REUKAP (efedrin klorid)


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas!

Ovaj preparat možete kupiti bez ljekarskog  recepta. Potrebno je da se pridržavate ovog uputstva kako bi primjenom preparata dobili najbolje rezultate.
Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja obratite se ljekaru ili farmaceutu.

REUKAP ® 1% kapi za nos   
Efedrin klorid 

SASTAV 
1 ml otopine sadrži: Efedrin klorida 10,0 mg                                                              
REUKAP ® 1% kapi za nos sadrže sljedeće pomoćne komponente: propilenglikol, natrij
dihidrogenfosfat, dinatrij hidrogenfosfat dodekahidrat, karboksimetilceluloza natrij,  metilparahidroksibenzoat, pročišćenu vodu.

FARMACEUTSKI OBLIK I VELIČINA PAKOVANJA
REUKAP ® 1% kapi za nos su bistra, bezbojna otopina.
REUKAP ® 1% kapi za nos su pakovane u bočice sa sadržajem 9 ml otopine.

FARMAKOTERAPIJSKA GRUPA 
REUKAP ® 1% kapi za nos pripadaju grupi lijekova sa djelovanjem na disajne organe, a zbog
svojih posebnih učinaka zovu se dekongestivi.

1. ŠTA SU REUKAP ® 1% kapi za nos  I ČEMU SU NAMIJENJENE? 
REUKAP ®  1% kapi za nos sadrže efedrin klorid, koji primijenjen na sluznicu nosa ublažava
simptome nazalne kongestije (začepljenost nosa), tako što izaziva suženje malih krvnih
sudova u sluznici nosa. Na taj način lijek smanjuje otok sluznice nosa dovodeći do manje
začepljenosti nosa.

2. ŠTA MORATE ZNATI PRIJE POČETKA PRIMJENE REUKAP ®  1% kapi za nos?
Kada ne smijete primijeniti REUKAP ®  1% kapi za nos?
Ne primjenjujte REUKAP ®  1% kapi za nos:
• Ako ste alergični na aktivne i/ili pomoćne komponente u sastavu lijeka;
• Ako uzimate bilo koje lijekove za liječenje depresije;
• Ako imate povišen očni pritisak (glaukom).
Upozorenja i mjere opreza
• Izbjegavajte dugotrajnu i čestu primjenu REUKAP ® 1% kapi za nos. Lijek ne bi trebali primjenjivati duže od 7 dana. 2
• Ne primjenjujte REUKAP ®  1% kapi za nos u većoj dozi nego što Vam je preporučio Vaš ljekar ili farmaceut. To može povećati rizik nastanka neželjenih djelovanja.
• Poseban oprez potreban je u pacijenata sa hipertireoidizmom (tiroidna žlijezda pretjerano luči hormon tiroksin), šećernom bolešću, teškim srčanim oboljenjem, povišenim krvnim pritiskom, oštećenom funkcijom jetre, bubrega i prostate.
• Oprez je potreban jer se mogu javiti i sistemski efekti kod uobičajene lokalne primjene.
Prilikom duže i česte primjene REUKAP ® 1% kapi za nos, učinci lijeka su jako oslabljeni ili potpuno izostaju.
Na šta morate paziti ako istovremeno primjenjujete druge lijekove
Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na preparate ili lijekove koje više ne primjenjujete, kao i one koje planirate da primjenjujete u budućnosti.
REUKAP ®   1% kapi za nos namijenjene su samo za lokalnu primjenu.
Primjena REUKAP ®  1% kapi za nos u trudnoći i dojenju
Prije nego što počnete da primjenjujete neki preparat  ili lijek, posavjetujte se sa svojim
ljekarom ili farmaceutom.
Trudnoća 
Efedrin klorid se može primijeniti u toku trudnoće samo ako ljekar procijeni da potencijalna
dobrobit za majku nadilazi mogući rizik za plod.
Dojenje 
Efedrin klorid može dospjeti u majčino mlijeko. S obzirom da još nije pouzdano utvrđeno da li efedrin klorid utiče na kvalitet i sastav majčinog mlijeka, morate biti posebno oprezni
prilikom primjene lijeka u toku dojenja.
Uticaj REUKAP ®  1% kapi za nos na sposobnost upravljanja motornim vozilima i  mašinama
Lijek ne utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilima i mašinama.

3. KAKO SE REUKAP ® 1% kapi za nos PRIMJENJUJU? 
Lijek primijenite prema priloženom uputstvu.
Ako mislite da ovaj lijek suviše jako ili slabo djeluje, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
REUKAP ®  1% kapi za nos se primjenjuju za odrasle.
Prije ukapavanja lagano ispuhati nos. U sjedećem ili ležećem položaju, sa glavom zabačenom
unatrag, ukapati 1-2 kapi u obje nosnice 3 ili 4 puta na dan, prema potrebi. Držati glavu u
istom položaju još nekoliko minuta, kako bi se olakšao prolaz kapi kroz nos.
Ako ste primijenili veću količinu lijeka nego što bi trebalo
Ako ste primijenili veću količinu lijeka od propisane, odmah  se obratite svom ljekaru ili
farmaceutu!
Simptomi predoziranja ovim lijekom se mogu ispoljiti u vidu poremećaja svijesti kada je bolesnik pospan, nezainteresovan, pažnja mu je oslabljena, sporo reagira na pitanja, odgovara teško, usporeno sa zakašnjenjem, očni kapci su zatvoreni, lice opušteno, kao i  kome. Također uz navedene simptome može se javiti smanjen krvni pritisak, znojenje, i šok.
Ukoliko znate da ste primijenili veću dozu lijeka nego što je to preporučeno u ovom uputstvu, potrebno je da se odmah obratite Vašem ljekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi za pomoć.
Ako ste zaboravili primijeniti lijek
Ako ste zaboravili primijeniti lijek, ne primjenjujte dvostruku količinu lijeka naknadno, već
nastavite primjenu lijeka prema uobičajenom rasporedu.
Ukoliko ste propustili primijeniti REUKAP ®  1% kapi za nos, primijenite što prije je moguće, a nakon toga nastavite s primjenom na preporučeni način.
Ako naglo prestanete primjenjivati lijek
Ovaj lijek primjenjujte onoliko dugo koliko Vam je propisao ljekar.
Ne smijete prestati s primjenom ovog lijeka prema vlastitoj odluci, čak i ako se osjećate bolje, jer to može izazvati pogoršanje Vašeg zdravstvenog stanja. Uvijek potražite savjet svog ljekara, a primjenu lijeka ne prekidajte bez njegove upute.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA
Kao i ostali lijekovi tako i REUKAP ® 1% kapi za nos mogu izazvati određena neželjena djelovanja.
Pri primjeni REUKAP ®  1% kapi za nos mogu se javiti sljedeća neželjena djelovanja: iritacija sluznice nosa praćena bolnim peckanjem, kihanjem ili osjećajem suhoće, mučnina i glavobolja. Nakon duže primjene lijeka može doći do naknadne kongestije (“rebound” kongestija) gdje su efekti lijeka jako oslabljeni.
Zabilježena su i neželjena djelovanja lijeka na srce i krvne sudove.
O svakoj neželjenoj reakciji organizma za koju sumnjate da bi mogla biti  povezana s primjenom lijeka preporučuje se što prije obavijestiti ljekara ili farmaceuta.
 
Čuvanje 
Čuvati na temperaturi do 25 °C.
Držati van dohvata djece!
Rok valjanosti
Označen na pakovanju.
Lijek se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti.
Pakovanje, broj i datum izdavanja rješenja
Bočica od 9 mL sa kapaljkom. (O.br.05-37-10443/08 od 04.12.2008.god.)                                      
Datum revizije uputstva
Oktobar/Listopad 2008.

Ime i adresa proizvođača
Bosnalijek d.d., Sarajevo, Jukićeva 53, Bosna i Hercegovina
Način i mjesto izdavanja
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta




  Pročitajte i ove vezane članke:

  ... ...

  ... ...



loading...