NIZON (prednizon)

Fabrički naziv: NIZON

SASTAV:
1 tableta sadrži: Prednizona 5,0 mg .

MEHANIZAM DEJSTVA
Prednizon je sintetski kortikosteroidni hormon iz grupe glukokortikoida. Prednizon, odnosno njegov aktivni metabolit prednizolon djeluje antiinflamatorno, antialergijski, antieksudativno, antiproliferativno i imunosupresivno. Najčešće se koristi kao supstituciona terapija. Po ulasku u ćeliju aktivni metabolit prednizona (prednizolon) veže se za specifični receptor gradeći makromolekularni kompleks. Rezultat toga je promjena mnogih ćelijskih procesa, uključujući sintezu i aktivnost enzima, te propustljivost membrane na skoro svim ćelijama organizma.

FARMAKOKINETIKA
Prednizon se potpuno apsorbira iz gastrointestinalnog trakta. Veže se za plazma proteine (90-95%). Najvišu plazmatsku koncentraciju postiže nakon 1 sata. Volumen distribucije iznosi 0,4-1L/kg. Biotransformacija se odvija u jetri, a glavni aktivni metabolit je prednizolon. Biološki poluživot lijeka je 18-36 sati, a eliminacioni poluživot iznosi 4-5 sati. Promijenjen je u pušača i bolesnika s bubrežnom i jetrenom insuficijencijom. Najvećim dijelom se izlučuje urinom i to u obliku svojih metabolita, a manjim dijelom u nepromijenjenom obliku. Trajanje terapijskog efekta lijeka održava se 24 sata.

Indikacije:

Endokrine bolesti
- Primarna i sekundarna adrenokortikalna insuficijencija (hidrokortizon i kortizon su primarni izbor, a sintetski analozi se koriste zajedno s mineralokortikoidima koji su u djece obavezni)
- Kongenitalna adrenalna hiperplazija
- Nesupurativni tireoiditis
- Hiperkalcemija udružena s kancerom

Neendokrine bolesti
- Reumatske bolesti: akutne i egzacerbacione epizode u: psorijatičnom artritisu, reumatoidnom artritisu, juvenilnom reumatoidnom artritisu (selektivno male doze održavanja)
- Ankilozantni spondilitis
- Akutni i subakutni bursitis, nespecifični tendosinovitis
- Akutni giht
- Posttraumatski osteoartritis
- Osteoartritični sinovitis
- Epikondilitis

Kolagene bolesti
- Sistemski lupus eritematodes
- Sistemski dermatomiozitis (polimiozitis)
- Akutni reumatski karditis
- Polimialgija reumatika
- Artritis gigantskih ćelija

Alergijska stanja
- Sezonalni ili dugogodišnji alergijski rinitis
- Serumska bolest
- Bronhalna astma
- Alergije na lijekove
- Kontaktni dermatitis
- Atopični dermatitis

Bolesti očiju
- Alergijska kornealna marginalna ulcera
- Herpes zoster ophtalmicus
- Anteriorna segmentalna inflamacija
- Difuzni posteriorni uveitis i horioiditis
- Simpatička oftalmija
- Alergijski konjunktivitis
- Horioretinitis
- Neuritis nervi optici
- Iritis
- Iridociklitis

Respiratorne bolesti
- Simptomatska sarkoidoza
- Loefflerov sindrom (koji se ne može tretirati na drugi način)
- Berilioza
- Fulminalna ili diseminirana plućna tuberkuloza kada se koristi odgovarajuća antituberkulozna terapija
- Aspiracioni pneumonitis

Bolesti krvi
- Idiopatska trombocitopenična purpura odraslih
- Sekundarna trombocitopenija odraslih
- Stečena autoimuna hemolitička anemija
- Eritroblastopenija
- Kongenitalna eritroidna hipoplastična anemija

Neoplazme
- Palijativni tretman leukemija i limfoma odraslih
- Akutna leukemija u djece

Edematozna stanja
- Indukcija diureze ili remisije proteinurije u nefrotskom sindromu (bez uremije) idiopatskog tipa ili u lupus eritematodesu

Gastrointestinalni trakt
- Ulcerativni kolitis
- Regionalni enteritis

Nervni sistem
- Akutna egzacerbacija multiple skleroze
- Edemi u moždanim tumorima

Druge indikacije
- Tuberkulozni meningitis sa subarahnoidalnim blokom ili prijetećim blokom uz adekvatnu antituberkuloznu terapiju
-Trihinoza s neurološkim ili miokardijalnim komplikacijama
-Transplantacija organa

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE.
Početna doza prednizona iznosi 1-3 tablete od 5 mg primijenjene 3-4 puta na dan. Doza održavanja iznosi 2 tablete (10 mg/dan), podijeljena u dvije pojedinačne doze (2x1 NIZON tableta/dan). Maksimalna doza iznosi 250 mg/dan. Početne doze prednizona prilagođavaju se individualno svakom bolesniku. Bitno je primjenu lijeka prilagoditi kliničkoj slici pacijenta. Poslije postizanja željenog terapijskog efekta, početnu dozu prednizona treba postepeno smanjivati do najniže doze kojom se održava željeni terapijski učinak. Prekid uzimanja NIZON tableta treba izvršiti postepenim smanjivanjem doze, naročito ako je upotreba ovog lijeka dugo trajala. NIZON tablete treba uzimati u jutarnjim satima s hranom. Dnevna doza prednizona u toku liječenja akutne egzacerbacije multiple skleroze iznosi 200 mg/dan, primjenjuje se u trajanju od 7 dana, a nakon toga se daje 80 mg/dan svaki drugi dan u trajanju od mjesec dana. Režim primjene prednizona "svaki drugi dan" podrazumijeva dupliranje uobičajene dnevne doze koja se primjenjuje svaki drugi dan ujutro. Ovaj režim primjene pogodan je za provođenje dugotrajne terapije.
kontraindikacije

Kontraindikacije
Apsolutne kontraindikacije
- Alergija na prednizon
- Sistemske mikotične i virusne infekcije
- Akutna tuberkuloza
- Herpes simpleks oka (moguća kornealna perforacija)
Relativne kontraindikacije
- Peptički ulkus
- Diabetes mellitus
- Osteoporoza
- Hronična tuberkuloza, uključujući i pozitivnu tuberkulinsku reakciju
- Miastenija gravis
- Glaukom
- Psihoze
- Srčana insuficijencija s hipertenzijom

NEŽELJENA DEJSTVA
Kratkotrajna primjena (do 8 dana) umjerenih doza najčešće ne uzrokuje značajne neželjene efekte. Dugotrajna primjena NIZONA u visokim dozama može izazvati pojavu sljedećih neželjenih efekata:
Gastrointestinalni: dispepsija, abdominalna napetost; akutni pankreatitis, ulcerativni ezofagitis i pojava orofaringealne kandidijaze
Poremećaji vode i elektrolita: hipokalemija, retencija natrija i vode, gubitak kalija, hipertenzija
Mišićno-skeletni: steroidna miopatija, gubitak mišićne mase i osteoporoza, rupture tetiva (najčešće Ahilove tetive), verterbralna kompresivna fraktura, avaskularna osteonekro za glave femura i humerusa, patološke frakture dugih kostiju
Dermatološki: usporeno zarastanje rana, tanka koža, petehije i ekhimoze, facijalni eritem, prikrivanje reakcija testova na koži
CNS-a: glavobolja, vertigo, konvulzije, povećanje intrakranijalnog pritiska s papiloedemom, blaga euforija i depresija, nesanica, psihotičke reakcije
Endokrini: menstrualni poremećaji i amenoreja, jatrogeni Kušingov sindrom (jako visoke doze), sekundarna adrenokortikalna i pituitarna reakcija (ispoljene naročito u toku stresa, trauma, hirurških zahvata i popratnih bolesti), usporen rast u djece, pojačan apetit, manifestacija latentnog dijabetesa, povećane potrebe za inzulinom ili oralnim hipoglikemicima kod dijabetičara, povećana maljavost, povećanje tjelesne mase.
Oftalmološki: posteriorna subkapsularna katarakta, povećanje intraokularnog pritiska, glaukom, egzoftalmus
Ostali: atrofirana koža, strie, proširenje kapilara; rupture miokarda kod nedavno preboljelog infarkta miokarda; reakcije preosjetljivosti uključujući anafilaksiju; leukocitoza, tromboembolija; štucanje.

INTERAKCIJA SA DRUGIM LIJECIMA:

Istovremena primjena prednizona i:
ASPIRIN i nestereoidni antireumatici --- povećan rizik nastanka gastrointestinalnih krvarenja i ulcera
Antacidni lijekovi --- može doći do sniženja biodostupnosti prednizona
Antibakterijski lijekovi --- rifamicin ubrzava metabolizam NIZONA
Antidijabetici --- NIZON umanjuje efikasnost hipoglikemika
Antihipertenzivi --- NIZON umanjuje efikasnost antihipertenziva
Antiepileptici --- karbamazepin, fenobarbiton, fenitoin i primidon ubrzavaju metabolizam NIZONA
Antiviralni lijekovi --- ritonavir može povećati plazma koncentraciju NIZONA
Srčanoaktivni glikozidi --- usljed moguće hipokalijemije može izazvati potenciranje njihovih neželjenih efekata
Ciklosporini --- povećava plazma koncentraciju prednizona
Diuretici --- usljed hipokalijemije dolazi do antagonizma diuretičkih efekata
Simpatomimetici --- povećava se rizik hipokalijemije ako se daju visoke doze NIZONA s visokim dozama bambuterola, eformoterola, fenoterola, reproterola, ritodrina, salbutamola, salmeterola, terbutalina, tulobuterola.

Posebna upozorenja
Prije početka terapije NIZONOM potrebno je obavezno izvršiti laboratorijske pretrage među kojima posebnu pažnju treba obratiti na nivo glukoze u krvi, status elektrolita, vrijeme krvarenja i funkcionalne testove za jetru.
Terapiju NIZONOM ne započinjati bez prethodnog detaljnog pregleda bolesnika i isključenja eventualnih oštećenja: funkcije endokrinih žlijezda, infektivnih oboljenja i oboljenja očiju
U toku terapije NIZONOM ne treba vršiti vakcinaciju pacijenata
Treba voditi računa da NIZON tablete mogu maskirati znake postojeće infekcije i da se znaci nove infekcije mogu javiti za vrijeme njihove upotrebe. S povećanjem doze NIZONA povećava se broj slučajeva infekcijskih komplikacija
Produžena upotreba NIZON tableta može izazvati pojavu posteriorne subkapsularne katarakte, glaukoma, oštećenja optičkog nerva i pojačanu mogućnost nastanka sekundarnih gljivičnih i virusnih infekcija.

Mjere opreza
NIZON tablete treba pažljivo primjenjivati u djece i adolescenata, starijih osoba, pacijenata s istorijom bolesti na TBC, hipertenzije, nedavnog infarkta miokarda, kongestivnih srčanih oboljenja, oboljenja jetre i bubrega, diabetes mellitusa, osteoporoze, glaukoma, epilepsije, peptičkih ulcera, hipotireoidizma.
Trudnoća
Kortikosteroidi prolaze placentarnu barijeru. Ne preporučuje se primjena NIZONA u toku trudnoće, zbog moguće inhibicije funkcije nadbubrežne žlijezde u fetusa. Dojilje koje su na terapiji NIZONOM, ne smiju dojiti 3-4 sata nakon uzimanja lijeka.
Uticaj na psihofizičke sposobnosti pacijenta
Lijek nema uticaja na psihofizičke sposobnosti pacijenta.

Čuvanje
Lijek čuvati pri sobnoj temperaturi 150C-250C, na suhom mjestu,
zaštićeno od svjetlosti.
Držati van dohvata djece!
Način izdavanja lijeka
Lijek se može izdavati samo uz ljekarski recept.
Pakovanje
Lijek se može izdavati samo uz ljekarski recept.
Proizvođač: Bosnalijek, BiH

  Pročitajte i ove vezane članke:

  ... ...

  ... ...loading...