GRANDAXIN (tofizopam)

GRANDAXIN ®
(Tofizopam)
tablete 50 mg

1. ŠTA JE LEK Grandaxin® I ČEMU JE NAMENJEN?

Grandaxin® je lek koji deluje na centralni nervni sistem i pripada grupi benzodiazepina.

Koristi se za lečenje psihičkih a somatskih oboljenja povezanih sa napetošću, anksioznošću, vegetativnim poremećajima (autonomni nervni sistem), gubitkom energije, i motivacije, umorom i depresivnim raspoloženjem, kao i sa lečenjem simptoma ekscitiranosti povezanih sa alkoholnom apstinencijom. Obzirom da Grandaxin® nema relaksirajuće dejstvo na mišiće, takođe se može koristiti u lečenju onih oboljenja kada je mišićna relaksacija (opuštanje mišića) nepoželjna ili kontraindikovana (bolesti mišića, mišićna distrofija neurološkog porekla, mijastenija gravis).

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Grandaxin®

Lek Grandaxin ® ne smete koristiti:
• Ako ste preosetljivi na bilo koji sastojak leka ili na benzodiazepine
• Ako imate respiratornu insuficijenciju sa trenutnim pogoršanjem
• Ako ste nekada imali prestanak disanja tokom spavanja (apneu)
• Ako ste ikada bili u komi
• Ako uzimate sledeće imunosupresive (lekove za suzbijanje imunog odgovora): takrolimus, sirolimus ili ciklosporin
• Lek se ne sme koristiti kod dece
Kada uzimate lek Grandaxin ®, posebno vodite računa:
Ako bolujete od neke bolesti kažite to svom lekaru jer to može uticati na dejstvo leka Grandaxin:
• Ako imate neko oboljenje jetre ili bubrega, u tim slučajevima eliminacija aktivne supstance Grandaxin ® tableta se može usporiti, i dejstvo leka kao i neželjeni efekti se mogu pojačati.
• Ako bolujete od hronične respiratorne insuficijencije ili ste skoro imali respiratornu insuficijenciju sa akutnim simptomima, upotreba lek Grandaxin® u tim slučajevima zahteva posebnu pažnju.
• Ako bolujete od epilepsije, jer lek Grandaxin® može izazvati epileptične napade.
• Ako bolujete od glaukoma uskog ugla (povišen pritisak u oku), prilikom upotrebe leka potreban
je poseban oprez
• Ako bolujete od drugih oboljenja nervnog sistema ili imate neko psihičko oboljenje (depresija,
psihičke poremećaje, poremećaje ličnosti, fobija, ili opsesivno-kompulsivni poremećaj).
Upotreba leka može uticati na simptome ovih bolesti.
• Ako bolujete od organskog cerebralnog poremećaja (ateroskleroza), ako imate više od 65
godina potreban je poseban oprez kod primene tofizopama zbog mogućnosti povećanja osetljivosti na neželjene efekte

Primena drugih lekova
Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta. 
Obavestite svog lekara ako planirate da uzimate neki drugi lek u budućnosti (naročito lekove koji
deluju na centralni nervni sistem), tokom terapije lekom Grandaxin ® ili jedan mesec nakon prestanka
terapije.
Potreban je oprez (nadzor)ako se lek Grandaxin® istovremeno uzima sa nekim od sledećih lekova:
Potrebno je obavestiti svog lekara ako uzimate lekove koji deluju na:
• centralni nervni sistem (sedative, lekovi za terapiju depresije, lekove za lečenje epilepsije, lekove za lečenje alergije, lekove za lečenje psihičkih poremećaja, anestetike, hipnotike),
• antikoagulanse (lekove protiv zgrušavanja krvi)
• antimikotike (ketokonazol, itrakonazol-lekove protiv gljivičnih oboljenja)
• lekove za terapiju poremećaja srčanog ritma
• srčane glikozide-lekove za srčanu slabost (digoksin, digitoksin, izolanid)
• lekove za terapiju povišenog krvnog pritiska
• antacide - lekove protiv gorušice
• oralne kontraceptivne lekove
• alkoholna pića
• imunosupresive
• cimetidin i omeprazol
 Potreban je poseban oprez i medicinski nadzor, ponekad i prilagoñavanje doze lekova koji se istovremeno koriste sa lekom Grandaxin®.
Uzimanje leka Grandaxin ® sa hranom ili pićima
Ne smete konzumirati alkoholna pića prilikom upotrebe leka Grandaxin ®!
Primena leka Grandaxin ® u periodu trudnoće i dojenja
Trudnoća 
Iako do sada  rađena ispitivanja nisu pokazala da aktivna supstanca leka Grandaxin ® može da štetno
utiče na plod, lek Grandaxin® može da prođe kroz placentu.  Upotreba leka se ne preporučuje tokom prvog trimestra trudnoće. Primena leka u kasnijim periodima trudnoće treba da se ograniči samo na izuzetne slučajeve. Vaš lekar će Vam reći da li treba da uzimate lek Grandaxin® ako ste u drugom stanju.
Dojenje
Aktivna supstanca leka Grandaxina se izlučuje u majčino mleko. Lek ne treba koristiti tokom dojenja.
Ako ste u drugom stanju ili dojite Vašu bebu, uvek se konsultujte sa Vašim lekarom ili farmaceutom
pre upotrebe nekog leka.
Uticaj leka Grandaxin ® na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama
Iako lek Grandaxin®  nema uspavljujući i ošamućujući efekat, moguć je uticaj na  psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama. U početku terapije, tokom perioda kada se pacijent prilagođava dozi, pacijent ne sme upravljati motornim vozilom i rukovati mašinama. Tokom dalje terapije Vaš lekar će Vas posavetovati da li smete da upravljate motornim vozilom ili da rukujete mašinama.
Važne informacije o nekim sastojcima leka Grandaxin ®
U slučaju netolerancije na neke od šećera obratite se lekaru pre upotrebe ovog leka jer lek Grandaxin ® sadrži laktozu, monohidrat (92 mg u jednoj tableti).

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Grandaxin®?

Uvek uzimajte lek Grandaxin® u istoj dozi i na isti način onako kako vam je lekar propisao.
Doza leka koju treba da uzmete zavisi od Vašeg stanja i tipa Vaše bolesti i određuje se individualno. Osim ako Vam lekar drugačije odredi, uobičajena doza leka za odrasle je 1-2 tablete jednom do tri puta na dan (50-300mg/dan). Za uobičajenu terapiju preporučuje se 1-2 tablete.
Nije potrebno postepeno prilagođavanje doze.
Konzumacija alkoholnih pića tokom lečenja lekom Grandaxin® se ne preporučuje.
Nemojte sami da prestanete sa terapijom. Uvek konsultujete Vašeg lekara ili farmaceuta ako mislite da Vam je doza prejaka ili preslaba.

Ako ste uzeli više leka Grandaxin ® nego što je trebalo
Ukoliko ste slučajno uzeli veću dozu leka Grandaxin® nego što bi trebalo, ili ukoliko je Vaše dete
progutalo neku tabletu odmah se javite svom doktoru. U slučaju intoksikacije simptomi depresije
centralnog nervnog sistema se javljaju nakon unosa  velike količine leka. Simptomi predoziranja su:
povraćanje, konfuzija, koma, depresija disanja, epileptični napadi.
Ako ste uzeli ili mislite da ste uzeli više leka nego što je trebalo, odmah se javite najbližoj zdravstvenoj
ustanovi ili pozovite hitnu pomoć. Ako primetite gore navedene simptome nemojte namerno da
izazivate povraćanje jer može doći do ulaska sadržaja iz želuca u disajne organe.
U slučaju predoziranja potrebno je koristiti aktivni ugalj i laksative.
Ako ste zaboravili da uzmete lek Grandaxin ®
Ukoliko ste slučajno zaboravili da uzmete jednu dozu leka,pokušajte da je nadoknadite što pre, ukoliko
je vreme za sledeću dozu uzmite je u uobičajeno vreme. Nemojte uzimati duplu dozu da nadoknadite
propuštenu.
Ako naglo prestanete da uzimate lek Grandaxin®
Nemojte naglo prekidati terapiju lekom bez konsultacije sa Vašim lekarom.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i svi lekovi i lek Grandaxin® može izazvati neželjena dejstva, iako se ne javljaju kod svih.
Neželjena dejstva najčešće retka i blaga, i javljaju se pri uzimanju povišenih doza, obavezno obavestite svog lekara ako primetite neko neželjeno dejstvo.
Moguća neželjena dejstva:
- Gubitak apetita,
- Zatvor
- Nadutost u stomaku
- Mučnina
- Povraćanje
- Suvoća usta
- Glavobolja
- Napetost
- Nesanica
- Razdražljivost
- Psihomotorni nemir
- Osip na koži, osip sličan šarlahu
- Svrab
- Mišićna napetost, bol u mišićima
- Otežano disanje
Ređe se mogu javiti:
- Žuta prebojenost kože - žutica
- Zbunjenost
- Epileptični napadi kod bolesnika koji boluju od epilepsije
Ako primetite bilo koje od navedenih neželjenih dejstava ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno, obavestite svog lekara ili farmaceuta.

5. KAKO ČUVATI LEK Grandaxin®

Rok upotrebe
5 godina.
Čuvanje 
Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju zaštićenom od svetlosti i vlage.
Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece!

6. DODATNE INFORMACIJE 

Šta sadrži lek Grandaxin ®
Aktivna supstanca: Tofizopam
Pomoćne supstance: Laktoza, monohidrat (92 mg)
želatin; stearinska kiselina; skrob, krompirov; talc; magnezijum-stearat; celuloza, mikrokristalna

Kako izgleda lek Grandaxin® i sadržaj pakovanja
Grandaxin tablete: bele do sivkasto bele, bez mirisa, okrugle, ravne, fasetiranih ivica, sa podeonom
crtom na sredini na jednoj strani i utisnutom oznakom "Grandax" na drugoj.
U kartonskoj kutiji se nalazi PVC/PVdC/Al 2 blistera sa po deset tableta.

Nosilac dozvole i Proizvođač
Nosilac dozvole: Goodwill Pharma d.o.o.
Matije Gubca 14 24000 Subotica
Proizvođač: EGIS PHARMACEUTICALS LTD.
Keresztúri út 30-38, 1106 Budumpešta, Mađarska
Ovo uputstvo je poslednji put odobreno  Jun, 2010.
Režim izdavanja leka:
Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.
Broj  i datum dozvole:
3475/2010/12, 01.07.2010.

  Pročitajte i ove vezane članke:

  Anksiolitici (općenito)

  ... ...loading...