MAGALOX (aluminij hidroksid / magnezij oksid)

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas!
Ovaj lijek možete kupiti bez ljekarskog recepta. Potrebno je da se pridržavate ovog uputstva kako bi primjenom lijeka dobili najbolje rezultate.
Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja obratite se ljekaru ili farmaceutu.

MAGALOX tablete
Aluminij hidroksid / Magnezij oksid

SASTAV 
1 MAGALOX tableta sadrži:
 - Aluminij hidroksid gela sušenog 333,30 mg
 - Magnezij oksida 158,40 mg
MAGALOX tablete sadrže sljedeće pomoćne komponente: manitol, talk, povidon, makrogol 4000, pepermint aroma, magnezij stearat, saharin natrij.

FARMACEUTSKI OBLIK I VELIČINA PAKOVANJA 
Farmaceutski oblik lijeka je tableta, okruglog oblika, bijele do žućkaste boje, glatkih površina i neoštećenih rubova, okusa na mentol.
MAGALOX tablete su pakovane u kutije sa 16 i 40 tableta.

FARMAKOTERAPIJSKA GRUPA
MAGALOX tablete pripadaju grupi lijekova koji djeluju na probavne organe, a zbog svog posebnog načina djelovanja zovu se antacidi.

IME I ADRESA PROIZVOĐAČA 
Bosnalijek d.d., Sarajevo, Jukićeva 53, Bosna i Hercegovina.

NAČIN I MJESTO IZDAVANJA
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

1. ŠTA SU MAGALOX tablete I ČEMU SU NAMIJENJENE? 

MAGALOX tablete su snažan antacid koji smanjuje kiselost želučanog sadržaja i želučane tegobe koje su njime izazvane.
MAGALOX tablete se primjenjuju u terapiji sljedećih bolesti:
• Hiperaciditet (sa žgaravicom ili bez nje);
• Dispepsija (loša probava);
• Neerozivni gastroezofagealni refluks (vraćanje želučanog sadržaja u jednjak);
• Čir dvanaestopalačnog crijeva;
• Dobroćudni čir želuca;
• Kao dodatak standardnoj terapiji u liječenju dobroćudnog tumora žlijezda (multipli endokrini adenom);
• Kao dodatak standardnoj terapiji u liječenju Zollinger-Ellisonovog sindroma.
Pored toga MAGALOX tablete se primjenjuju u prevenciji nastanka čira usljed stresa (stres ulkus), te u svrhu ublažavanja tegoba nastalih podražajem želučane sluznice nakon uživanja alkohola, kafe, duhana i sl.

2. ŠTA MORATE ZNATI PRIJE POČETKA PRIMJENE MAGALOX tableta?

Kada ne smijete primjenjivati MAGALOX tablete?
Ne primjenjujte MAGALOX tablete:
• Ako ste preosjetljivi na aktivne i/ili pomoćne komponente lijeka;
• Ako imate izrazito narušenu funkciju bubrega;

Upozorenja i mjere opreza
• Poseban oprez je potreban u pacijenata s oštećenom bubrežnom funkcijom, jer se može povećati nivo aluminija i magnezija u plazmi. U ovih pacijenata, produžena primjena većih doza soli aluminija i magnezija može izazvati demenciju i mikrocitnu anemiju.
• Primjena lijeka nije sigurna u pacijenata koji imaju porfiriju, a nalaze se na hemodijalizi.
• Oprez je potreban u starijih osoba, pacijenata s konkomitentnim poremećajima metabolizma minerala u kostima, osoba sklonih alkoholu,  djece u razvoju, neuhranjenih osoba i osoba s malnutricijom.
• MAGALOX tablete treba s oprezom primjenjivati u pacijenata liječenih nestereoidnim protuupalnim lijekovima, jer primjena antacida može maskirati postojanje krvarenja u želucu ili crijevima.

Na šta morate paziti ako istovremeno primjenjujete druge lijekove
Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne primjenjujete, kao i na lijekove koje planirate da primjenjujete u budućnosti.
Neki lijekovi mogu uticati na djelotvornost MAGALOX tableta ili djelotvornost nekih lijekova može biti promijenjena istovremenom primjenom s MAGALOX tabletama. Ova vrsta interakcija može učiniti jedan ili oba lijeka manje djelotvornim.
Sljedeći lijekovi mogu stupiti u interakcije s MAGALOX tabletama, pri čemu je smanjena efikasnost navedenih lijekova, te se preporučuje izbjegavati istovremenu primjenu:
ACE inhibitori, alopurinol, amprenavir, aspirin, atenolol, atazanavir,  azitromicin, bisakodil, cefaklor, cefpodoksim, ciprofloksacin, deferasiroks, deflazakort, digoksin, dipiridamol, enalapril, feksofenadin,  fenotijazinski antipsihotici, fenitoin, fosinopril, gabapentin, izonijazid, itrakonazol, ketokonazol, kaptopril, klorokin i hidroksiklorokin, lansoprazol, levofloksacin, levotiroksin, moksifloksacin, mikofenolat, nalidiksična kiselina, norfloksacin, ofloksacin, penicilamin, preparati željeza, rifampicin, rosuvastatin, sukralfat, sulpirid, tetraciklini i tipranavir.
Askorbinska kiselina: pri istovremenoj primjeni s antacidima mogući toksični učinci aluminija.
Kinidin: moguć pojačan učinak lijeka.
Pseudoefedrin: zbog smanjenog izlučivanja potrebno je umanjti dozu lijeka.

Primjena MAGALOX tableta u trudnoći i dojenju
Prije nego što počnete da primjenjujete neki lijek, posavjetujte se  sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.
Trudnoća 
Trudnice i dojilje trebaju izbjegavati dugu primjenu velikih doza antacida, osobito pacijentice s bubrežnom insuficijencijom, zbog opasnosti  od akumulacije pojedinih sastojaka u organizmu i ispoljavanja toksičnih efekata.  Povremena primjena preporučenih doza MAGALOX tableta (po potrebi) u trudnica s normalnom funkcijom bubrega smatra se prihvatljivom.
Dojenje 
Nema podataka o izlučivanju sastojaka ovog lijeka u majčino mlijeko. Povremena primjena preporučenih doza MAGALOX tableta (po potrebi) u dojilja s normalnom funkcijom bubrega smatra se prihvatljivom.  Ukoliko ne dođe do odgovarajućeg poboljšanja,
razgovarajte o tome s Vašim ljekarom. Vaš ljekar će donijeti odluku o nastavku ili prekidu primjene MAGALOX tableta, uzimajući u obzir dobrobit liječenja za majku, kao i prednosti dojenja za dijete.
Ukoliko primjenom ovog lijeka ne dođe do odgovarajućeg poboljšanja,  potrebno je da o tome razgovarate s Vašim ljekarom, te potražite njegov savjet.

Uticaj MAGALOX tableta na sposobnost upravljanja motornim vozilima i mašinama
Lijek nema poznatih efekata na psihofizičke sposobnosti  pacijenta.

3. KAKO SE MAGALOX tablete  PRIMJENJUJU? 
Lijek primijenite prema priloženom uputstvu.
Ako mislite da ovaj lijek suviše jako ili slabo djeluje na Vaš organizam, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Uputa za primjenu lijeka
MAGALOX tablete namijenjene su za peroralnu primjenu.

Doziranje
Pri primjeni MAGALOX tableta trebate se pridržavati sljedećih preporuka za doziranje:
Odrasli 
Preporučena dnevna doza je 1-2 tablete, 4 puta na dan.
Zollinger-Ellisonov sindrom i multipli endokrini adenom: u terapiji ovih oboljenja u pacijenata se, uz druge agense poput histaminskih H2 receptora, primjenjuju dvostruko veće doze antacida od uobičajenih.
Djeca
MAGALOX tablete po svom sastavu i obliku nisu prilagođene za primjenu u djece.
Posebne napomene vezane uz doziranje:
• Preporučuje se primjena MAGALOX tableta ½ do 1 sat nakon obroka (jer se na ovaj način produžava kiselinsko-neutralizirajući efekt antacida i do 3 sata), a četvrtu dozu treba primijeniti  prije spavanja (u ovom slučaju djelovanje MAGALOX tableta nije produženo zbog brzog gastričnog pražnjenja).
• MAGALOX tablete treba polako otapati u ustima,  a ne gutati cijele (u suprotnom neće se otopiti potpuno u želucu prije prelaska u tanko crijevo), nakon  čega se preporučuje  popiti čašu vode.

Ako ste primijenili veću količinu lijeka nego što bi trebalo
Ako ste primijenili veću količinu lijeka od preporučene u ovom uputstvu, odmah se obratite
Vašem  ljekaru!
Primjenjujte tačno onoliko MAGALOX tableta koliko je naznačeno u ovom uputstvu.
Ukoliko ste primijenili više tableta nego što bi trebalo obratite se najbližoj zdravstvenoj ustanovi za pomoć.
Znaci i simptomi: u slučaju akutnog predoziranja mogu se očekivati jači neželjeni efekti u probavnom sistemu (zatvor, proljev). Nakon dugotrajne upotrebe velikih doza MAGALOX tableta zbog sadržaja aluminija može nastati sindrom manjka fosfata (gubitak apetita, mišićna slabost, smanjenje tjelesne težine), a zbog sadržaja magnezija, hipermagnezemija.
Tretman: sprovodi se simptomatski i suportivni tretman.
Ako ste zaboravili primijeniti lijek
Ako ste zaboravili primijeniti lijek, ne primjenjujte dvostruku količinu lijeka naknadno, već nastavite primjenu lijeka prema uobičajenom rasporedu.
Ukoliko ste lijek propustili primijeniti, primijenite ga što prije je moguće, a nakon toga nastavite s njegovom primjenom na način preporučen u ovom uputstvu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i ostali lijekovi tako i MAGALOX tablete mogu izazvati određena neželjena djelovanja.
Probavni organi: mučnina, promjena konzistencije stolice (proljev ili konstipacija), gastrointestinalna opstrukcija, hipergastrinemija.
Centralni nervni sistem: demencija.
Endokrini sistem: hiperkalcemija, hipermagnezemija, hipofosfatemija.
Genitourinarni sistem: nefrotoksičnost; u pacijenata s oštećenjem bubrežne funkcije, dugotrajna primjena antacida koji sadrže aluminij može inducirati pojavu akutnog zatajenja bubrega.
Srce i krvni sudovi:  primjena velikih doza antacida može rezultirati retencijom tečnosti u organizmu što za posljedicu može imati pojavu kongestivnog zatajenja srca.
Mišićno-koštani sistem: osteomalacija, deplecija fosfora.
Koža:  vrlo rijetko se mogu javiti alergijske reakcije u vidu urtikarije, svrbeža i dermatitisa.
O svakoj drugoj neželjenoj reakciji organizma za koju sumnjate da bi mogla biti povezana s primjenom lijeka MAGALOX tablete, a nije pomenuta u  ovom uputstvu, obavijestite farmaceuta ili Vašeg ljekara.

ČUVANJE
Nema posebnih uslova čuvanja.
Lijek držati van dohvata djece!

ROK VALJANOSTI
Označen na pakovanju.
Lijek se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti.

PAKOVANJE, BROJ I DATUM  IZDAVANJA  RJEŠENJA
Kutija s 16 tableta.   (O.br.05-37-911/09 od 03.02.2009.god.)
Kutija s 40 tableta.   (O.br.05-37-910/09 od 03.02.2009.god.)
DATUM REVIZIJE UPUTSTVA
Decembar/Prosinac 2008.


  Pročitajte i ove vezane članke:

  ... ...

  ... ...loading...