sepsu)
- Teške bakterijske infekcije nepoznatog uzroka
- Mješovite infekcije

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE.
Uobičajeno doziranje
Odrasli: 2 - 5 mg/kg tjelesne mase, podijeljeno u 2 doze
Dojenčad i djeca: 3 mg/kg tjelesne mase, podijeljeno u 3 doze
Novorođenčad: 3 - 6 mg/kg tjelesne mase, podijeljeno u 2 doze

Doziranje kod poremećene bubrežne funkcije treba uskladiti sa vrijednostima kreatinina u serumu, tako sto osobe do 60 kg telesne mase primaju pojedinačnu dozu od 60 mg, a osobe preko 60 kg telesne mase pojedinačnu dozu od 80 mg koje se daju:

u intervalu od: ......ako je kreatinin u serumu:
8 sati....................... manji od 1 mg%
12 sati. .................. 1,4 - 1,9 mg%
18 sati. .................. 2,0 - 2,8 mg%
24 sata .................. 2,9 - 3,7 mg%
36 sati. .................. 3,8 - 5,3 mg%
48 sati. .................. 5,4 - 7,2 mg%

Doziranje Gentamicina treba uskladiti sa težinom infekcije, stanjem i starošću bolesnika.
Doze Gentamicina za intramuskularnu i intravensku primenu su jednake.
Kao rastvarač se koristi fiziološki rastvor ili 5%-tni rastvor glukoze.
U rastvoru za intravensku primjenu koncentracija gentamicina ne smije biti veća od 1 mg/ml.

KONTRAIDIKACIJE

Preosjetijivost na gentamicin, mijastenija gravis, parinsonizam,oštećenje osmog kranijalnog nerva.
Upozorenje: Gentamicin se ne smije upotrebljavati ako je injekcioni rastvor promijenio boju ili sadrži talog.

NEŽELJENA DEJSTVA:
Velike doze ili dugotrajna primjena gentamicina mogu djelovati neurotoksično i nefrotoksično. Osim toga, može da se javi hiperpireksija, osip, svrab, mučnina, povraćanje i glavobolja.

INTERAKCIJA SA DRUGIM LIJECIMA:
Diuretici --- povećanje toksičnosti gentamicina
Heparin  --- smanjenje djelovanja gentamicina
Neuromuskularni inhibitori --- neuromuskularna blokada, paraliza disanja
Ostali aminoglikozidi --- povećanje neurotoksičnosti i nefrotoksičnosti

Gentamicin ne treba miješati u istom špricu sa beta-laktaminskim antibioticima (penicilini i cefalosporini). Kombinovana terapija ovim antibioticima je dozvoljena, uz odvojeno apliciranje (u različito vrijeme i mjesto).

UTICAJ NA LABORATORIJSKE TESTOVE
Za vrijeme terapije gentamicinom moguće je povećanje vrijednosti bilirubina i kreatinina u serumu, odnosno smanjenje vrijednosti kalcijuma, kalijuma i natrijuma.

SAVJETI BOLESNIKU
Lijek uzimati samo po preporuci ljekara. Držati se propisane doze i intervala uzimanaja. Ne prekidati uzimanje samoinicijativno.
Oprez:
Primjena antibiotika u dužem periodu može dovesti do superinfekcije rezistentnim bakterijama i gljivicama. Primjena gentamicina može uzrokovati oštećenja bubrega.


  Pročitajte i ove vezane članke:

  ... ...

  ... ...loading...