PYLOMID (metoklopramid)

SASTAV
1 tableta sadrži: 10,75 mg metoklopramid hlorida (što odgovara 10,0 mg bezvodnog metoklopramid hlorida)
5 mL sirupa sadrži: 5,25 mg metoklopramid hlorida (što odgovara 5,0 mg bezvodnog metoklopramid hlorida)

MEHANIZAM DEJSTVA
Metoklopramid se primjenjuje kao regulator motorike gastrointestinalnog trakta i antiemetik. Stimulira motilitet gornjih partija gastrointestinalnog trakta, bez uticaja na gastričnu, bilijarnu ili pankreatičnu sekreciju. Pojačava tonus i amplitudu gastričnih kontrakcija i to naročito antralnih, pojačava tonus donjeg ezofagealnog sfinktera, relaksira pilorički sfinkter i bulbus duodenuma, te ubrzava peristaltiku duodenuma i jejunuma, što rezultira ubrzanim gastričnim pražnjenjem i prolaskom sadržaja kroz crijeva. Njegovo antiemetičko djelovanje je rezultat antagoniziranja centralnih i perifernih (u gastrointestinalnom traktu) dopaminskih receptora.

FARMAKOKINETIKA
Metoklopramid se brzo i dobro apsorbira iz gastrointestinalnog trakta. Nakon apsorpcije, lijek podliježe metabolizmu pri prolasku kroz jetru. Prolazi hematoencefalnu barijeru. Metoklopramid prolazi placentarnu barijeru i izlučuje se u majčinom mlijeku. Metoklopramid i njegovi metaboliti se izlučuju putem bubrega i fecesom.

INDIKACIJE
- mučnina i povraćanje (uz izuzetak kinetoza i oboljenja labirinta)
- prevencija mučnine i povraćanja tokom primjene citostatika sa visokim emetičkim potencijalom
- prevencija postoperativne mučnine, povraćanja i meteorizma
- prevencija gastrične staze i mučnine koje se javljaju kod migrene
- tretman gastrične staze u prijevremeno rođene djece
- usporeno pražnjenje želuca
- simptomatski gastroezofagealni refluks
- dijabetička gastropareza
- dispepsija, flatulencija, peptički ulkus, gastritis, duodenitis

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE
Odrasli: 1 tableta do 3 puta na dan, 30 minuta prije jela.
Djeca uzrasta od 5 do 9 godina (20-29 kg): 2,5 mg 3 puta na dan.
Djeca uzrasta od 9 do 14 godina (30 kg i više): 5 mg 3 puta na dan.
Dozirna kašika za primjenu sirupa izbaždarena je na 5 ml (5 mg) i 2,5 ml (2,5 mg).
Ukupna dnevna doza za metoklopramid ne bi trebala prelaziti 0,5 mg/kg tjelesne težine, osobito u djece.

POSEBNA DOZIRANJA
Radiološke pretrage gastrointestinalnog trakta
U pacijenata u kojih usporeno pražnjenje želuca interferira s radiološkim pretragama želuca i/ili tankog crijeva preporučuje se primijeniti 1 do 2 tablete (10 mg do 20 mg metoklopramida), 20 minuta prije ispitivanja. Djeci od 5 do 14 godina se preporučuje doza 2,5 do 5 mg.
Pacijenti s oslabljenom funkcijom bubrega
Pacijentima u kojih je kreatinin klirens ispod 40 mL/min treba primjeniti inicijalnu dozu od 5mg.

KONTRAINDIKACIJE:
Apsolutne:
- alergija na metoklopramid ili druge sastojke lijeka
- krvarenja iz gastrointestinalnog trakta
- mehanička opstrukcija ili perforacija probavnog trakta
- feohromocitom
- epilepsija
Relativne:
- teška oštećenja jetre i bubrega
- depresija
- Morbus Parkinson

NEŽELJENA DEJSTVA
Tokom primjene lijeka mogu se javiti nemir, pospanost, umor i tromost. Nesanica, glavobolja, konfuzija, vrtoglavica ili mentalna depresija sa suicidalnim namjerama javljaju se vrlo rijetko. Moguća je pojava ekstrapiramidalnih neželjenih efekata, endokrinih i kardiovaskularnih poremećaja, preosjetljivost na lijek u vidu osipa, urtikarije i bronhospazma uglavnom u pacijenata koji su bolovali od astme.

INTERAKCIJA SA DRUGIM LIJECIMA:
Efekti metoklopramida na motilitet gastrointestinalnog trakta su antagonizirani antiholinergičkim lijekovima i narkotičkim analgeticima. Metoklopramid pojačava sedativne efekte sedativa, hipnotika, narkotika, trankvilizatora i alkohola. Smanjuje apsorpciju digitoksina i nekih drugih lijekova, a povećava apsorpciju acetaminofena, tetraciklina, levodope, etanola, ciklosporina i dr. U pacijenata koji primaju inhibitore MAO metoklopramid treba primjenjivati s izuzetnim oprezom, jer potencira otpuštanje kateholamina.

Trudnoća i dojenje
Metoklopramid se tokom trudnoće može primijeniti samo u jasno indiciranim slučajevima i ukoliko ljekar procijeni da potencijalna korist za majku prevazilazi mogućnost rizika za plod. Metoklopramid se izlučuje u majčinom mlijeku, te žene koje doje trebaju izbjegavati njegovu primjenu ili tokom primjene lijeka prijeći na alternativni način ishrane dojenčeta.
Uticaj na psihofizičke sposobnosti pacijenta
Metoklopramid može uticati na psihofizičke sposobnosti pacijenta, osobito ako se primjenjuje istodobno s alkoholom, te pacijente treba upozoriti da tokom primjene lijeka izbjegavaju upravljanje motornim vozilom ili strojevima.

Posebna upozorenja
U pacijenata koji boluju od hipertenzije metoklopramid treba primjenjivati s izuzetnim oprezom, obzirom na činjenicu da lijek utiče na oslobađanje kateholamina. U pacijenta s oslabljenom funkcijom bubrega dozu metoklopramida treba prilagoditi vrijednostima klirensa kreatinina. Izbjegavati primjenu metoklopramida u trudnica kad god je to moguće. Obzirom da postoji teoretska mogućnost pojačanog pritiska na suture crijevnih anastamoza, nakon ovakvih operativnih zahvata treba s izuzetnom pažnjom razmotriti da li u prevenciji postoperativne mučnine i povraćanja primijeniti metoklopramid ili nazo-gastričku sukciju. U pacijenata koji boluju od parkinsonizma metoklopramid treba primjenjivati s izuzetnim oprezom, ukoliko se uopće odluči za njegovu primjenu. Primjena metoklopramida u pacijenata za koje se zna da su bolovali od depresije je opravdana samo ukoliko očekivana korist uveliko nadmašuje potencijalni rizik.

Predoziranje
Znaci predoziranja su: pospanost, dezorijentacija i ekstrapiramidalni simptomi. U novorođenčadi se može javiti methemoglobinemija.
Terapija predoziranja: za kontroliranje ekstrapiramidalnih reakcija mogu se primijeniti antiparkinsonici, antiholinergički lijekovi ili antihistaminici s antiholinergičkim svojstvima. Simptomi su obič-no prolaznog karaktera i nestaju unutar 24 sata. U slučajevima pojave methemoglobinemije efikasna je iv. primjena metilenskog plavila. Hemodijaliza nije efikasna za uklanjanje metoklopramida iz krvi u slučajevima predoziranja.


Čuvanje
Čuvati pri sobnoj temperaturi 15°C-25°C, na suhom mjestu, zaštićeno od svjetlosti.
Lijek čuvati van dohvata djece.
Način izdavanja lijeka
Lijek se izdaje samo uz ljekarski recept.
Pakovanje
Kutija s 40 tableta
Bočica sa 100 mL sirupa (5 mg/5 mL)
Proizvođač:
Bosnalijek, BiH


  Pročitajte i ove vezane članke:

  ... ...

  ... ...loading...