LIDOKAIN (lidokain)

LIDOKAIN 2%
lidokain klorid
injekcije lokalni anestetik

SASTAV:
1 ampula od 2 mL sadrži: Lidokain hlorida 40,00 mg, što odgovara 42,66 mg lidokain hlorida monohidrata; Adrenalin tartarata 50,00 mcg, što odgovara 25,00 mcg adrenalina

Djelovanje 
Lidokain je lokalni anestetik i antiaritmik. Anestetički učinak postiže sprečavanjem nastajanja i provođenja nervnog impulsa putem blokiranja membranskog permeabiliteta za natrijeve jone. Nakupljanje natrijevih jona prouzrokuje povećanje električne ekscitabilnosti koje rezultira blokiranjem provodljivosti nervnog impulsa. U komparaciji s prokainom lidokain djeluje brže, snažnije i dugotrajnije. Adrenalin svojim djelovanjem na alfa i beta adrenergičke receptore izaziva vazokonstrikciju kapilara koja omogućava duže zadržavanje lidokaina u tkivu. Na taj način se produžava trajanje lokalne anestezije, smanjuje mogućnost nastajanja neže-ljenih efekata i sistemske toksičnosti, odnosno, omogućuje se primjena većih doza lidokaina ukoliko je to potrebno.

FARMAKOKINETIKA
Veličina apsorpcije lidokaina ovisi o mjestu aplikacije i njegovoj prokrvljenosti, primljenoj dozi i dužini izlaganja anestetiku. Kad dospije u sistemsku cirkulaciju za proteine plazme veže se 60%-80%. Lokalni anestetički učinak nastupa nakon nekoliko minuta, a traje 60-120 minuta. Lidokain prolazi krvno-moždanu i placentarnu barijeru i izlučuje se u majčino mlijeko. Biotransformacija lijeka se odvija u jetri. Lidokain se izlučuje urinom (90%), uglavnom u vidu metabolita. Eliminacioni poluživot lijeka iznosi 1,5-2 sata. Nakon aplikacije adrenalin se brzo apsorbira. Njegovo djelovanje se ispoljava nakon 2-3 minute s trajanjem od oko 20 minuta. Adrenalin se brzo metabolizira, a nastali, brojni metaboliti se izlučuju urinom.

INDIKACIJE
Lokalna anestezija u stomatologiji

NEŽELJENA DEJSTVA;
Uz preporučeno doziranje i način apliciranja neželjeni efekti lidokaina rijetko se javljaju. Visoke serumske koncentracije lidokaina mogu izazvati reakciju CNS-a koja se manifestuje pojavom pospanosti, euforije, smetenosti, smetnji vida, parestezija, osjećaja vrućine ili hladnoće, dezorjentiranosti, tremora, konvulzija. Bradikardija, hipotenzija, kardiovaskularni blok koji može voditi do srčanog zastoja, su moguće neželjene reakcije KVS-a. Alergijske reakcije na lijek su veoma rijetke, a mogu se ispoljiti u vidu lokalnog edema s blagim teškoćama u disanju ili generaliziranog osipa. Adrenalinska komponenta injekcione otopine može prouzrokovati slijedeće neželjene efekte: strah, uzbuđenje, napetost, nemir, tahikardiju, mučninu, povraćanje, hipertenziju, srčanu aritmiju, anginoznu bol.

DOZIRANJE:

Količina injekcione otopine prilagođena je vrsti hirurškog zahvata, mjestu primjene anestetika, željenoj jačini i trajanju anestezije.
Odrasli: 1,5-6 mL LIDOKAIN 2% ADRENALIN injekcione otopine.
Djeca uzrasta do 17 godina: preporučuje se primijeniti 1-1,5 mL LIDOKAIN 2% ADRENALIN injekcione otopine.
Bolesnicima sa smanjenom jetrenom funkcijom, te starijim osobama primjenjuju se doze manje od navedenih. Bolesnicima s oboljenjima srca preporučuje se poseban oprez kod primjene ove injekcione otopine.

Cave LIDOKAIN 2% ADRENALIN injekcije u lokalnoj anesteziji prstiju ruku i nogu, vrha nosa, ušiju i penisa.

Napomena: Pri apliciranju LIDOKAIN 2% ADRENALIN injekcija, obavezno je nakon uboda iglom aspirirati. Iza toga slijedi polagano ubrizgavanje s dodatnim aspiracijama, da bi se umanjio rizik od intravaskularnog injiciranja. Smije se aplicirati samo bistra bezbojna otopina.

Predoziranje 
Urgentna stanja predoziranja posljedica su previsokih plazmatskih nivoa lidokaina uzrokovanih prekomjernom dozom ili neadekvatnom intravaskularnom injekcijom anestetika. Stoga je najvažnije, nakon apliciranja anestetika pratiti kardiovaskularne i respiratorne vitalne znake. Na prvi znak promjene neophodno je obezbijediti adekvatnu ventilaciju (kisik, po potrebi i endotrahealna intubacija), primijeniti terapiju kolapsa (iv. infuzija, efedrin). Ukoliko se pojave, konvulzije se kupiraju iv. primjenom benzodijazepina (diazepam) ili barbiturata ultrakratkog djelovanja (tiopental). Eventualna pojava simpatičke stimulacije i adrenalinskog akcidenta tretira se injekcijom natrijevog nitroprusida.
kontraindikacij

KONTRAINDIKACIJE:
Apsolutne kontraindikacije: alergija na lokalne anestetike amidnog tipa i adrenalin.
Relativne kontraindikacije: Adams-Stocksov sindrom, WPW sindrom, sinusna bradikardija, teški oblici atrioventrikularnog, intraventrikularnog ili sinoatrijalnog bloka, srčana insuficijencija, tireotoksikoza, teška arterijska hipertenzija, arterioskleroza, šok, teška hemoragija, septikemija, lokalna infekcija u području injiciranja.

Posebna upozorenja
LIDOKAIN 2% ADRENALIN injekcije mogu aplicirati samo stomatolozi uz neophodne mjere predostrožnosti. Obavezno je posjedovanje aparata s kisikom, kao i opreme i lijekova za reanimaciju kao preduvjeta efikasne terapije mogućih neželjenih efekata lijeka. Posebno je bitno pažljivo motriti pacijenta, jer rani znaci toksičnosti lidokaina (nemir, anksioznost, tinitus, vrtoglavica, smetnje vida, tremor, pospanost), mogu veoma brzo progredirati do mnogo ozbiljnijih reakcija. Na pojavu bilo kojeg od navedenih znakova treba reagirati neodložnim prekidom primjene lidokaina i primjenom odgovarajuće simptomatske terapije.

INTERAKCIJA SA DRUGIM LIJECIMA:
Antagonisti H2 receptora (ranitidin, cimetidin) i  blokatori usporavaju biotransformaciju lidokaina, što rezultira porastom njegove serumske koncentracije.
Rezultat istovremene primjene fenitoina i lidokaina može biti pojačan depresorni efekt na srce, a lidokaina i dihidroergotamina ekstremni porast krvnog pritiska. Pored toga, fenitoin stimuliše metabolizam lidokaina u jetri, što rezultira smanjenjem njegove serumske koncentracije.
Istovremena primjena inhibitora MAO ili tricikličkih antidepresiva i LIDOKAIN 2% ADRENALIN injekcija može rezultirati povišenjem krvnog pritiska.

Trudnoća i dojenje
Uz stroge indikacije i poduzete mjere opreza, LIDOKAIN 2% ADRENALIN injekcije se mogu primijeniti u trudnica i dojilja.
Uticaj na psihofizičke sposobnosti pacijenta
Lijek ne utiče na psihofizičke sposobnosti pacijenta

Čuvanje
Čuvati pri sobnoj temperaturi 150C-250C, zaštićeno od svjetlosti.
Način izdavanja lijeka
Lijek se može koristiti samo u zdravstvenim ustanovama.
Pakovanje 
Kutija sa 100 ampula od 2 mL
Proizvođač: Bosnalijek, BiH

  Pročitajte i ove vezane članke:

  ... ...

  ... ...loading...